Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Mehmet Akif Ersoy Milli şairimiz... İstiklal Marşı'nın Kabulünün 100. Yılı dolayısıyla Mehmet Akif Ersoy anılıyor. Peki, Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı ne zaman yazdı?

+2
Haber albümü için resme tıklayın

Asıl mesleği baytarlık olan Mehmet Akif Ersoy'un, müderrislikten muharrirliğe, siyasetçilikten idareciliğe, sporculuktan müfessirliğe kadar birçok yönünün bulunmasına rağmen akla ilk gelen hususiyeti tabi ki şairliğidir. Bu sebeble onunla en büyük eserleri olan “Safahat” ve “İstiklâl Marşı” adeta bütünleşmiş haldedir. Mezkûr dergilerde yayınladığı şiirlerini Safahat adı altında yedi ayrı eserde bir araya getirmek suretiyle kitablaştırmıştır. Peki, Mehmet Akif Ersoy kimdir? Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı'nı ne zaman yazdı? Mehmet Akif Ersoy ne zaman doğdu?

MEHMET AKİF ERSOY KİMDİR?

Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873’te İstanbul'da, Fatih ilçesi Sarıgüzel mahallesinde dünyaya geldi.

Annesi Buhara'dan Anadolu'ya geçmiş bir ailenin kızı olan Emine Şerif Hanım; babası ise Kosova doğumlu, Fatih Camii medrese hocalarından Mehmet Tahir Efendi'dir. Babası, ona ebced hesabıyla doğum tarihini ifade eden "Ragîf" adını verdi. Fakat telaffuzu zor geldiğinden arkadaşları ve annesi ona "Âkif" ismiyle seslendi, zamanla bu ismi benimsedi.

İlk öğrenimine Fatih'te Emir Buhari Mahalle Mektebi’nde başladı. İki yıl sonra iptidai (ilkokul) bölümüne geçti ve babasından Arapça öğrenmeye başladı. Ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi’nde başladı (1882). Aynı zamanda Fatih Camii'nde Farsça derslerini takip etti. Mehmet Âkif, rüştiyedeki eğitimi boyunca Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca dillerinde hep birinci oldu.

Rüştiyeyi bitirdikten sonra 1885'te dönemin gözde okullarından Mülkiye İdadisi’ne kaydoldu. 1888’de okulun yüksek kısmına devam etmekte iken babasını kaybetti. Ertesi yıl büyük Fatih yangınında evlerinin yanması aileyi yoksulluğa düşürdü. Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı aynı arsa üzerine küçük bir ev yaparak aileyi bu eve yerleştirdi.

Mehmet Âkif öncelikle meslek sahibi olmak ve yatılı okulda okumak istediği için Mülkiye İdadisi’ni bıraktı. O yıllarda yeni açılan ve ilk sivil veteriner yüksekokulu olan Ziraat ve Baytar Mektebi'ne (Tarım ve Veterinerlik Okulu) kaydoldu. Okul yıllarında spora büyük ilgi gösterdi; başta güreş ve yüzücülük olmak üzere uzun yürüyüş, koşma ve gülle atma yarışlarına katıldı; şiire olan ilgisi okulun son iki yılında arttı. Mektebin baytarlık bölümünü 1893 yılında birincilikle bitirdi. Daha sonra bu okulda Türkçe öğretmenliği yapacaktır. Resimli Gazete’de Servet-i Fünun Dergisi'nde şiirleri ve yazıları yayımlanacaktır.

Mehmet Âkif’in hem öğrencilik hem de hocalık yaptığı bu mekânda bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi hizmet vermektedir. Mehmet Âkif ve arkadaşlarının yemekhane salonu bugün İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mehmet Âkif Ersoy Fuaye Salonu olarak kullanılmakta, iç kapı üzeri ve çevresini tam kıtalarıyla İstiklâl Marşı ve Âkif’in büyük portresi süslemektedir. Aynı kampüste Mehmet Âkif Ersoy Tarım Müzesi de yer almakta ve gençlere her fırsatta büyük şairimizi hatırlatmaktadır.

II. Meşrutiyet’in büyük etkisinde kalan Âkif, arkadaşı Eşref Edip ve Ebül’ula Mardin’in çıkardığı ve ilk sayısı 27 Ağustos 1908'de yayımlanan Sırat-ı Müstakim dergisinin başyazarı oldu. Balkan Savaşı, Çanakkale Muharebeleri ve Kurtuluş Savaşı dönemlerinde çeşitli görevlerde bulunup, Balıkesir'e giderek 6 Şubat 1920 günü Zağnos Paşa Camii'nde çok heyecanlı bir hutbe verdi. Halkın beklenmedik ilgisi karşısında daha birçok yerde hutbe verdi, konuşmalar yaptı ve İstanbul'a döndü.

1921'de Ankara'da Taceddin Dergâhı'na yerleşen Mehmet Âkif, 500 lira ödül konularak açılan İstiklâl Marşı yarışmasına başta katılmadı. Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Bey'in ricası üzerine arkadaşı Hasan Basri Beyin teşvikiyle ikna oldu. Onun orduya ithaf ettiği İstiklâl Marşı, 17 Şubat günü Sırat-ı Müstakim ve Hâkimiyet-i Milliye'de yayımlandı. Hamdullah Suphi Bey tarafından mecliste okunup ayakta dinlendikten sonra 12 Mart 1921 Cumartesi günü saat 17:45'te Milli Marş olarak kabul edildi. Âkif, ödül olarak verilen 500 lirayı hayır kurumuna bağışladı.

Kurtuluş Savaşı ve zafer sonrası uzunca bir süre Mısır’da yaşayan Milli Şâirimiz Mehmet Âkif Ersoy, 17 Haziran 1936’da tedavi için İstanbul’a döndü. 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da, Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanı’nda vefat etti, Edirnekapı Şehitliğinde yatmaktadır. En önemli iki eseri İstiklal Marşı ve şiirlerini yedi kitap halinde topladığı Safahat’tır.

Mehmed Akif'in Telif Eserleri

Safahat Tab’ları
Safahât (Birinci Kitab)
1. Baskı: Safahât (Birinci Kitab): Mehmed Âkif, İstanbul 1329 (rumi) 1913 (miladi) Sırat-i Mustakim Matbaası, 267+3 sh.
2. Baskı: Safahât (Birinci Kitab): Mehmed Âkif, 214+1 sh.
3. Baskı: Safâhât (1. Kitab): Mehmed Âkif [Ersoy], İstanbul 1346 (rumi) 1928 (miladi) Amidi Matbaası, 191+1 sh.

Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde
1. Baskı: Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1329 (rumi) 1913 (miladi) Sırat-i Mustakim Matbaası, 91 sh.
2. Baskı: Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1330 (hicri) 1912 (miladi), 61 sh.
3. Baskı: Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1336 (hicri) 1918 (miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 61 sh.
4. Baskı: Safahât (İkinci Kitab), Süleymaniye Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1347 (hicri) 1928 (miladi) Gündoğdu Matbaası, 55 sh.

Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri
1. Baskı: Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri: Mehmed Âkif, İstanbul 1331(hicri) 1913(miladi) Selânik Matbaası, 64 sh.
2. Baskı: Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri: Mehmed Âkif, İstanbul 1336 (hicri) 1918 (miladi), Necm-i İstikbâl Matbaası, 48 sh.
3. Baskı: Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri: Mehmed Âkif, İstanbul 1347 (hicri) 1928 (miladi) Gündoğdu Matbaası, 48 sh.
4. Baskı: Safahât (Üçüncü Kitab), Hakkın Sesleri: Mehmed Âkif, İstanbul Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 64 sh.

Safahât (Dördüncü Kitab), Fatih Kürsüsünde
1. Baskı: Safahât (Dördüncü Kitab), Fatih Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1332 (hicri) 1914 (miladi) Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 102 sh.
2. Baskı: Safahât (Dördüncü Kitab), Fatih Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1332 (hicri) 1914 (miladi) Tevsi-i Tıbaat Matbaası, 64 sh.
3. Baskı: Safahât (Dördüncü Kitab), Fatih Kürsüsünde: Mehmed Âkif, İstanbul 1343 (hicri) 1340 (rumi) 1924(miladi) Amedî Matbaası, 88 sh.

Safahât (Beşinci Kitab), Hatıralar
1. Baskı: Safahât (Beşinci Kitab), Hatıralar: Mehmed Âkif, İstanbul 1335 (hicri) 1333 (rumi) 1917 (miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 78 sh.
2. Baskı: Safahât (Beşinci Kitab), Hatıralar: Mehmed Âkif, İstanbul 1336 (rumi) 1918 (miladi) Necm-i İstikbâl Matbaası, 91 sh.
3. Baskı: Safahât (Beşinci Kitab), Hatıralar: Mehmed Âkif, İstanbul 1347 (hicri) 1928 (miladi) Gündoğdu Matbaası, 87 sh.

Safahât (Altıncı Kitab), Asım
1. Baskı: Safahât (Altıncı Kitab), Asım: Mehmed Âkif, İstanbul 1342 (hicri) 1924 (miladi) Amedî Matbaası, 132 sh.
2. Baskı: Safahât (Altıncı Kitab), Asım: Mehmed Âkif, İstanbul 1347 (hicri) 1928 (miladi) Gündoğdu Matbaası, 139 sh.

Safahât (Yedinci Kitab), Gölgeler
1. Baskı: Safahât (Yedinci Kitab), Gölgeler: Mehmed Âkif, Kahire 1352 (rumi) 1933 (miladi) Matbaat'üş-şebab, 95+1 sh.

Toplu Baskısı (1-6. Kitablar)
- Safahât (1-6.Kitablar): Mehmed Âkif, İstanbul 1346/47 (hicrî) -1928 (milâdî), Asar-ı İlmiye Kütübhanesi Neşriyatı, 191+ 55+ 48+ 88+ 87+139 sh.

# BİYOGRAFİ İLE İLİŞKİLİ:

12 Mar 2021 - 09:19 - Biyografi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?