Gizle

Linççi İslam Düşmanları ve Onların Yazdıklarını Okuyan Gafil Müslümanlar

AKILLI Müslüman zarurî, faydalı, lüzumlu, hayırlı kitapları, yazıları okuyan, okuduklarını anlayıp öğrenen, bu öğrendiklerini hayata geçiren kimsedir.

Müslüman zararlı, lüzumsuz kitaplar ve yazılar okumaz.

İnsan okuduklarından ve (okuması mutlaka lazım olan) okumadıklarından sorumludur.

Bir Müslümanın yalanlı, dolanlı, iftiralı, çarpıtmalı, fitneli, fesatlı şeytanî kitaplar, yazılar okuması ahlaksızlıktır.

Evet tekrar ediyorum, ahlaksızlıktır.

Öyle kitapları yazanlar da, (vazifesi olmadığı halde) okuyanlar da ahlaksızdır.

Bir Müslüman, gayr-i Müslimlerin sırf ilmî ve fennî kitaplarını, yazılarını okuyabilir ama onların İslam’a ve Müslümanlara düşmanlık kustuğu necasetli yazılarını okuyamaz.

Her Müslüman, İslam düşmanı azılı harbî kafirlerin ve münafıkların faydalı kitaplarını okuyamaz. Sadece vazifeliler okuyabilir.

Bugün ülkemizde, İslama ve Müslümanlara saldıran çok insafsız ve haysiyetsiz düşmanlar vardır.

Yazdıkları ya baştanbaşa yalandır yahut yalanlarla doğrular birbirine karıştırılmıştır.

Bunları okumak bir günahsa, bunların bağımlısı olmak bin günah ve ayıptır.

Ümmet-i Muhammed içinde vazifelilerin bulunması, kötü ve düşmanca yazıları okuyup, gerekiyorsa cevap verilmesi icap eder.

Eroin, kokain, esrar, cep telefonu gibi çok kötü ve çökertici başka bağımlılıklar, alışkanlıklar vardır. Dedikodu, gıybet, fitne fesat merakı da bunlardandır.

Bilinmesi farz olan ilmihalini, akaidini, temel ahlak kurallarını bilmeyen cahillerin; İslam düşmanlarının necasetli yazılarını içercesine zevkle okumaları ahlaksızlık, aşırılık ve dengesizlik değil de nedir?

Tarikatlar, cemaatler, bütün islamî sivil toplum kuruluşları, kendilerine bağlı olan halkı ve gençleri; lisanla, medya ile ilgili kötü alışkanlıklardan, bağımlılıklardan kurtarmalıdır.

Küfür ve nifak cephesi birtakım Müslümanları linç ediyor, onlara yargısız infaz yapıyor. Onların yalan, iftira, haksızlık dolu yazılarını, beyanlarını okumak, zulme ve linçe katılmak demektir.

Müslüman bir tarihçiye saldırıyorlar… Yazdığı ve söylediği birkaç cümleyi çarpıtıyorlar… Onun hayli kitabı var, hayli gerçeğe parmak basıyor… Linçci düşmanlar onun herhangi bir kitabından, yazısından,. konuşmasından, kaynak göstererek bir tek cümleye, bir tek fikre itiraz edemiyorlar.

Müslüman kesimin bu linç hadisesine karşı ortak bir tepkisi var mı? Maalesef yok.

İslamcılar ve uyuşuk Müslümanlar bu gibi linçlerin seyrine bakarlar.

Sadece seyrine bakmazlar, bir kısım bizdenler; düşmanların pislik dolu yazılarını okurlar. Bu okumadan marazî, şeytanî zevkler ve hazlar alırlar.

İslam adalet dinidir. Olgun gerçek Müslümanlar düşmanlarına bile zulm etmez. Olgun Müslümanlar, Selahaddin Eyyubî ahlakına sahiptir.

Kafirlerin ve münafıkların İslam’a ve Müslümanlara karşı yazılarını okumak konusunda bağımlı olan gafil Müslümanları uyarıyorum:

Bu bağımlılık ahlaksızlıktır.

Bu bağımlılık küfre ve nifaka köprüdür.

Bu bağımlılık hıyanettir.

Kendinizi bundan ve buna benzer şeytanî bağımlılıklardan koruyunuz.

Kafirlerin ve münafıkların linçlerine destek vermeyiniz.

Her halükarda âdil olunuz.

Yargısız infaza, linçe maruz kalan Müslümanların savunmalarını öğrenmeden karar vermeyiniz.

Linççiler hem savcılık, hem hakimlik, hep cellatlık yapıyor. Onları, dolaylı şekilde bile olsa asla desteklemeyiniz.

“Ey iman edenler bir fâsık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın…” (Hucurat, 6) mealindeki ayetten ibret alınız.

Hakarete, iftiraya uğrayan mazlum ve mağdur Müslümanlara yardım ediniz.

İslam ve Müslüman düşmanı Deccalperestlerin necis yazılarını devamlı olarak merakla içercesine okumak, bir Müslümana ayıp olarak yeter de artar.

Düşmanlığa uğrayan Müslümanların da bazı hatâları, kusurları, günahları olabilir. Bunlar, ona saldıran kafirlerin ve münafıkların yazılarını okumak için haklı bir gerekçe ve mazeret olamaz.

Biz Müslümanlar, kendi işlerimizi kendi aramızda halletmeliyiz.

Tekrar ediyorum: İslam ve Müslüman düşmanlarının güçleri yetiyorsa, amansızca ve hayasızca saldırdıkları mü’min tarihçinin fikirlerini, tezlerini, iddialarını; sahih bilgilerle, otantik belgelerle, tutarlı gerekçelerle, kaynak vererek çürütsünler.

Bunu yapamazlarsa onlar alçak müfteriler kategorisinden çıkamazlar.

Onlara lanet olsun! Onların saldırgan ve necasetli yazılarını içercesine okuyan Müslümanlara da yazıklar olsun!

04.03.2018

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mehmed Şevket Eygi - Mesaj GönderAnket Seçim barajı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?