Reklamı Kapat

Salih Turhan 'Erbakan Hoca'yı yazdı: Erbakan ve Gençlik

Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Genel Başkanı Salih Turhan, Millî Gazete için 'Erbakan Hoca'yı yazdı.

Büyütmek için resme tıklayın

İlk insan ve ilk Peygamber Hazreti Âdem ile başlayıp kıyamete kadar devam edecek bir hak ve batıl mücadelesinin içerisindeyiz. Bu mücadele; Hakk’ı ve adaleti üstün tutan toplumlarla, kuvveti üstün tutup zulme dayanan toplumların mücadelesidir. Erbakan Hocamızın gençliğe olan bakışı da elbette bu çerçevede şekillenmiştir.

Erbakan Hocamız, her işinde olduğu gibi gençliğe bakış meselesinde de Önderimiz, Efendimiz, Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed (sas)’i kendisine örnek almıştır. Tebliğin ilk yıllarında gençler, Efendimiz (sas)’i yalnız bırakmamışlardır. Müşrik Mekke düzeninin tüm baskılarına karşın Efendimiz’in (sas) yanında gençler saf tutmuştur. Her şeyi göze alarak Allah’ın elçisinin yanında kararlı bir duruş sergilemişlerdir. Önceki peygamberlerin de en büyük destek aldığı kesim genellikle gençler olmuştur.

Muhterem Erbakan Hocamız; “Dünyaya yön veren ve tarihe şan veren hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Bir milletin asıl gücü; tankı, topu, tüfeği ve parası değil, imanlı ve inançlı evlatlarıdır” derken gençliğin Milli Görüş hareketi içindeki vazgeçilmezliğine ve önemine değinmiştir.

1960’lı yıllardan itibaren İslam ve İlim Konferansları ile gençliğe donanımlı olmanın yollarını bir ilim adamı olarak anlatmış ve ömrü boyunca da gençliğe yeni ufuklar çizmiştir.

Gençliğe bu donanımı kuşatmadan önce kendisi gençlik yıllarında özverili ve gayretli çalışmalarıyla donanımlı hale gelmiş, alanında söz sahibi bir şahsiyet olmuştur.

Erbakan Hocamız, eğitim öğretim hayatında, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalıştığı yıllarda, Almanya’da akademik çalışmalarında, siyasi hayatında sadece Müslümanlarla bir arada olmadı, mütemadiyen farklı fikirlerden, inançlardan insanlarla da karşılaştı.

80’li yılların sonlarında, Erbakan Hocamızın bazı çalışmalarına iştirak etmek üzere birkaç günlüğüne Afganistan’dan Türkiye’ye gelen Burhaneddin Rabbani, İzmir’den kendini uğurlayan Milli Gençlik Vakfı’ndan ağabeylerimize şunu söylemiştir:

“Erbakan Hoca’nın yaptığı cihat, bizimkinden çok daha zor. İnsanları ikna etmeye çalışmak, düşmana karşı tetik çekmekten çok daha zor.”

Bu suretle Erbakan Hocamız, farklı fikirlerden, inançlardan insanları ikna etmenin gayretinde oldu ve bunun için hepimize en güzel örnekliklerden birini teşkil etti.

Peki ne yaptı Hocamız?

Önce kendini hazır hale getirdi. Alanında çok iyi oldu. Motordan, makineden, matematikten anlayan üzerine kimse yoktu. İnancını çok iyi öğrendi. Tarihini çok iyi öğrendi. Hamaset yapmak için değil, ders çıkarmak ve aynı hataya düşmemek için tarih okudu. Genel kültürü çok iyiydi. İçinde bulunduğu toplumu, farklı fikirleri ve inançları çok iyi öğrendi. Farklı kesimlerden insanları dinleyip düşüncelerinden istifade etti.

Müthiş bir donanım ile kuşanan Erbakan Hocamız, Yeni Bir Dünya’nın kurulması için genç kuşaklarında aynı bilgi ve birikimle donanması adına birçok hayırlı kuruluşun kurulmasına ön ayak oldu.

Erbakan Hocamızın kurduğu Milli Gençlik Vakfı (MGV) - Anadolu Gençlik Derneği (AGD) yarım asrı aşan hayırlı çalışmalarıyla Müslüman gençlere ve tüm insanlığa ışık olmaktadır. Bugün de Anadolu Gençlik Derneğimiz anaokulundan başlayarak, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve akademik yaşamın her alanında gençlerimizin yanında olmakta ve onlara yeni ufuklar çizmektedir.

Genç kadroların yetiştirilmesine özel önem veren muhterem Erbakan Hocamız,  “Anadolu Gençlik Derneği Türkiye’mizin en önemli kuruluşudur. Bir daha söylüyorum Anadolu Gençlik Derneği Türkiye’mizin en önemli kuruluşudur. Niçin? Çünkü bir ülkenin asıl gücü ne tankıdır ne de parasıdır; inançlı evlatlarıdır, milli ve manevi değerlere bağlı evlatlarıdır. Bu söylediğim cümlenin ispatı bizim bütün tarihimizdir. Açınız tarihimizi baştan sona inceleyiniz. Altın sayfalarla dolu olduğunu görürsünüz. Bu altın sayfaları yazanların imanlarıyla inançlarıyla bu sayfaları yazdıklarını görürsünüz. Bu sebepten dolayı bir kere daha ifade ediyorum, bir ülkenin asıl gücü milli ve manevi değerlere bağlı inançlı evlatlarıdır. Anadolu Gençlik Derneği’ne gelince; ülkemizdeki kırk milyon gencimizin milli ve manevi değerlere bağlı olarak yetişmesini sağlayan en mühim kuruluştur, hatta tek kuruluştur” şeklinde konuşarak, Anadolu Gençlik Derneği’ne verdiği önemi göstermiştir.

Yine aynı şekilde Muhterem Hocamız Anadolu Gençlik Derneği’nin en önemli hizmetinin “Açıları sağlam, açılarında en ufak bir sapma olmayan bir inanca sahip gençler yetiştirmek” olduğunu belirtmiştir.

Erbakan Hocamız, Ankara’da katıldığı bir toplantıda Milli Görüş gençliğinden şunları istemiştir: “…Şimdi sizden heyecan istiyorum. Ne için istiyorum biliyor musunuz? Hasta annesine bir ekmek alabilmek için arabanın peşinde koşan, çöplerden yemek toplayan çocukları kurtarmak için heyecan istiyorum. Filistin’de üzerine kurşun sıkılan masum yavruları korumak için heyecan istiyorum. Afrika’da en basit bir ilacı dahi bulamadığı için, açlıktan ve hastalıktan can veren milyonların imdadına koşmak için sizden heyecan istiyorum. Peki, bu heyecanı kazanmak üzere ne yapacağız? Önce çelikleşip bileneceğiz. Sonra lafı bırakıp üretime geçeceğiz. Çelikleşmek için gereken 5 şey: Var olacağız; Üniversitelerimizin her fakültesinde ve her sınıfında temsilcilerimizi bulacağız. Eğitilmiş olacağız; bütün temsilcilerimizi eğitip olgunlaştıracağız. Plan programlarımızı noksansız uygulayacağız; haftalık toplantılarımızı noksansız bir şekilde yapacağız. Takip ve değerlendirme yapacağız; çalışmalarımızı takip edip noksanlarımızı tamamlayacağız. İntaç, sonuca bakacağız; hedefleri gerçekleştireceğiz” diyerek, Milli Görüş gençliğinin önüne tüm insanlığın refahı için hedefler koymuştur.

Yine Anadolu Gençlik Dergimizin 100. sayısı münasebetiyle yayınlanan “Prof. Dr. Erbakan’ın Gençliğe Hitabesi” yazısında gençliğe yol gösterecek şu önemli noktalar yer almaktadır:

“Dünyaya yön veren ve tarihe şan veren hareketlerin itici gücü tarih boyunca gençler olmuştur. Çelebi Mehmet’leri ve Fatih’leri yetiştiren bu coğrafya bağrından sayısız kahraman çıkartmıştır, yine çıkartacaktır. Bizim hareketimizin motoru gençliktir. Genç, davasının sancağını en yükseğe diken Ulubatlı Hasan’ların yolunda yürüyen insandır. Gençliğini insanlığın kurtuluş davasına adayan Milli Görüş gençliği, dün olduğu gibi, yeni dönemde de büyük şahlanışıyla destanlar yazacak potansiyele sahiptir. Bu bağlamda Milli Görüş genci sağlam bir itikat ve inanca sahip olmalı, iç ve dış temizliğine de dikkat etmelidir. İbadetlerini ihmal etmemeli, ahlak sahibi bir insan olarak kendi nefisini de terbiye ederek bütün insanlığın saadeti için çalışmalıdır.

Şunu unutmayalım ki; gerek Selçuklular gerek Osmanlılar bin yıldan beri yeryüzünde hakkı ve adaleti tesis ettiler. Sadece çok büyük devlet adamları, bilim adamları olduğu için değil, aynı zamanda bütün yönleriyle güçlü oldukları için yeryüzündeki bu büyük hizmeti Cenab-ı Allah onlara nasip etmiştir. Çünkü Anadolu’muzun her yerinde alimler insanları irşat ediyor, gençlerimize örnek oluyorlardı. Bu güzel örnekleri gören gençlerimiz aynı inanç ve imanla yetişiyor, bir Seyit Çavuş böyle meydana geliyordu. Tarihimizdeki bütün zaferler; silahla değil, maddi üstünlükle değil sadece iman, aşk ve azimle kazanılmıştır. Bir ülkenin gücü; tankı, topu, parası değil, imanlı evlatlarıdır. Bunun da temelinin; inançlı, milli ve manevi değerlerine bağlı aileler olduğu unutulmamalıdır. İnanç, her şeyin temelini teşkil eder ve gençler olarak sağlam bir imana sahip olunmalıdır. Kıymetli gençler insanların hayrı ve saadeti için tüm gücünüzle çalışın. Her nefesin hesabının verileceğini bilerek, hayır yolunda çalışın. Ömrünüzün sonuna kadar insanlığa hizmete devam edin.” ifadelerine yer vermiştir.

Hocamız, bir ırkı ya da bir bölgeyi aşamayan dar kapsamlı hiçbir proje ortaya koymamıştır. Adaleti de, huzuru da tüm insanlık için istemiştir. Adalet ve refahı hangi inançtan olursa olsun her insanın hakkı olarak görmüştür. Bu zaten İslam’ın bir prensibidir. Bu bağlamda Muhterem Erbakan Hocamız, ümmetin tüm gençleriyle de irtibat halinde olmak istemiştir. Çünkü Yeni Bir Dünya projesi uluslararası bir projedir. Uluslararası Gençlik Forumu (IYFO – International Youth Forum) kardeş kuruluşlarımızdan birisidir. IYFO, 2005 yılında Bursa’da 50 farklı İslam ülkesinden 150’den fazla katılımcının iştirak ettiği Birinci Müslüman Gençler Kültürel İşbirliği Toplantısı’nda kurulmuştur.

Erbakan Hocamız Filistin, Mısır, Pakistan, Bangladeş, İran, Irak, Suriye, Endonezya, Malezya, Libya, Nijerya, Fas, Tunus, Kosova, Bosna, Doğu Türkistan, Kıbrıs, Asya, Afrika, Amerika, Avustralya, Avrupa gençliğinin sorunlarıyla yakından ilgilenmiş ve tüm insanlığın saadeti için gençliğin gayretli çalışmalarına gittiği her yerde ve platformda vurgu yapmıştır.

Bugün Milli Görüş mensupları olarak bizler de, İslam coğrafyasının ve gönül coğrafyamızın ulaştığı her yerde hakkı ve adaleti üstün tutan bir sistemin oluşması için birçok Müslüman gençlik kuruluşuyla işbirliğine devam ediyor, Ümmetin kavram ve fikir birliğini yeniden tesis etme gayretini sürdürüyoruz.

Irkçı emperyalizmin dünyayı ifsat ettiği, artık bütün dünyada haykırılmaktadır. Erbakan Hocamız sistemi deşifre etmiştir. Müslüman gençler olarak bize düşen; takatimizin sonuna kadar çalışmaktadır.

Müslüman gençler olarak bizler inanıyoruz ki; adil düzen mutlaka kurulacaktır, Yeni Bir Dünya mutlaka kurulacaktır, Anadolu Gençlik erleri bunun teminatıdır, zafer inananlarındır ve zafer yakındır ve muhakkak ki akıbet muttakilerindir.

02 Mar 2021 - 17:02 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket Asgari ücret 2 bin 825 TL oldu! Zamdan memnun musunuz?