Meselelerin Çözümü “İslam Hukuk Sistemi”nde

Batıl din ve ideolojilerin aksine İslam dini insana büyük önem vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Andolsun ki, biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz şeylerle onları rızıklandırdık, yarattıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık” (İsra, 70) buyrulmaktadır.

İnsanı şerefli yaratan Allah (C.C.), insanın şerefini korumak için de “hayat, din, akıl, mal ve neslin” korunmasını temel insan haklarından görmüş ve teminat altına almıştır. Bir İslam devletinde insanların “dini, canı, aklı, malı ve nesli” teminat altındadır, korunmuştur.

Haksız yere bir kimsenin canına kastedene “kısas” uygulanır. Kur’an-ı Kerim’deki, “Ey iman edenler! (haksızca) öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hür hür ile köle köle ile dişi dişi ile (kısas olunur)” (Bakara, 178) ayeti buna delildir. İslam, herkese “dinini yaşama hakkı” tanır. İslam devletinde, İslam’ın hâkimiyeti altında bulunan gayr-i müslimlere kendi dinlerini yaşama hakkı verilir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Ey akıl sahipleri” hitabıyla muhatap kılınan insanın aklını korumak için sarhoşluk veren içki ve benzeri içeceklerin içilmesi yasaklanmıştır. İslam hukukunda içki ve uyuşturucu türü maddelerin kullanımının en ağır şekilde cezalandırılması aklı korumaya yöneliktir. İslam’da mülk edinme teminat altına alınırken, mülkü korumak için de cezalar getirilmiştir. Bir taraftan zekât müessesesiyle fakire kaynak akışını sağlayan İslam, zengin ve fakirin malını korumak için de müeyyideler getirmiştir. Bu cezalardan olmak üzere hırsızlık yapana “el kesme” cezası uygulanması, mülkü korumaya yöneliktir.

İslam’ın en önem verdiği ve teminat altına aldığı konulardan birisi de neslin korunmasıdır. İslam, evlilik müessesesiyle temiz bir toplum inşa ederken, zinayı, livatayı ve her türlü sapkınlığı yasaklar. Sadece zinayı yasaklamakla kalmaz zinaya giden yolları kapatmak için kendisine haram olan karşı cinse karşı şehvetle bakmayı yasaklar. Kur’an-ı Kerim’de, “Mümin erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar” (Nur, 30) ve “mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar” (Nur, 31) ayetleriyle mahremi olmayan karşı cinsi bakışlarıyla rahatsız etmeyi yasaklayan İslam dini, harama giden yollara set çekmiş ve her türlü azgınlığın önüne geçmiştir.

Kur’an-ı Kerim’de, “Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Eğer Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız bunlara Allah’ın dinini tatbik hususunda acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir zümre de bunların azabına bu cezalarına şahit olsun” (Nur, 2) buyrularak zina eden bekârlar için yüz değnek cezası, evliyken zina edenlere ise “recm” cezası getirilmiştir.

Günümüzde “geylik” ya da “homoseksüellik” adıyla meşrulaştırılmaya çalışılan livâta, İslam’a göre tam bir hayâsızlıktır ve en ağır cezayı gerektirir. İslam’da zina ve fahişelik nasıl men edilmişse livâta (oğlancılık, ibnelik, homoseksüellik, eşcinsellik) de men edilmiştir. Yine İslam’da “sevicilik” diye tabir edilen “lezbiyenlik” de zina hükmündedir ve haramdır.

Mahremi olmayan karşı cinslere bakmayı haram kılan, zinayı, zina iftirası atmayı, deyyusluğu, homoseksüelliği, lezbiyenliği haram kılan; kendi hanımına dahi gayr-i meşru yoldan ve hayız ve nifas halindeyken cinsi münasebeti yasaklayan bir din, gerçekten insana ve neslin devamına büyük önem vermektedir.

Kız çocuklarını diri diri toprağa gömmeyi, kürtaj yoluyla daha doğmadan çocuğun öldürülmesini men eden İslam, her türlü sapkınlığa en ağır cezayı verir. Günümüzde hızla artan çocuklara cinsel taciz ve “pedofili” gibi ahlaksızlıklara karşı mücadele etmek ancak İslam’ın hukuk kurullarıyla mümkündür.

Borçlar Kanunu İsviçre’den, Ceza Kanunu İtalyan’dan, Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu’nu İsviçre’den, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu da Almanya’dan alarak oluşturulan “Medeni Kanun” ve “AB Uyum Yasaları”yla bu tür sapkınlıkların önüne geçilmesi mümkün gözükmemektedir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?