Reklamı Kapat

Kur’an İslam’ı ve Sünnet’in dindeki yeri

Cumhur-u ulema Allah-ü Teâlâ’dan gelen vahyi “Metluv ve Gayr-i Metluv” olmak üzere ikiye ayırmıştır. Metluv’dan maksat Kur’an-ı Kerim’dir. Gayr-i Metluv’dan maksat ise Peygamberimiz (sav)’in Sünnet’idir.

Gayr-i Metluv Sünnet, üç kısma ayrılır: 1-Kur’an’ın aynısını söyleyip te’kid eden Sünnet, 2-Kur’an’ın mücmelini tafsil, mutlakını takyid eden Sünnet, 3-Kur’an’da bir konuda hüküm bulunmadığı yerlerde hüküm koyan Sünnet.

Asrımızdaki müsteşrikler ve onlarla birlikte hareket edenler, gayr-i metluv vahyi inkâr ederler. Her şeyin Kur’an’da olduğunu iddia edenler “Gaybın anahtarı O’nun katındadır, onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı bilir. Düşen yaprağı, yerin karanlıklarında olan taneyi, yaş kuruyu ki apaçık bir Kitap’tadır ancak O bilir.” (En’am, 59) ayetindeki “yaş kuru ne varsa bir kitapta mevcuttur” ifadesini “Kur’an-ı Kerim” olarak anlamışlardır. Oysa bu ayette geçen “Kitab-ı Mübin” kelimesinin “Levh-i Mahfuz” olduğu, Kur’an’ın farklı yerlerindeki geçiş şeklinden anlaşılmaktadır.

Şüphesiz ki Kur’an, İslam şeriatının genel hükümlerini ihtiva eder, cüz’i konulara ise çok az değinir. Kur’an-ı Kerim, tüm insanlar için bir düstur ve anayasa mesabesindedir. Kur’an ana çizgileri, ana kuralları koymuş bunun açıklama ve uygulayarak göstermeyi Peygamber Efendimiz (sav)’e bırakmıştır. “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünmeleri için sana bu Kur’an’ı indirdik” (Nahl, 44) ayeti tam da bunu ifade eder.

Kur’an’daki “Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık” (Hakka, 44-46) ayeti Peygamber Efendimiz (sav)’in dini konularda hayatını, söz ve fiillerini vahye göre tanzim ettiğini göstermektedir.

“Peygamber size neyi emrederse onu alın, size neyi yasaklarsa ondan sakının” (Haşr, 7), “Ey iman edenler, Allah’a itaat edin, Peygamber’e ve sizden olan ulu’l-emre itaat edin. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz Allah’a ve Resulü’ne götürün (onların talimatına göre halledin). Bu hem hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir.” (Nisa, 59).

“Andolsun ki, sizin için, sizden Allah’a ve Ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın resulünde güzel örnekler vardır.” (Ahzab, 21).

“Hayır, Rabbine andolsun ki onlar, aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem tayin edip, sonra da verdiğin hükme, içlerinde hiçbir sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar” (Nisa, 59)

Sünnet’in delil olduğuna dair Peygamber Efendimiz (sav)’in şu sözleri delildir: “Ben size iki şey bıraktım. Onlara sımsıkı sarıldığınız müddetçe asla sapmazsınız. Bunlar Allah’ın kitabı (Kur’an) ve benim Sünnetimdir.”

“Sakın sizden birinizi koltuğuna yaslanmış otururken, kendisine emrettiğimiz veya yasakladığımız hususlardan bir husus geldiğinde ‘biz bunu bilmiyoruz. Biz Allah’ın Kitabında ne bulduksa ona tabi oluruz’ diyen biri olarak görmeyeyim.”

“Dikkat edin olabilir ki, koltuğuna yaslanan bir kimseye benim hadisim ulaşır. O da der ki: ‘Bizimle sizin aranızda Allah’ın kitabı bulunmaktadır. Onda neyin helal olduğunu görürsek onu helal sayarız. Neyin de haram olduğunu görürsek onu haram sayarız.’ Dikkat edin. Allah’ın Resulü’nün haram kıldığı, Allah’ın haram kıldığı gibidir.”

Günümüzde “Kur’an İslam’ı” söylemine kendisini kaptıranlara bahsettiğimiz ayetlerin fazlasını ve bir o kadar da Hadis-i Şerif’i delil olarak getirebiliriz. Ancak, Peygamber Efendimiz (sav)’in Kur’an’ı açıklama yetkisini yok sayıp kendisini yetkili sayan bir zihne ne derseniz kâfi gelmez.

Kur’an İslam’ı söylemini ortaya atanların “İslam sadece Kur’an’dır”, “Her şeyi Kur’an’dan alalım” tezleri, bizzat Kur’an’ın ruhuna aykırıdır ve Peygamber Efendimiz (sav)’in misyonunu inkârdır.

Allah-ü Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’i açıklama yetkisini Peygamber Efendimiz (sav)’e değil de kendisine verdiği vehmine kapılmış; kendilerini vahyi açıklamakla yükümlü, Peygamber Efendimiz (sav)’i de sadece bu vahyi kendilerine ulaştıran bir postacı mesabesinde gören bu zihin sahiplerine ne denilebilir ki?!

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Siyami Akyel - Mesaj GönderŞehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi

Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?