Kurtarıcı Öğütler

1. Her konuda âdil olacaksın.

2. Öncelikle kendine karşı âdil olacaksın.

3. Kendine zulm etmeyeceksin.

4. Yaratıklara zulm etmeyeceksin.

5. İlmihalini yetecek ve kurtaracak kadar öğrenmemen kendine zulümdür.

6. Namaz kılmaman kendine zulümdür.

7. Zekat vermemen kendine zulümdür.

8. Başkalarına zulm ederken öncelikle kendine zulm ettiğini bil.

9. İtikadını tashih et.

10. Ya Mâturidî, ya Eş’arî ol, üçüncüsü olma.

11. Dört fıkıh mezhebinden birine bağlan, mezhepsiz olma.

12. İlmihalini doğru olarak yeterli miktarda öğren.

13. İslam ahlakı ile ahlaklı ol.

14. Yalan söyleme.

15. İftira etme.

16. Gıybet etme.

17. Lisanınla kaleminle fitne fesat çıkartma.

18. Tecessüs etme, yani başkalarının gizli ayıp ve günahlarını araştırma.

19. Bunları, istemeden araştırmadan öğrenirsen gizle.

20. Haram yeme.

21. Şüpheli yeme.

22. Mürüvvetli ol.

23. Herkesin içinde çarşıda pazarda sokakta yiyip içme.

24. Başkalarının analarına, karılarına, kızlarına, bacılarına, mahremlerine bakarak göz zinası yapma.

25. Paraya tapma, müşrik olursun.

26. Zengin de olsan israf etme, saçıp savurma.

27. Hiçbir konuda holiganlık yapma.

28. Şirret, soytarı, şaklaban, hokkabaz, arivist (ikbal avcısı) olma.

29. Entrika ve kulis yapma.

30. Kimsenin ekmeği ile oynama.

31. Kimsenin kuyusunu kazma.

32. Meşru bir amaca ulaşmak için gayr-i meşru ve gayr-i ahlakî yollara başvurma.

33. Mü’minleri sev, onları sevmezsen (kamil) mü’min olamazsın.

34. Mü’minlere acı.

35. Mü’minleri destekle.

36. Bulabilirsen kâmil bir mürşide intisab et.

37. Bulabilirsen icazetli gerçek bir şeyhe intisab et.

38. Sahte mürşidlerden, sahte şeyhlerden bucak bucakkaç .

39. Sahte tabib insanı canından, sahte şeyh dininden imanından eder.

40. Bilgili ol, iyi rahmanî bilgi kuvvettir, güçtür.

41. Kendini beğenme, nefsini aklama.

42. Ehil ve güvenli kimselerle istişare et. Etmezsen pişman olursun.

43. Acıkmadan sofraya oturma, doymadan önce sofradan kalk.

44. Doyduktan sonra yemek haramdır.

45. İyi olmak istiyorsan ben iyiyim deme.

46. Havf ve reca arasında ol.

47. Ben cennetliğim deme.

48. Şeyhini mürşidini uçurma.

49. Hayatını Şeriata ve Sünnete göre tanzim et, programla.

50. Memur veya işçi isen vazifeni, işini dosdoğru yap.

51. Çalıştıransan, âmirsen çalıştırdıklarına, emrindekilere adalet ve insafla muamele et.

52. Sakın kaytarma savsaklama, işine vaktinde gel, vaktinden önce ayrılma.

53. Sana resmî bir vasıta verilirse onu kendi şahsî işlerinde kullanma, mirî malına hıyanet etme.

54. İçkili, fuhuşlu, lüks mekanlarda konaklama.

55. İçkili lüks israflı mekanlarda yemek yeme.

56. Ehil olmadığın işe, memuriyete, başkanlığa talip olma.

57. Matlup (istenen) olsan bile, ehliyetin yoksa kabul etme.

58. Şöhreti (ünü) isteme, şöhret âfettir.

59. Allah ile olan bütün işlerinde ibadetlerinde, hayır hasenatında, cihadında ihlaslı ol.

60. Allahın sana yardım etmesini istiyorsan, öncelikle sen kendine yardım et.

61. Fâsık-ı mütecahir olma, büyük günahları açıkta, açıkça, küstahça işleme.

62. Cuma günü dükkanını, işyerini, atölyeni, büronu kapat, alış verişi ticareti işi durdur ve namaza git.

63. Ben deme.

64. Meskenin, ihtiyacının üstünde ve lüks olmasın.

65. Otomobilinin ihtiyacının üzerinde lüks olmasın.

66. Telefonun lüks ve israflı olmasın. Sakın telefon manyağı, bağımlısı olma

67. Temiz ve güzel giyinebilirsin ama marka fetişisti olma beyinsizlik ve ahmaklığına saplanma.

68. Sağlığını korumak istiyorsan, ticarî endüstriyel mafiyatik tıptan uzak dur. (Tıp etiğine bağlı temiz ve faziletli doktorları tenzih ederek yazıyorum.)

69. Bütçen müsaitse sık sık yedir içir.

70. Zekatını iyi hesapla, Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun olarak gerçek şahıslara temlik ederek dağıt.

71. Hükmî şahıslara, derneklere vakıflara sivil toplum kuruluşlarına zekat verilmez.

72. Şeriat, zekatın cami inşası için bile kullanılamayacağını hükme bağlamıştır.

73. Gururdan., kibirden, büyüklenmekten, küçük dağları ben yarattım havalarından uzak dur, Cehenneme düşersin. Allah gururlu ve kibirlileri sevmez.

74. Sen lâ yuhti (hata etmez) değilsin. Bunu iyi bil, haddini bil.

75. Hüsn-i hâtime (imanlı ölmek) konusunda tir tir titre.

76. Dünya vazifelerini yapar olduğun halde âhirete dönük ol.

77. Her türlü azgınlıktan, fuhşiyattan uzak dur.

78. Salih olsan bile, seni amellerinin değil, Allahın fazlının ve kereminin kurtaracağını bil.

79. Mütevekkil ol, tevekkülün gemisi batmaz.

80. Ruhbanları erbab etme, şirktir.

81. Müslümanın üç büyük bayramı vardır, bunları bil. Birinci imanla ölmek… İkincisi Cennete girmek… Üçüncüsü İlahî Cemali görmek.

82. Allah ile ezelde yapmış olduğun ahd ü misakı hep hatırla ve sadıklardan ol.

83. Resulullah’a (Salat ve selam olsun ona) biat ve itaat et.

84. Hikmetli ol, hikmetsiz olma.

85. Dünya hayatının imtihan olduğunu bil, imtihanı başarı ile vermeye çalış.

86. Dünyanın fani, gelip geçici, aldatıcı, oyalayıcı, gaflet verici olduğunu bil.

87. Öleceğini, kabre konulacağını, kabir rahatlığını ve azabını, Kıyameti, Mahşeri, Mahkeme-i Kübrayı, hesabı kitabı, Sırat köprüsünü, Cenneti, Cehennemi, ebedî mutluluğu, azabı hiç unutma.

88. Unutma: Ömürleri ölümlerine imanla bitişen mü’minler ya doğrudan doğruya Cennete konulacaklar, yahut adalet-i ilahiye ile cezalarını çektikten sonra, Cehennemden çıkartılıp cennete konulacaktır. Müşrikler, kafirler, münafıklar ebedî olarak Cehennemde kalacaktır.

(NOT: Söylemeye lüzum yok, bu öğütleri ben vermiyorum, muteber din ve ahlak kitaplarında yazılıdır.)

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2022 ne kadar olmalı?