Gelecek Partisi’nden EYT sorununa 5 maddelik çözüm önerisi

Gelecek Partisi, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bir saha araştırmasını da içeren çalışmalar yaparak geliştirdiği ‘EYT Sorununun Çözümünde Gelecek Modeli’nin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi

İnternet Haber Merkezi
İnternet Haber Merkezi Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanlığı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak ve dernek yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

EYT mağduriyetleri ile Gelecek Partisi’nin kurulduğu ilk dönemlerden itibaren ilgilendiklerini söyleyen Ahmet Davutoğlu, bir yandan EYT mağdurlarını dinlediklerini diğer yandan da ülkenin mevcut ekonomik durumunu göz önüne alan bir yöntem izlediklerini söyledi.

BİR SENE SONRA ÜLKEYİ NEREYE GETİRECEKLER BİLEMİYORUZ

Ülkenin ekonomik durumunun gidişatını tahmin etmenin zor olduğunu belirten Davutoğlu, “Ülkeyi yönetenler akıl dışılıkta sınır tanımıyorlar. Öylesine kötü bir yönetimle karşı karşıyayız ki dediğim gibi 2016’da Başbakanlığı bıraktığımda enflasyon yüzde 3.2’ydi. Faiz yüzde 7 idi. Dolar 2.80’di. O zaman bana birisi deseydi ki 5 sene sonra Dolar 8.5’larda zor tutulacak, üretici enflasyonu yüzde 30’lara çıkacak, faiz yüzde 19-20 olacak olmaz öyle şey derdim. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde yaşanmadı. Şimdi de öngöremiyoruz, bir sene sonra bu ülkeyi nereye getirecekler bilemiyoruz.” dedi.

EYT MAĞDURİYETLERİ İÇİN BÜTÇE BAHANE EDİLEMEZ

Türkiye’deki yoksullaşma ortamında en derin ızdırabı yaşayan gruplardan birinin de hem iş sahibi olma imkanı bulamayan hem de emeklilik imkanından istifade edemeyen EYT’liler olduğunu ifade eden Davutoğlu, “EYT mağduriyetleri için bütçe imkanları ve şartlar bahane edilemez, İstanbul'u felaketle karşı karşıya bırakacak olan Kanal İstanbul'a kaynak bulunabiliyor ama insanlarımızın insan onuruna yakışır bir hayat sürdürebilmeleri için asgari şartlar sağlanmıyor” ifadelerini kullandı.

EYT MESELESİ ÇÖZÜMSÜZ DEĞİL

Toplantıda konuşan EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaşanan mağduriyetin bir yasanın hukuksuz bir şekilde geçmişe şamil uygulanmasından kaynaklandığını ifade etti.

“Yol ve havalimanlarına kullanılmasa da milyarlarca dolarlık garantiler verilirken, yandaş medya finansmanı için milletin bankasına zarar ettirilirken, bürokratlara bol sıfırlı 4-5 maaş bağlanırken emeklilik haklarımız için mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullanan Özüpak, Gelecek Partisi’ne de teşekkür etti.

Özüpak, “Gelecek Partisi'nin EYT meselesinde yaptığı çalışmalar dile getirdiği çözüm önerileri bizler için büyük önem arz ediyor. EYT'den desteklerini açıklayan tüm siyasi partilerden benzer bilimsel verilere dayanarak çalışma yapmalarını istiyoruz. Gelecek Partisi EYT meselesinin çözümsüz olmadığını bu çalışmayla gösterdi. Çözümsüz değiliz.” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi, EYT sorununa 5 maddelik çözüm içeren bildiri de yayımladı.

EYT Çalıştayı sonuç bildirgesi yayınladı

İşte o bildiri:

EYT SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE GELECEK MODELİ

Yıllarca emek harcamış, belli hakları elde etmiş ancak yasal çerçevenin değişmesi sebebiyle iş yaşamına başladığında vaat edilenden çok farklı şartlarla karşılaşmak zorunda kalmış Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorunu yıllardan beri göz ardı edilmektedir.

Hükümetin ve özellikle ekonomi yönetiminin anlaşılmaz bir biçimde inatla sürdürdüğü yanlış politikaların sonucu işgücü ortamında yaşanan bozulma, gençlerimizle birlikte en çok bu kesimi olumsuz etkilemekte, mağduriyet tablolarına sebep olmaktadır.

Nüfusun yaşlanması ve sosyal güvenlik sistemlerinin baskı altında olması bütün dünyayı etkileyen ciddi bir ekonomik sorundur. Bu çerçevede, emeklilik yaşının ve emeklilikte sağlanacak hakların, demografik eğilimler ve sosyal güvenlik kuruluşlarının dengeleri dikkate alınarak belirlenmesi şarttır. Bugünkü refahı artırmak için gelecek nesillerin üzerine taşınması mümkün olmayacak bir yük bırakmak da hakkaniyete uygun değildir.
EYT ekonomideki bozulmayla artık sosyal bir sosyal bir sorun haline dönüşmüştür.

Bununla birlikte, bu çerçeveye bağlı kalarak yine de EYT mağduriyeti yaşayan 5 milyonun üzerinde vatandaşımızın sorunlarına çözüm bulunabilir. Bu bizim siyasal anlayışımıza göre bir tercih değil, zorunluluktur. Nüfusumuz sürekli artmasına karşın, son 5 yıldır ilave istihdam yaratılmamış, 5,5 milyon gencimiz “ev genci” olmuşken, çoğunluğu 50 yaşına yaklaşmış EYT mağdurlarının iş bulma şanslarının artık ne kadar düşük olduğu açıktır. İstihdam piyasasında artık hiçbir vatandaşına eşit olanak sağlayamayan devletin, kendine yıllarca prim ödemiş vatandaşlarına sahip çıkması sosyal devletin gereğidir.

Gelecek Partisi; popülizmin ülkeye ve geleceğimize verdiği zararın bilincinde, kaynakların ne kadar değerli olduğunu daima gözeten, ekonomik verimliliğin önemine inanmış bir partidir. Bu doğrultuda; somut verilerle, bilgi ile makul olanı ve mümkün olanı hedefler. Siyaseti somut önerilerle ve çözümlerle yapar. Bizim için asıl olan “Türkiye için, milletimiz için, ilkelerimiz çerçevesinde doğru olan nedir?” sorusunun cevabını bulmaktır.

EYT sorununun siyasallaştırılması yerine verilerle tartışılması gerekmektedir.

Yukarıda vurguladığımız ilkeler ve anlayış çerçevesinde, EYT mağdurlarını temsil eden sivil toplum örgütleri ile iş birliği yaparak, bağımsız bir kamuoyu araştırma şirketine yaptırdığımız saha araştırması sonuçlarına dayalı bir model oluşturduk.

Böylece ilk kez EYT sorununu gerçek verilerle çalışarak, hem mağdur sayısı ve mağdurların davranış eğilimlerini ölçmüş, hem de olası çözümün devlet bütçesine etkisini incelemiş olduk.

Bu çerçevede, kurulduğu günden bu yana Gelecek Partisi, kamuoyunun karşısına Türkiye’nin önemli siyasi ve ekonomik sorunlarına çözüm getirecek somut, makul, derhal uygulanabilir önerilerle çıkmaktadır.

“Ekonomide Gelecek Modeli”, “Tam Demokrasi İçin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” ve “Temiz Siyaset Belgesi” sonrasında, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( EYT) sorununun çözüm önerimizi de kamuoyunun dikkatine sunmak isteriz.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

Buna göre, Gelecek partisi iktidarında 4447 sayılı yasa ile geriye yönelik haklarını kaybeden EYT mağdurları için çözüm önerimizin ana hatları şu şekildedir.

1. Asgari 5000 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmak ve herhangi bir işte çalışmamak kaydıyla, herkes emeklilere tanınan bütün sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaktır. (EYT’lilerin birikmiş GSS prim borçlarının ise affı yoluna gidilecektir)

2. Asgari 5000 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmak ve herhangi bir işte çalışmamak kaydıyla, erkeklerde 48, kadınlarda 46 yaşından gün almış olanlara halen en düşük emekli maaşına denk bir meblağ “Hak kazanım öncesi desteği” kapsamında yasal olarak emekliliğe hak kazanana kadar veya herhangi bir işte çalışmaya başlayıncaya kadar süre sınırı olmaksızın ödenecektir.

3. Asgari 7000 gün sosyal güvenlik primi ödemiş olmak ve herhangi bir işte çalışmamak kaydıyla erkeklerde 48, kadınlarda 46 yaşından gün almış olanlara “asgari ücretin net tutarını geçmemek koşuluyla” emekli olmaları halinde alacakları emeklilik maaşı eşdeğeri “hak kazanım öncesi desteği” kapsamında, yasal olarak emekliliğe hak kazanana kadar veya herhangi bir işte çalışmaya başlayıncaya kadar ödenecektir.

4. 5510 sayılı kanunla yeniden düzenlenen aylık bağlama oranlarındaki %70 seviyelerinden %28 seviyelerine düşüş sonunda; insanca yaşamak için elverişli şartları sağlayamayacak kadar düşük emekli maaşlarının bağlanması ve yine aynı kanunla “kayıt dışı istihdamı” teşvik eden çalışma süresi arttıkça bağlanacak maaşta meydana gelen azalma konularında da düzeltici yönde adımlar atılacaktır.

5. 8 Eylül 1999 yılında çıkarılan 4447 sayılı yasanın çalışanların aleyhine olacak şekilde geçmişe yönelik olarak uygulamaya alınması nedeniyle oluşan kaybın azaltılması için, yönetime geldiğimizde ülkenin ekonomik imkanları da göz önüne alınarak; mümkün olan adımlar atılacaktır.

Bu çerçevede önerdiğimiz çözümün derhal uygulamaya sokulması halinde, saha araştırmamızın ortaya koyduğu somut veriler doğrultusunda EYT mağdurlarımızın birçoğunun sorunlarının çözülmesi mümkün görülmektedir. Bunun bütçeye getireceği yükün, (EYT mağdurlarının yapacağı harcamalardan sağlanacak ilave vergi gelirleri ihmal edilse bile) milli gelirin binde 8’ile %1’i arasında olacağı hesaplanmaktadır. Altını bir kere daha çizmekte yarar görüyoruz; Türkiye’de eksikliği çekilen şey kaynak değildir. Eksik olan ehliyetli ve liyakatli yönetimdir. Eksikliği çekilen dürüst ve şeffaf kamu yönetimi anlayışıdır. Eksikliği çekilen yolsuzluğa bulaşmamış, ahbap-çavuş kapitalizmine dönüşmemiş devlet yönetimidir. Eksikliği çekilen israftan, gösterişten, yandaş kayırmacılığından uzak siyasettir. Gelecek Partisi bunun için var.


14 Haz 2021 - 15:31 - Siyaset

Muhabir  İnternet Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.

08

Nedim Altıntaş - Kanunsuzluğa teşvik eden kanun ve uygulama olmaz. Bu haktan faydalanmak isteyenler kayıt dışı çalışmaya adeta itiliyor. Bu ülkede namuslu kalabilmek imkansız. Bu haksa ki tartışılmaz bir hak o vakit kişinin hakkını teslim edin. Yahut yaş şartını 46/48 olarak uygulayıp hakkını teslim edin. Eyt'lilerin şimdiye kadar ödedikleri primleri devlette kalsa, ödenen prim kadar kamu bankasında vadeli mevduat açılsa elde edilen faizle kişi başına 4 bin lira aylık düşer. Yarısını bile vermiyor hem primi hem aylığı alenen gasp ediyorsunuz. Sizi Allah'a havale etmekten başka çare yok.

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 17 Haziran 02:09
07

Melihsah - HANGI BIR LIDER CIKIPDA BU INSANLAR NE YER NE ICER DIYE DUSUNMEDI 35 YIL VERGI VE PIRIM ODEDIM NERDE ADALET KIMSEYE OY VERMEYECEM ARTIK SIYASILERE HIC GUVEMIYORUM 9 NUFUS VAR BUNLAR NE YESINLER UTANIN UTANIN UTANIN

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 16 Haziran 23:04
06

Garip Eyeteli - En az bir Emekli Maaşı bir asgeri üçret olması gerekir bir emekli en düşük 3.500 TL.Maaş almasa geçinemez.

Emekli yapmiyorsunuz işkura iş başuru yaptigimizda 29 35 yaş isteniyor yaş sınırı kalkmasi lazim

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 16 Haziran 10:27
05

Dogrucu Davut - Eyt cozumu cok adaletsiz.. bi kere cok calisan mesai yapanada , az calisip dusuk prim yatiranada ayni parayi yani asgari ucreti onermisler..komiksiniz gelecek partisi komik..adil olun adil

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 15 Haziran 08:53
03

Osman - daha düne kadar akp liydiniz 20 yıldır da iktidarsınız yaptınızda yaptırmadılarmı

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 14 Haziran 23:12
02

Osman - Eğer gelecek partisinin planı bu ise, şimdiki iktidardan farklı birşey önermiyor. Emeklilik kanunu geçmişe doğru yürütülmüştür. Burada anayasal hak kaybı vardır. Bunun düzeltilmesi palyatif tedbirlerle olmaz. SİZ 5000 gün gibi bir şart koşarsanız bunun EYT lilerle bir ilgisi olmaz. Genel bir uygulama olur.

Burada esas sıkıntı işe girerken var olan anlaşmanın çalışan aleyhine sonradan değiştirilerek eski kazanımların yok sayılmasıdır.

Eyy EYT liler. (ben de gelecek yıl EYT li olacağım, 1 yılım var, 1996 işe girişliyim) sizi (bizi) kandırıyorlar.

Yapılacak tek şey vardır. "Uygulama yayımlandığı tarihten sonra işe girecekler için uygulanacaktır" cümlesini kanuna eklemek.

Eğer eyt liler bu çalışmada çıkan sonuçtan memnunlarsa, hiç muhalefetle uğraşmasınlar. iktidar bunu zaten kabul eder.

Burada hak gaspı oyle buyuk ki, birisi 2 sene milletvekilliği yapsa emekli oluyor. Ben 25 yıldır çalışıyorum. Seneye 9000 gün primim olacak ama işe girdiğim tarihte bana vaad edilen emeklilik zamanı geldiğinde ----"hoop, para bitti. sen çalışmaya devam edeceksin"---- diyorlar.

üstelik emekli maaşı bağlama oranını da yarı yarıya azaltacaklar.

Kanunu, vatandaşın aleyhine olarak geçmişe doğru yürütmeyi durdurun yeter.

Para bittiyse yeniden basın. Zengine verdiğiniz kadar fakire de verin. (Hakkımız olanı verin yeter...) iktidara gelirseniz bu açıklamayı uygulamayı düşünmeyin sakın.

Dalga geçiyorsunuz....

5000 gün primi olsa ne olmasa ne , çalışmayanların sağlık giderlerini zaten devlet karşılıyor.

GSS den haberiniz yok ellam?

Yanıtla . 5Beğen . 2Beğenme 14 Haziran 16:57
01

Mustafa Kara - EYT liler kemikleşti akp ye asla oy vermezler bu iktidarda onların sorununu çözmez

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 14 Haziran 16:14
04

Oahmet - @Mustafa Kara 01 nolu yoruma cevabı: eyt liler demek havadan çalışmadan asalak ların olduğu grub dünyanın neresınde 1 hafta siğortalı olupda emekli olma ,ben 27 çalıştım 5 yıda çalışıyorum emekli oldu çalışıyorum siğorta yatıyor benım için yatan sığortadan bu asalaklarmı maaş alacak

Yanıtla . 0Beğen . 2Beğenme 15 Haziran 00:41