Reklamı Kapat

“Sahâbe” Hakkında Kardeşlik Hukukuna Riayet                     

Sözlükte “bir kişiyle birlikte bulunmak, onunla dost ve arkadaş olmak” anlamında sohbet kökünden türeyen “Sahâbe”ninArapça’da tekili “Sahâbî”dir. Sahâbe ile birlikte “Ashâb” da kullanılmaktadır.

İslâm literatüründe “Sahâbe”den kastedilen Peygamber Efendimiz’in (sav) yol arkadaşlarıdır. Hafız İbn-i Hacer el-Askalânî “El-İsâbe” adı eserinde “Sahâbî, Peygamber Efendimiz’e iman edip, iman ettiği halde kendisiyle bir araya gelen ve İslam üzere ölen kişidir” demekte ve en muteber tarifin bu olduğunu söylemektedir.

İmam Kastalani de “El-Mevahib” adlı eserinde Ashâb-ı Kirâm hakkında “ Müslüman olup, Rasulullah (sav) ile arkadaşlık eden veya kısa da olsa, onu gören veya Rasulullahın (sav) onu gördüğü ve iman üzere ölen kimselerdir” demektedir.

Ehl-i Sünnet uleması, Sahâbe’nin tümünün adalet ve sadakatli olduğunda ittifak halindedir. Zira Kur’an bize bunlar eliyle ulaşmıştır. Kur’an-ı Kerim’de “(Ey Resulüm) iyiliği emreder, fenalıktan alıkoyarsınız ve Allah’a imanınızda devam edersiniz” (Al-i İmran, 110) ayetiyle Sahâbe’nin imanı ve fedakârlığı anlatılmaktadır.

Onlar, Peygamber Efendimizin (sav) huzurunda bulunarak, direk O’nun terbiye ve feyzine mazhar olmuş, İslam’ı direk O’ndan öğrenmiş, İslam’ın yayılması için canlarıyla, mallarıyla cihad etmiş, sevdiklerinden ayrı kalmayı göze alarak hicret etmiş; İslam’ı bize ulaştırmak için her türlü fedakârlığa katlanmışlardır.

Ashâb-ı Kirâm konusunda özellikle son yıllarda, bazı kimselerin haddini aştığına şahit olmaktayız. Sahâbîlerin cismani özellikleri ve eksiklikleri üzerinden saldırarak, sıradan insan muamelesi yapan dinde reformistlerin bu tavırları bu güruhun ne İslam’ı ne de insanlığı bilmediğini göstermektedir. Bir ilahiyatçı, Sahâbîlerden birisi için “Ona küfretmem, onu sevmem de” demektedir.

Evvelâ, Sahâbe’nin Müslüman olduğunu, Müslüman olarak öldüklerini bilerek kardeşlik hukukunu zedeleyecek her türlü hareketten uzak durulmalıdır. Kur’an-ı Kerim’de “Ancak mü’minler kardeştir” (Hucurat, 10) denilmektedir. O halde Sahâbe hakkında kardeşlik hukukuna riayet etmeliyiz.

Kur’an’da “Muhammed Allah’ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, kâfirlere karşı sert, birbirlerine karşı merhametlidirler” (Fetih, 29) ayetinde Sahâbe’nin özelliğini anlatırken bir taraftan da bizim kâfirlere karşı sert, Müslümanlara karşı merhametli olmamız emredilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’de “Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır” (Hucurat, 12) buyurulmaktadır. İnsanlara karşı zandan sakınılmasını emreden Kur’an, Sahâbe hakkında aynı hassasiyeti istemez mi?

Peygamber Efendimiz (sav) “Ümmetimin en hayırlıları, bana arkadaş kılınanlardır. Sonra onlardan sonra gelenler, onlardan sonra gelenler ve sonra onlardan sonra gelenlerdir” (Sahih-i Müslim) buyurmaktadır. Başka Hadis-i Şerif’lerde “Sakın ashabıma küfür (hakaret) etmeyin. Sizden biriniz, Uhud dağı kadar altın sadaka olarak verse de, bu sadakanız, ashabımdan birisinin iki veya üç hurma sadakasına erişemez. Hatta bunun yarısına da ulaşamaz” (Sahih-i Buhari), “Beni gören mümine ateş dokunmaz ve beni göreni gören de öyledir” (Sünen-i Tirmizi) ve “Ashabımdan herhangi birisi bir yerde ölürse, Allah (cc) kıyamet gününde, onu oranın halkı için bir öncü ve aydınlatıcı kılar” (Sünen-i Tirmizi) buyurulmaktadır.

Kur’an-ı Kerim’de Sahâbe için “Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah’tan razı olmuşlardır” buyrulmaktadır.

Allah u Teâlâ’nın razı olduğu, Peygamber Efendimiz (sav)’in övdüğü Ashâb-ı Kirâm hakkında dilimizi tutmak; Müslüman kardeşine karşı asgari saygıyı çok görerek Ashâb-ı Kirâm’a karşı saygısını yitirenleri ikaz ve tedip etmek vazifemizdir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj Gönderİstanbul Markaları

Milli Gazete, İstanbul ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

0 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Özel araçlarda sigara yasağı uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?