Reklamı Kapat

Hâfızlar Nasıl Olmalı?

Yanında ilim, irfan, yüksek kültür, ahlak estetik sanat boyutu, ahlak ve fazilet olmadan tek başına hafızlık, hizmet konusunda fazla bir işe yaramaz.

Hafızlık büyük bir şereftir. Kur’anın emirlerini yerine getirmeyen, yasaklarından uzak durmayan, öğütlerine kulak verip tutmayan kimseler, sadece hafız olmakla hamele-i Kur’an olamazlar.

Bütün hafızlık kurslarında ilim öğretilmelidir.

Hafızlar, sıradan hafız olmamalı, vasıflı güçlü dine hizmet eden hafız olmalıdır.

Hafız olacak gençlere yüksek İslam ahlakı öğretilmelidir.

Hafızın, Resulullah Efendimize (Salat ve selam olsun ona) biatli ve itaatli olması gerekir.

Hafızlar, para ve maddî menfaat karşılığında Kur’an okumamalıdır. Böyle bir şeyin fetvası ve ruhsatı yoktur.

Hafızlara, İmam Gazalî’nin İhya’sı, İmam Birgivî’nin Tarikat-i Muhammediye’si gibi eserler, icazetli hocalar tarafından okutulmalıdır.

Ne mutlu Kitabullahın emirlerini farzlarını yerine getiren, yasak ve haramlarından uzak duran, Resulullahın (Salat ve selam olsun ona) Sünnetine uyan, İslam ahlakı ile ahlaklı olan, İmana İslama Kur’ana Sünnete Şeriata Ümmete ihlasla etkili şekilde hizmet eden, böyle oldukları için hamele-i Kur’an olma şerefini bihakkın kazanan hafızlara… Bu yazımı okuyacak olurlarsa bendenize dua buyurmalarını istirham ediyorum.

***

İSLAMÎ HALK EĞİTİMİ

Bundan birkaç yıl önce sokaktaki vatandaşlarla bir anket yapılmış. Adamın birini durdurup sormuşlar:

-Müslüman mısınız?.. Elbette Müslümanım demiş. Kelime-i Şehadet nedir, söyler misiniz? Adamcağız cevap verememiş.

Bu ülkede Kelime-i Şehadet’in ne olduğunu bilmeyen Müslüman varsa, bunun sorumlusu birtakım bilenlerdir.

Müslüman kesimin bilenleri, üst tabakası mutlaka Din, İman, Kur’an, Sünnet hizmetleri yapmalı ve halkı aydınlatıp bilgilendirmelidir.

Bilenler kimlerdir?.. Din alimleri ve fakihlerdir… Tarikat şeyhleridir… Müslüman ziyalılardır… Diyanet İşleri Başkanlığıdır… Müslüman idarecilerdir.

İslamı halka anlatmak, öğretmek, halkı Doğru Yola davet etmek Diyanet’in ve özel diyanetlerin (cemaatler, tarikatlar vs.) temel vazifesidir.

Diyanet’le ilgili hukukî ve idarî mevzuatta (kanunlarda tüzüklerde) böyle bir madde yokmuş… Olmayabilir. Olmaması, ilgililerin sorumluluğunu ve vebalini ortadan kaldırmaz.

Emr-i mâruf ve nehy-i münker farzının birinci maddesi tebliğ ve davettir, halka ilmihal öğretmektir.

Bu yapılmazsa İslam toplumu çöker.

Nasıl çöker? Vaktiyle Endülüste çöktüğü gibi çöker. Gerçi onlar ilmihal bilmez değillerdi ama birliğe önem vermemişler, parçalanıp bölünmüşler gevşemişlerdi.

Bir cemaat, darbe yapacağına, Ehl-i Sünnete uygun bir Temel İslam Kitabı çıkartarak, Türkiye halkına dinî eğitim vermiş olsaydı, isabet etmiş olurdu.

Şeriat elden gitmiş, Sünnet terk edilmiş, din ve iman elden gidiyor; birileri ikinci sınıf işler ve hizmetlerle meşgul oluyor… Yazık!

Beş vakit namaz ve cemaat elden gitmiş, biz habire yeni cami inşa ediyoruz.

Kendilerini İslam hizmetkarı sanan birtakım yetersiz ve kapasitesiz kimselerin nezdinde, tebliğ ve davet hizmetinin cep telefonu kadar kıymeti yok.

On beş senedir Türkiye’mizde büyük bir din hürriyeti var ama bu hürriyeti kullanamıyoruz.

Dinî davet ve tebliğ vazifesi yapılmadığı için, siyasal İslam yükselirken, dindarlık geriliyor.

Davet, tebliğ, uyarma, aydınlatma, bilgilendirme hizmetleri Kur’an tercümeleri, mealleri, tefsirleri ile yapılamaz. Halk kitlelerine doğru ilmihal kitabı, doğru İslam talimatnamesi okutmak gerekir.

Piyasadaki Kur’an tercüme ve tefsirlerinin büyük kısmı ehliyetsiz kimseler tarafından yazılmıştır.

Cahil bir adama otuz ciltlik tefsir verseniz, bunu iki sene okusa, iki rekat namazın nasıl kılınacağını öğrenemez.

İslam Talimatnamesi, kanun veya tüzük kitabı gibi olacaktır. Çok açık, seçik, anlaşılır maddeler halinde Müslümanın nelere inanacağı, neler yapacağı anlatılacaktır.

İslam yaşanan bir dindir. İslamî bilgiler, emirler, yasaklar hayata uygulanmazsa İslam toplumu ayakta duramaz.

Türkiyedeki Müslüman çoğunluk her geçen gün sekülerleşiyor, dünyevîleşiyor. Bunun sonu, bu coğrafyada dinin yıkılması olur.

Müslümanların cemaatleri, Diyanetleri, tarikatları, gazeteleri, dergileri, televizyonları, büyük miktarda paraları, imkanları var ama doğru dürüst ortak dinî hizmetler yapılmıyor.

Kitap piyasasında bir tek ortak Ehl-i Sünnet ilmihali yok.

Okullardaki mecburî din derslerinin bir işe yaramadığını birileri hala anlamadı.

Bugünkü eğitim sistemleriyle İmam-Hatip liseleri de hizmet edemez.

Öyle İmam-hatip mektepleri varmış ki, öğrencilerinin yüzde doksanı namaz kılmıyormuş. Rezalet, hıyanet.

Vaktiyle Osmanlı devleti zamanında, ülkenin Batıya açılan penceresi Galatasaray Sultanisinde (lisesinde) bile Müslüman öğrencilerin beş vakit namazı okul camiinde, okulun resmî imamının ardında cemaatle kılmaları mecburî idi.

Müslüman bir toplum cami binaları yaptırmakla yükselmez.

Cami helaları, cami klimaları, cami kaloriferleri, cami halıları ile de yükselmez.

İslam’ı ya doğru olarak öğreneceğiz, bileceğiz, öğrendiğimiz kurtarıcı ve yüceltici bilgileri hayata uygulayacağız, yahut cahillik karanlıklarında yolumuzu kaybedeceğiz.

04.11.2017

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

1 yıllık yayın süresi ve makul bütçesi ile markanızı parlatın.

0 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Meclis lokantasında yemek ücretlerinin artırılmasını doğru buluyor musunuz?