Reklamı Kapat

Enver Baytan Hoca ve düşünce yapısı

Ehl-i Sünnet Müslümanlığı, Peygamber Efendimiz (s.a.v.) zamanından Osmanlı’nın son dönemine kadar sağlam bir şekilde ulaşmıştır. Önceki İslâm devletlerinde olduğu gibi Devlet-i Aliye de Ehl-i Sünnet’i devlet eliyle korumuş, dinde reformist hareketlere izin vermemiştir.

Osmanlı’nın koruyup bize ulaştırdığı Ehl-i Sünnet Müslümanlığı, Cumhuriyetin ilanıyla birlikte (1923) sahipsiz kalmıştır. Her aklına esenin İslâm dini hakkında konuştuğu ve kitap yazdığı bir süreç yaşanmıştır. Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin dini koruma gibi bir amacı olmadığı için, İslâm’ın saf ve temiz hali şeklinde devam eden Ehl-i Sünnet inancı da sahipsiz kalmıştır. Zaman zaman bazı âlim, muharrir ve mütefekkirler kendi imkânlarıyla Ehl-i Sünnet inancının müdafaasına çalışmışlardır.

Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’nin yükseliş dönemlerinde olduğu gibi son devrinde de önemli Ehl-i Sünnet âlimleri yetişmiştir. Osmanlı’nın son Şeyhülislam’ı Mustafa Sabri Efendi, Şeyhülislam Ders Vekilî Muhammed Zâhid el-Kevserî bunlardandır.

Büyük Osmanlı Devleti’nin son döneminden sonraki yıllarda Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Ömer Nasuhi Bilmen, Hasan Basri Çantay, Ahmet Hamdi Akseki ve AhmedDavudoğlu gibi Ehl-i Sünnet çizgide önemli âlimler İslâm’a hizmet etmiştir. İşte Enver Baytan Hoca da bu âlimlerin bir kısmına talebelik etmiş, bir kısmıyla teşrik-i mesai yapmış günümüzdeki en önemli Ehl-i Sünnet âlimlerindendi.

Enver Baytan Hoca, dine, imana, insanlığa hizmet yolunda gayretli ve azimliydi. Rasûlullah (s.a.v.)’ıntebliğât ve tâlimatına, Ashab-ı Kiram’ın malûmat ve tatbikâtına kalben ve fiilen mensuptu. Yani, itikatta ve amelde kumanda zincirine harfiyen bağlı, Ehl-i Sünnet’ten bir zâttı. “Çağdaş, Modern” kelimelerini din sahasında kullanarak dini tahrife kadar yürüyen yenilikçilerden, sahte müctehid taslaklarından değildi. Daha Emsile, Binâ, Avamil okurken, kendisini müctehidzann ve ilân eden, İmam-ı Azamları, İmam-ı Şafileri hafife almaya kalkışan haddini bilmezlerden değildi. Gittikçe açık açık müctehidlik taslayarak, kendisini okutan ve her zaman okutmaya muktedir olan hocalarını dahi küçük görmeye başlayan, onları küçümseyerek aleyhlerinde laf eden hayâsızlardan da değildi. Hocanın ömründe ve faaliyetlerinde hiçbir zaman böyle bir leke görülmemiş ve işitilmemiştir. Daima misyonerlere, Siyonistlere, Yahova Şahitlerine, Masonlara, bunlar istikametinde adım atan dinde reformculara, Dinlerarası diyalogculara ve bunların benzerlerine karşı mücadele etmiştir. Gerek bu yolda, gerekse diğer hizmet alanlarında ihtiyaca göre, zaman zaman kitaplar, makaleler yazmış, konuşmalar yapmış ve konferanslar vermiştir.

Enver BaytanHocaefendi, son asırda yetişmiş olan gerçek âlimlerdendi. Ehl-i Sünnet hassasiyetini her zaman muhafaza etmiş, yaşayan gerçek İslâm âlimlerindendi. Hiçbir vakit ve hiçbir suretle boş durmamış, Ehl-i Sünnet çizgisi dışına asla çıkmamış, bu çizgide bulunmayıp İslâm’a, Sünnet bağlısı Müslümanlara sataşanlar olmuşsa derhal gerekli cevaplarını verip Allah-u Azimüşşan’a o kadir-i mutlak’ın adaletine havale etmiştir.

İSEV (İslâmî İlimler, Kültür ve Edebiyat Vakfı)’in Ali Nar Hoca, Nedim Urhan Hoca ve Osman Öztürk Hoca ile birlikte kurucuları arasında yer alan hocamızın hayatı ve düşünce yapısını anlamak ve eserlerini gelecek nesillere aktarmanın üzerimize vazife olduğunun farkındayız.

Ömrünü İslâm davasına adamış, ilmen ve ahlaken en önlerde olan Enver Baytan Hocamıza Allahü Teâlâ rahmet eylesin.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?