Reklamı Kapat

Diyanet’in Dokuz Temel Vazifesi

DİYANET’in, müftülerin, imamların, bütün din görevlilerinin temel vazifeleri nelerdir?

Birincisi: İman hizmetleri yapmaktır.

İkincisi: Tashih-i itikad, inançların doğru olması hizmetleridir.

Üçüncüsü: Kadın erkek çocuk bütün Müslümanlara, kendilerine yetecek, kendilerini kurtaracak miktarda sahih=doğru ilmihal ve İslam ahlakı bilgisi öğretmektir.

Dördüncüsü: İmandan sonra, İslam’ın ikinci temel şartı olan beş vakit namazın dosdoğru kılınması için çalışmaktır.

Beşincisi: Müslüman halkın, İslam’a uygun bir hayat sürmesi için çalışmaktır.

Altıncısı: Doğrudan doğruya politika yapmadan, kaş yapayım derken göz çıkartmadan, fincancı katırlarını ürkütmeden, hikmetli bir üslup ile idarecileri uyarmak ve irşad etmektir.

Yedincisi: Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat İslamlığına hizmet vermektir.

Sekizincisi: Bid’at, dalâlet fırkalarını (fitne fesat çıkartmadan) tenkit, red, cerh etmektir. (Bu fırkaların belli başlıları: Mutezile… Fazlurrahmancılık… Mezhepsizlik… Neo-hariciye… Radikal terörist cereyanlar… İslam Feminizmi… Sünnet inkarcılığı ve düşmanlığı… Vehhabilik… Rafizilik… Fazlurrahmanın tarihsellik fırkası… İslam Feminizmi… Light ve ılımlı İslam… Dinlerarası Diyalog ve Hoşgörü.

Dokuzuncusu: İş, ticaret, çalışma hayatına İslamın Fütüvvet ahlakının hakim olmasıdır.

Bu yazdıklarım Diyanet ile ilgili kanunlarda, tüzüklerde zikr edilmiyormuş… Olabilir… Yine de Diyanet’in ana vazifeleri bunlardır.

Bunlar gereği gibi ve yeterli şekilde yapılıyor mu?

Mesela, Diyanet’in milyonlarca Müslümanın ihtiyacını karşılayacak küçük bir Cep İlmihali var mı?.. (Vardı… Avrupa Birliği standartlarına uymuyormuş diye yeni baskıları yapılmıyor!..)

Bir soru: Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı, Yahova Şahitleri sektinin kendi dinleri için yaptığı faaliyetleri ve hizmetleri, Din-i Mübin-i İslam için yapabiliyor mu?

Bu sekt, yüz küsur dilde, aylık tirajı yüz milyonun üzerinde olan bir dergi yayınlamaktadır.

Diyanet, Hıristiyan misyonerlerinin kendi kiliseleri için yaptığı davet hizmetlerinin yüzde kaçı kadar İslam için çalışıyor?

Şu anda Türkiye’mizde çok büyük, çok geniş bir din hürriyeti bulunmaktadır. Diyanet, bu hürriyeti iğtinam edip gece gündüz, var gücüyle İman İslam Kur’an Sünnet hizmetleri yapıyor mu?

Yapılabilecek hizmetlerin yüzde kaçını yapıyor?

Camiler maalesef islamî hayatın kalbinin attığı merkezler olmaktan çıkmıştır.

Diyanet, mihraplara maaş ve ücretle namaz kıldırma memurları mı tayin ediyor, yoksa ehliyetli ve liyakatli hizmetkâr imamlar mı?

Sünnet düşmanı, sahih hadîsleri inkar eden zındıklara karşı Diyanet ne yapıyor?

Taqiyye ve kitman yaparak Ehl-i Sünnet Müslümanlarını aldatan ve sinsice dini temellerinden yıkmaya çalışan Fazlurrahmancılara (Tarihsellik fırkasına) karşı Diyanet ne yapıyor?

Aileyi, ahlakı çökerten müstehcen yayınlara karşı Diyanet ne yapıyor?

Bir zındıklık ideolojisi olan Feminizme karşı Diyanet ne yapıyor?

Diyanet, “Allah gerçek bir Janus’tur” diyen o adamın kitaplarını kendi kitapevlerinde satıyor mu?

Diyanet, imandan sonra İslamın ikinci temel şartı olan beş vakit namazın dosdoğru kılınması için ne gibi faaliyetler ve hizmetler yapmaktadır?

Diyanet, zekatların Kur’ana Sünnete Şeriata fıkha uygun şekilde öncelikle miskin ve fakir Müslümanlara verilmesi için ne gibi çalışmalar yapmaktadır.

Diyanet, zekat toplamaya hakkı olmayan birtakım eşkıyanın, bigayri hakkın zekat toplamasına niçin karşı çıkmıyor?

Diyanet her türlü israfa, azgınlığa, beyinsizliğe, niçin en uygun şekilde, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak karşı çıkmıyor?

14.12.2017

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?