Ben Müslümanım

Ben Müslümanım… Ezelde Allah ile yaptığım ahd ü misak konusunda bilgi sahibiyim.

Allah bütün âlemlerin, bütün kâinatın, bütün varlıkların, bütün yaratıkların İlâhı, Rabbi, Haliq’ı, Râzıkıdır.

O kemal sıfatlarla sıfatlıdır, noksan sıfatlardan münezzehtir.

Doksan dokuz Güzel İsmi Esma-i Hüsnası vardır, onlar tanıtır O’nu bize.

Kâinat kitabı O’nun eserleriyle, âyetleriyle, tecellileri ile doludur.

Ben Rab olarak O’ndan razıyım.

Ben kitab olarak, Allahın kadim Kelamı Kur’andan razıyım.

Kur’anın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçmak, öğütlerini dinleyip tutmak, kıssalarından ibret almak benim ana vazifemdir.

Benim dinim İslam’dır. Allah Kur’anda “İnne’d-dine indallahil-İslam” buyuruyor. İslam tek ibrahimî hak dindir. Bugün dünyada İslam’dan başka hak din yoktur. Hz. İbrahimin, Hz. Musanın, Hz İsanın, diğer bütün Peygamberlerin dini İslam idi.

Dünyada selamet, adalet, huzur, güven; âhirette ebedî saadet; İman ve İslamla mümkündür, başka necat ve felah yolu yoktur.

Ben Müslümanım, Nebi ve Resulullah olarak âhir zaman Peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme iman ettim ve ondan razıyım.

Onun getirdiği Kitab’a, Din’e, Şeriat’a sarılan, onları hayata uygulayan, Allah’ın kerem ve fazlı ile kurtulacaktır inşaallah.

Ben Müslümanım, Tevhid ve Kıble ehliyim.

Şirkten, küfürden, nifaktan berîyim.

Allah tektir, eşi ortağı benzeri yardımcısı oğlu kızı zevcesi yoktur.

Ben Müslümanım, İslam’da en büyük keramet istikamettir, doğruluk dürüstlüktür. Müslüman, dosdoğru insandır. O yalan söylemez, kimseyi aldatmaz, hilekarlık ve sahtekarlık yapmaz.

Ben Müslümanım, hasbelbeşer eğri otursam da, doğru konuşmam gerekir.

Bir Müslüman olarak benim iki büyük düşmanımın, nefs-i emmârem ile şeytan olduğunu bilirim.

Bir Müslüman olarak, bütün mü’minlerin tek bir Ümmet olduklarını çok iyi bilmem ve ona göre hareket etmem gerekir.

Ümmet birliğine ve ittihad-ı İslama, iman kardeşliğine zarar veren; sözler söylememek, yazılar yazmamak, aksiyonlar yapmamak gerektiğini biliyorum.

Ben iyi ve şuurlu bir Müslüman isem; cemaat tarikat hizip grup fırka sekt holiganlığı yapmamalıyım.

Doğru dürüst bir Müslüman isem, mü’minleri sevmeli ve korumalıyım.

Kur’an gıybet etmeyi, ölü kardeşinin etini yemek kadar iğrenç ve çirkin bir büyük günah olarak gösteriyor. Bir Müslüman olarak bunu nasıl yapabilirim?

Bir Müslüman olarak haram yemekten kaçınmalıyım.

Şunu çok iyi bilmeliyim ki, asıl faziletli Müslüman, düşmanlarının bile erdemlerini ve üstünlüğünü kabul ettiği kimsedir.

Ben bir Müslümanım, cihadın hak olduğunu, terörün kötü olduğunu bilirim.

Ben bir Müslümanım, büyüklere hürmet ederim, küçüklere şefkat ve merhamet.

Ben bir Müslümanım, kötü düzenlere ve sistemlere, batıl ideolojilerin tamamına karşıyım.

Bir Müslüman olarak, Kur’andan ve Sünnetten müctehidlerin çıkartmış olduğu hükümlerin tamamı olan Şeriat’ı kutsal bilirim.

Bir Müslüman olarak âhiret inancına sahibim. Dünya fanidir, ölüm haktır, kabir ahvali haktır, Kıyamet haktır, Mahkeme-i Kübra’da hesap vermek haktır, Sırat köprüsü, Cennet Cehennem haktır.

Müşrikler, kafirler, münafıklar Cehennemde ebedî kalacaktır.

Ömürleri ölümlerine imanla bitişenler ebedî saadete nail olacaklardır. Ne büyük müjde!

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Mehmed Şevket EygiŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?