Reklamı Kapat

Kur’an’daki peygamber ve sünnetin dindeki yeri

Batı’da “Sola Scriptura” yani “sadece kutsal kitap İncil söylemi”yle, Katolik geleneğe karşı başlatılan ve sadece teolojik değil siyasal yönü de olan anlayış, İslam dünyasında İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan ’da “Kur’aniyyun” yani “İslam sadece Kur’an’dan ibarettir” söylemiyle yine sadece teolojik değil siyasal yönü de olan bir anlayışla vücut bulmuştur.

Batı’da bozulmuş bir Hıristiyanlığa karşı başlatılan “Sola Scriptura” ile bozulmamış ve Peygamber Efendimiz (S.A.V.) zamanından günümüze kadar korunmuş şekilde gelen İslam’ı reforme etme çabaları birbirinden farklıdır. Bozulmuş bir dini reforma çabalarıyla bozulmamış bir dini bozma çabalarının aynı olmadığı herkesin malumudur.

İslam’daki “ sünnet anlayışına” karşı başlatılan “Kur’an İslam’ı/Kur’aniyyun” hareketi, hadislerin güvenilirliği ile Peygamber Efendimize itaati ve O’nun örnekliğini sorgulayıcı bir fikri akımdır. “İslam sadece Kur’an’dan ibarettir” tezi çerçevesinde toplanan bu ekolün Hindistan’da vücut bulması tesadüf değildir. Zira bu hareketin çıkış tarihi İngilizlerin Hindistan’ı işgal ettiği yıllara tesadüf eder. 1858 yılında İngilizlerin Hindistan’ı işgali bu hareketin lideri SeyyidAhmed Han’ı, “Kurtuluşun tek reçetesinin Batı’daki gibi dini sorgulamaktan geçer” fikrini savunmaya itmiştir.

“Kur’an İslam’ı” söylemi, aslında Kur’an-ı Kerim’i bağlamından kopartmaktır ve Kur’an’a yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu anlayış, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) misyonunu inkârdır. Kur’an-ı Kerim’de, “Kim, Peygambere itâat ederse Allah’a itâat etmiş olur…” (Nisa, 80) ve “…Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi yasakladıysa ondan da sakının…” (Haşr, 7) ayetleri Peygamberimize itaatin önemini belirtmektedir.

Peygamberimizin (S.A.V.) misyonu, Kur’an’ı öğretmek, açıklamak ve yaşayarak uygulanabilirliğini göstermektir. Nitekim Kur’an’da, “Biz, o peygamberleri mucizelerle ve kitaplarla gönderdik. Ey Rasûlüm, sana da Kur’an’ı indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara anlatasın olur ki; iyice düşünürler” (Nahl 44) ve “Biz kitabı (Kur’an’ı) sana ancak, onlara, hakkında ayrılığa düştükleri hususu açıklayasın ve onu iman eden bir millete doğru yolu gösterici, rahmet sunucu olsun diye indirdik” (Nahl, 64) buyrulmaktadır.

Kur’an İslam’ı söylemini ortaya atanlar, “İslam sadece Kur’an’dan ibarettir, her şeyi Kur’an’dan almalıyız” demektedir. O halde Peygamber Efendimizi (S.A.V.) de Kur’an’dan öğrenelim ki, bu görüş sahipleri “Kur’an’daki Peyamberden” haberdar olsunlar.

Müşrikler, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) melek değil de insan olarak gönderilmesine itiraz etmiş ve bizim gibi birisi mi peygamber olacak itirazında bulunmuştu. Bunun üzerine Kur’an-ı Kerim’de, “Yeryüzünde gezenler, melek olsaydı, biz de onlara Peygamber olarak bir melek gönderirdik” (İsra, 95) denilerek Peygamberimizin misyonu açıklanmıştı. Yani kendi içinizden birisi, size her şeyi tek tek öğretecek ve en önemlisi de İslam’ın yaşanılabilirliğini yaşayarak gösterecek; Kur’an’ı öğretecek ve açıklayacak bir uyarıcı.

Yine Peygamber Efendimizin (S.A.V.) misyonunu belirtmek için, “Daha önce sapıklık içinde olsalar da, onlara ayetlerini okusun, kitap ve hikmeti öğretsin…” (Cuma, 2) ve İbrahim ve İsmail’in (a.s) duasında, “Ey Rabbimiz, bir de onlara kendilerinden bir Peygamber gönder de, senin ayetlerini onlara okusun. Kitabı ve hikmeti öğretsin. Onları tüm kötülüklerden arındırsın. Sen Aziz ve Hakim’sin”(Bakara, 129) denilmiştir. Demek ki Kur’an’a göre Peygamber Efendimizin misyonu, Kur’an’ı açıklamak ve öğretmektir.

“(Ey Muhammed)! Deki: Ey İnsanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilah yoktur. O, diriltir ve öldürür. O halde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi Peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız” (A’raf, 158) ayetiyle de Peygamberimizin bütün bir insanlığa gönderildiği, ona iman ve uymanın önemi anlatılmaktadır.

(Devam edecek)

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj Gönderİstanbul Markaları

Milli Gazete, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

0 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Özel araçlarda sigara yasağı uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?