Şeriatı Tahkir Etmek

ALLAH’ın Kitabından, Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) Sünnetinden çıkartılmış hükümlerin tamamı olan mukaddes Şeriata saldırmak, kötülemek küfürdür. Şeriat tazim edilmesi gereken ulvî ve muazzez bir şeydir, onu tahkir eden, aşağılayan dinden çıkar.

***

İslam dini yalanı haram kılmıştır. Yalan söylemek helaldir diyen kafir olur. Devamlı yalan söylemek münafıklık alametidir.

***

İslam, emanetlerin ehil olanlara verilmesini emr ediyor. Emanetleri, ehil kimseler varken, onlara vermeyip ehliyetsiz kimselere vermek haramdır. Emanetlerin, ehliyetlilere verilmediği, ehliyetsizlere verildiği bir ülke ve devlet batar, halkı perişan olur.

***

Riba alıp vermek, anasıyla zina etmek kadar çirkin bir günahtır. Ribaya batan bir toplum iflah olmaz.

***

Vakıf paralarıyla ribalı muamele yapmak haramdır.

***

Faydalı, kurtarıcı, ebedî saadete ulaştırıcı ilimleri öğrenmek farzdır, öğrenmemek büyük günahtır, öğretmemek de günahtır, cahillik haramdır.

***

İslam istikameti (doğruluğu dürüstlüğü) emr eder, yamukluğu yasaklar. En büyük fazilet ve keramet istikamettir.

***

İslam yüksek ahlakı emr eder, ahlaksızlığı yasak kılar. Resulullah Efendimiz en yüksek ahlaklı insandır ve beşeriyet için en güzel örnek ve modeldir.

***

Ahlakı bozuk fasık ve facir kimseler İslam’ı ve Ümmet’i temsil edemez.

***

Dini imanı para, mal, dünya zenginliği olan kimseler; dıştan Müslüman görünseler de alçak ve münafık kimselerdir. Onlar mecazî mânada gizli müşriklerdir.

***

Bütün mü’minler tek bir Ümmettir. Ümmet kelimesini, kavramını, değerini tahkir eden, hafife alan, dışlayan kişi İslamdan çıkar. Çünkü mü’minler topluluğuna Ümmet ismini Allahü Teala, Resulullah vermiştir. Bu konuda tam bir icma bulunmaktadır.

***

Gerçek ulema ve fukaha, insanların hayırlı sınıfıdır. Gerçek din alimi ve fakih olmanın şartları şunlardır: (1) İcazetli olacak… (2) İhlaslı olacak… (3) İlmini paraya, mala, ticarete, üne, makam ve mevkie âlet etmeyecek… (4) Bildiklerini bilmeyenlere Allah rızası için öğretecek… (5) Azimet ve taqva yolundan giden alimler ücret ve maaş almadan hizmet eder… (6) Alimlerin, geçimlerini temin için ücret ve maaş almalarına sonradan ruhsat ve fetva verilmiştir… (7) Her halükarda gerçek alimler ve fakihler, din ilimleri ve hizmetlerini alet ederek zengin olmazlar…

***

Yeterli miktarda gerçek din alimine ve faqihe sahip olmayan yahut olsa da, bunların uyarı, aydınlatma bilgilendirme hizmetleri yap(a)madığı bir İslam toplumu dejenere olur ve batar.

***

Gerçek din alimleri sadece İslam medreselerinde yetişebilir.

***

Gerçek tarikat şeyhleri öncelikle din alimi ve fakihtir.

***

Geçerli icazeti olmayan kişi gerçek şeyh değildir.

***

Hak tarikatların hepsinin temeli Şeriattır. Şeriatsız tarikat olmaz.

***

Şeriatta da tarikatta da İslamın ikinci şartı, beş vakit namazın dosdoğru kılınmasıdır.

***

Bütün hak tarikatlar, Tarikat-ı Muhammediyedir. Nakşilik, Kadirilik, Halvetilik, Şazelilik gibi isimler şube ismidir.

***

Fitne ve fesat çıkartmak haramdır.

***

Ümmetin başında meşru bir İmam var iken, ikincisi zuhur ve huruç ederse, idam edilir.

***

İslam adalet dinidir. Zulüm haramdır.

***

Zalim ve günahkar insanlar, öncelikle kendilerine zulm etmiş olur.

***

Müslüman, zalimleri kafirleri müşrikleri münafıkları, mütecahir fasıkları ve facirleri övmez.

***

Cahillerin, ilimsizlerin Kur’an-ı Kerimi kendi re’y ve hevalarıyla tefsir etmeleri haramdır, küfre götürür.

***

İbadetlerin ve hayırların kabulünün birinci şartı ihlastır, yani Allah için yapılmalarıdır.

***

İsraf haramdır. İsrafın haramlığını inkar eden kafir olur. Müslüman, ihtiyacı ne kadarsa o kadar harcama yapar.

***

Müslüman, cimri olmamak şartıyla kanaatli yaşar.

***

Bazı kardeşleri aç ve sefil iken, Müslüman keyfince yaşayamaz; sıkıntılı kardeşlerinin durumunu düşünür, üzülür, iştahı kaçar.

***

Gerçek Müslüman o kimsedir ki, insaflı düşmanları ve karşıtları bile onun faziletlerini ve insanî meziyetlerini kabul, tasdik ve teslim eder.

***

Âhiret endişesi taşımayan Müslümanın Müslümanlığı ism ve resmdan ibarettir.

***

Öleceğini düşünmeksizin, âhiret için hazırlanmaksızın, hiç ölmeyecekmiş gibi hep dünya için çalışan kimseler büyük zarar ve ziyan içindedir.

***

İyi Müslüman eşittir iyi insan.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2022 ne kadar olmalı?