İyi Müslüman Nasıl Bir İnsandır?

* En büyük hile, hilesizliktir. Müslüman hilekâr değildir.

* Yalan söylemek haramdır. Müslüman yalan söylemez. (İki kişiyi veya karı kocayı barıştırmak, yatıştırmak için üçüncü şahıslara zarar vermeyen, “o öyle dememişti, şöyle yapmamıştı…” gibi yalanlar, zaruret varsa istisnaî olarak söylenebilir.)

* İftira etmek haramdır. Müslüman iftira etmez.

* Gıybet etmek (arkasından çekiştirmek) haramdır, büyük günahtır. Müslüman gıybet etmez.

* Nemime, söz taşımak çirkin bir şeydir. Müslüman nemmamlık yapmaz.

* Diliyle ve kalemiyle fitne ve fesat çıkartmak günahtır, suçtur. Müslüman fitneci ve fesatçı değil, ıslah edicidir.

* Hadîs-i şerifte “Bizi aldatan bizden değildir” buyrulmuştur. Müslüman aldatmaz, sahtekarlık yapmaz.

* Gurur ve kibir sahibi olan kişi büyük günahkardır. Müslüman gururlu kibirli olmaz, mütevazı olur.

* Gerçek iyi Müslüman kindar değildir, intikam almaz.

* Müslüman yemek için yaşamaz, yaşamak için yer.

* Müslüman, acıkmadan sofraya oturmaz, sofradan doymadan önce kalkar.

* Müslüman eşittir iyi insan. İyi insan olmayan bir Müslüman, iyi Müslüman değildir.

* Kur’andaAllahın israf edenleri sevmediği, onların şeytanın kardeşleri olduğu bildiriliyor. Müslüman israf etmez, saçıp savurmaz.

* Müslüman, cimri olmamak şartıyla kanaatli yaşar.

* Zekatını vermiş olmak, israf etmek için bir mazeret olamaz. Müslüman hem zekatınıKur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde dosdoğru verir, hem de “Ben zekatımı veriyorum ya, her istediğim haltı yerim” beyinsizliğini yapmaz.

* Müslümanın faziletlerini, üstünlüklerini, iyiliklerini (insaflı) düşmanları bile kabul, teslim, tasdik eder.

* Terbiyeli ve görgülü Müslüman; lüks eviyle, lüks yazlığıyla, lüks mobilyalarıyla, lüks giysileriyle, lüks yeme içmesiyle, lüks otomobiliyle, lüks ve pahalı telefonuyla, lüks havuzuyla, lüks hayat sürmekle övünmez. Çünkü onun lüks evi, lüks yazlığı, lüks biniti vesairesi yoktur.

* İyi, olgun, şuurlu, faziletli Müslüman çocuklarını iyi insan ve iyi Müslüman olarak yetiştirmek için neler yapması gerekiyorsa onları yapar.

* Müslüman parayı kenz etmez, istiflemez saklamaz. Kenz haramdır.

* İyi Müslüman işveren, işçileri çalıştırdığı kişiler için çıkan yemeklerden yer; kendisi için ayrıca lüks yemekler hazırlatmaz, getirtmez.

* Mülk sahibi iyi Müslüman, kiracılarına zulm etmez, onlardan fahiş ücret istemez.

* İyi Müslüman, zekatını Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde, hakkeden gerçek şahıslara temlik etmek suretiyle dosdoğru verir.

* Zekatını, zekat almaya hakkı olmayan eşkıyaya kaptıran kişi iyi ve akıllı Müslüman değildir.

* Müslüman, bir delikten çıkan zararlı mahluk tarafından iki defa sokulmaz.

* İyi ve şuurlu Müslüman, içkili ve fuhuşlu konaklama mekanlarında kalmaz. Böyle yerlerde iftar ziyafeti vermez.

* Din sömürüsü yapan alçaklar, biraz ilimleri de olsa, iyi Müslüman değil, kötü Müslümandır.

* İyi, olgun, faziletli Müslüman başkalarının karılarına, kızlarına, analarına kötü gözle bakmaz, göz zinası yapmaz.

* Müslümanın evinde ekranlarından fısk, fücur, zina, fuhuş, işret (alkollü içki), şirk, küfür, nifak, günah, riba, fitne fesat, şeytanlık ve diğer bütün büyük günahlar akan ve saçılan şeytan aletlerini bulundurmaz, onları seyr etmez.

* İyi Müslüman İslam tıbbına göre beslendiğinden dolayı çok az hasta olur.

* İyi Müslüman, kutsal ve ciddî dinî konuları mıncıklamaz, onları cahilce tartışmaz.

* İyi Müslüman, beş vakit namazı, rastgele başından savarcasına değil, dikkatle ve dosdoğru kılar.

* İyi Müslüman, farz namazları (Şer’î bir özrü yoksa), arkasında namaz kılınabilecek ciddî bir imamın ardında cemaatle kılar. Cemaati şeytanî ve nefsanî özür ve bahanelerle terk etmez.

* Gerçekten iyi Müslüman olan kişi, kendisine iyi demez.

* İyi Müslüman şarlatanlık, soytarılık, şaklabanlık yapmaz.

* İyi Müslüman arivist (ikbal avcısı) değildir.

* İyi Müslüman, ezelde AllahüTeala ile yapmış olduğu ahd ü misaka sadıktır.

* İyi Müslüman, Resulullaha (Salat ve selam olsun ona) biatli, irtibatlı ve itaatlidir.

* İyi Müslüman, zamanın İmamına biatlıdır.

* Kendilerini masum, lâ yuhti, Cennetlik sananlar; recanın yanında havfa sahip olmayanlar iyi Müslüman değildir.

* İyi Müslüman Allah, Resulullah, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, Ümmet, İmamet düşmanı deccalları kezzablarıNemrudları Firavunları Stalinleri sevmez, onları desteklemez.

* İyi Müslüman olabilmek için, muteber din kitaplarını okumak ve içlerindeki kurtarıcı bilgileri hayata uygulamak gerekir.

* Bu kitaplardan biri İmam Gazalî’nin dört ciltlik İhyâ’sıdır. İyi Müslüman olabilmek için bu kitabı iyi okumalı, iyi anlamalı ve öğrendiklerini uygulamalıdır. Uygulamadan olmaz.

(İyilerin duaları üzerimize sâyeban olsun... Olgun Müslüman olduğuma dair hiçbir iddiam yoktur, bir kere daha beyan edeyim.)

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mehmed Şevket Eygi - Mesaj GönderAnket Seçim barajı ile ilgili ne düşünüyorsunuz?