Felaket Olur

(Bu yazı, İrandaki son sokak nümayişleri, İranîGEZi’ler esnasında yazılmıştır.)

* İran rejiminin dıştan kışkırtılan sokak nümayişleriyle, GEZİ’lerle yıkılması, hem o ülke, hem Türkiye için felaket olur.

* İran cumhuriyetinde, Şah zamanındakinden fazla hürriyet ve çoğulculuk vardır.

* Türkiye’de bugün, Ebedî Şef M. Kemal ve Millî Şef İsmet zamanında olduğundan bin kere, milyon kere fazla hürriyet vardır.

* Şapka yüzünden vatandaş asmak büyük zulüm ve vahşettir.

* Türkiyede, İranda, öteki İslam ülkelerinde; İngilterede, İsviçrede, İskandinav ülkelerinde olduğu gibi bir demokrasi olmaz. Olmasını istemek hayalperestliktir.

* Öncelikle adalet olması gerekir.

* Adalet yoksa hürriyet bir işe yaramaz.

* Hürriyete layık olmayanlara verilen hürriyet ters teper.

* Kötülere verilen hürriyet iyilerin ve iyiliğin zararına olur.

* Aslına uygun islamî sistem demokrasiden üstündür.

* Bernard Shaw, demokrasi İngilterede limitine geldi, bundan sonrası İslamdır demiştir.

* İslamı ve çağı bilmeyen cahil Müslümanlar islamî sistem kuramaz.

* İslamî sistemin gerçeği, aslına uygun olanı vardır; sahtesi, karikatürü vardır.

* Aktivistislamî akımlar gerçek İslam nizamını getiremezler, kuramazlar.

* Batı dünyası ve medeniyeti, jüdeo-hıristiyan temellerinden koparak hızla paganizme kaymaktadır.

* Güçlü olmak yetmez, aynı zamanda haklı olmak gerekir.

* En geç elli yıl içinde, demografik sebeplerle birçok Avrupa ülkesi Müslüman olacaktır.

* Dünyada İnsan iradesini aşan değişimler, gelişmeler görülecektir.

* İnsanlık yatay beşerî irade ile kendini ıslah etmezse, devreye dikey irade girecektir.

* Üçüncü dünya savaşı Batı dünyasının ve medeniyetinin sonu olacaktır.

* Tarihî bir arıza olan İsrail yüz sene yaşamayacaktır.

* Türkiyede, Ortadoğuda akıl almaz gelişmeler olacaktır.

* Büyük sayıda insan kırılacak ve muazzam yıkım olacaktır.

* İleride dördüncü dünya savaşı olacaksa, taşlar ve sopalarla yapılacaktır.

* Büyük Deccal öldürülecektir.

* Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar büyük tahribat yapacaktır.

* Bir gün gelecek, elektrikli ve elektronik aletler işlemez ve çalışmaz olacaktır.

* Müşrikler, kafirler, münafıklar Cehenneme atılacaktır.

* Mü’minler Cennete girecektir.

* Kötü günler gelince ehl-i keyfehl-i dünya gel keyfim gel Müslüman hedonistler çok sıkıntılar çekecektir.

* Vaad edilmiş beklenen Mehdinin yanında olan mü’minler, ölseler de kalsalar da kurtulacaklardır.

* Bugün Yemende olduğu gibi birçok yerde açlık, kıtlık, salgın hastalıklar görülecektir.

* Hz. Nuh’un âsi oğlu gibi biz yüksek yerlere çıkarak Tufandan kurtuluruz diyen beyinsizler helak olacaktır.

* Günde dört beş milyon aziz ekmeği çöpe atan nimet nankörleri bir dilim kuru ekmeğe muhtaç olacaktır.

* Merhametsizler çok sıkıntılar çekecektir.

* Dosdoğru iman eden ve sâlih işler işleyen mütevekkillerin gemisi batmayacaktır.

* Ayakta uyuyanların uyanmaları kötü olacaktır.

* Haram servetler Cehennemde ateş olacaktır.

* Rüşvetçiler, ribacılar, soyguncular, sömürücüler, rantçılar, ihalelere fesat karıştıranlar, hortumcular, emanet hainleri, bilumum fitne ve fesatçılar, malı götürenler rezil, rüsvay, perişan olacaktır.

* Küfrü ve kafirleri beğenenler, tutanlar, destekleyenler çok büyük zarar ve ziyanlara uğrayacaktır.

* Ellerinde hürriyet, imkan ve fırsat olduğu ve yapmaları gerektiği halde emr-i mâruf ve nehy-i münker yapmayanların başına azap inecektir.

***

Açık mektup:

Pek muhterem (….) beyefendiye,

Türkiye’mizde maalesef birtakım kurumlar bitmiştir, bitirilmiştir.

Bir toplumun onlarsız yaşayamayacağı, ayakta duramayacağı çok önemli değerler ayaklar altına alınmıştır.

Nice hayatî kurumların içleri boşaltılmıştır.

İleri demokrasilerde dördüncü kuvvet, bizde birinci kuvvet olan medya (istisnalar dışında) zıvanadan çıkmıştır.

Eğitim millî kimliğin ve çağ kültürünün gerisine kalmıştır.

Evrensel hikmete aykırı bir sürü kötülük açıkça işlenmektedir.

ArivistlerYe’cücMe’cüc ordusu gibi çoğalmıştır.

Zat-ı âlinizden istirham ediyorum: Kendinizi ve kurtarabileceğiniz kadar insanı uyarmak için himmet buyurunuz.

Bilvesile selamlarımı ve ihtiramat-ı fâikamı arz ederim.

***

Yarın (6 Mart) salı akşamı saat 19’da Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde projeksiyonlu konuşmam vardır.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mehmed Şevket Eygi - Mesaj GönderAnket Seçim barajı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?