Reklamı Kapat

Şirketler için hukuki danışmanlığın önemi

Günümüzde ticari hayatın gelişmesi, şirketler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu durumun neticesinde doğan hukuki uyuşmazlıklar, hukuki danışmanlık ihtiyacını arttırmıştır.

Günümüzde ticari hayatın gelişmesi, şirketler arasındaki ilişkilerin yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu durumun neticesinde doğan hukuki uyuşmazlıklar, hukuki danışmanlık ihtiyacını arttırmıştır. Hatta öyle ki, zihninde şirket kurma fikri olan insanların dahi uzman bir avukata başvurması önerilmektedir. Zira şirket kurmak, kurulan şirketi yönetmek, çıkan uyuşmazlıkları en karlı şekilde çözmek ancak avukatlar aracılığıyla mümkün olabilir.

Buna ek olarak, şirketlerin gerçek kişilerle (özellikle çalışanlarıyla) olan ilişkilerinde zaman zaman hukuki uyuşmazlıklar yaşanabilmektedir. Dolayısıyla şirketler hukuku ve iş hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosuyla çalışmak son derece önemli hale gelmiştir. 

Bazı şirket yöneticileri hukuki uyuşmazlık yaşanmayacağını yaşansa bile bunun sulh yoluyla (karşılıklı anlaşma yoluyla) çözülebileceğini düşünmektedir. Her ne kadar böyle düşünülse de, uyuşmazlık yaşadığınız şirket aynı şekilde düşünmeyebilir. Yahut yapılacak görüşmeye karşı tarafın avukatıyla katılması büyük olasılıktır. Dolayısıyla her durumda danışman bir avukata başvurmak hak kayıplarının önüne geçecektir. 

Şirketlerin ilişki içerisinde olduğu pek çok gerçek veya tüzel kişi bulunmaktadır. Şirket yöneticileri, hukuki uyuşmazlık çıkarmaktan imtina etse dahi, kötü niyetli kişilerin dava açması yahut çeşitli hukuki yollara başvurması olasıdır. Bu hallerde yine hukuki danışmanlığa ihtiyaç duyulacaktır. 

Önemle belirtmeliyiz ki, şirket avukatları dava bazlı, danışmanlık bazlı veya sürekli olarak görevlendirilmiş olabilir. Şirket yöneticileri açısından ilk bakışta, danışmanlık avukatlığı en iyi (en ekonomik) tercih olarak görülebilir. Bizce, yalnızca bir konu hakkında bilgi almak için başvurulan avukatlar, en asgari hukuki yardım metodudur. 

Zira hangi konuda hakkınız olduğunu tespit edebilmeniz için haklarınızı tam olarak bilmeniz gerekir. Şirketler hukukunda, hukuki bilgi eksikliği yaşayan yöneticiler bu nedenle pek çok kez, kendilerine tanınmış hakların varlığından dahi bihaberdirler. Örneğin vergi muafiyeti olan durumlar yahut devletin sağladığı maddi desteklerden avukatı olmayan şirket yöneticilerinin haberi olmamaktadır.

Önleyici Hukuki Danışmanlık Hizmeti Sağlar

Şirketlerin sürekli olarak bir hukuk danışmanı ile çalışmanın sağlayacağı en önemli fayda, sorun önleyici olmaktır. Önleyici hukuki danışmanlık hizmetleri sayesinde, doğabilecek pek çok hukuki uyuşmazlık öngörülüp buna göre tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirler; sözleşme hazırlanması, alternatif çözüm yolları üretilmesi şeklinde kendini gösterebilmektedir. Ayrıca doğacak ekonomik, siyasi ve sosyal krizlere karşı öngörülü yaklaşıp, sorunlara hazırlıklı yaklaşmak mümkün hale gelecektir. 

Önleyici hukuki danışmanlık hizmeti kapsamında yapılacak en önemli faaliyet, sözleşme hazırlamaktır. Sözleşme hazırlamak çoğu zaman önemsenmez hatta önemli olduğu dahi bilinmez. Ancak ileride ortaya çıkacak uyuşmazlıkların en önemli nedeni sözleşmelere eklenmiş muallak hükümler veya eklenmemiş boşluklardır. Kanuni düzenlemeler sözleşmede yer alan boşlukları dolduracak hükümler getirmiş olsa da bu hükümlerin taraf iradelerini tam anlamıyla koruduğu söylenemez. Bu nedenle yedek hukuk kurallarına ihtiyaç kalmadan, daha en baştan sözleşmenin detaylı bir şekilde düzenlenmesi gerekir. 

Örneğin, tarafların yükümlülükleri sözleşmede açık açık belirtilir. Ancak yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde karşı tarafın hangi haklarını kullanabileceği yazılmaz. Bu halde mecburen, genel hukuk kuralları gereği tazminat sorumluluğuna gidilecektir. Tazminat sorumluluğunda ise kusuru ispatlamak kolay olsada zararın miktarını hesaplamak çoğu zaman ciddi araştırmalar gerektirmekte, maddi ve zamansal kayıplara neden olmaktadır. 

Bunun yerine, örneğin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde cezai şart koşulu kararlaştırılmış olsa, sözleşmeden gereken menfaati sağlayamayan tarafın elde edeceği haklar son derece açık hale gelecektir. İşte bu gibi durumlarda şirketlerin menfaatinin korunabilmesi için imzalanacak her türlü sözleşmeden önce avukat desteği alınmalı, hatta sürecin avukatlarca yürütülmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca önleyici hizmet olarak durumun koşullarına göre online olarak verilen avukata soru sor gibi sayfalardan da hizmet alınabilir.

Giderici Danışmanlık Hizmeti Sağlar

Hukuki danışmanlık önleyici olduğu gibi aynı zamanda gidericidir. Bazı durumlarda önleyici danışmanlığa rağmen yine de hukuki uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu durumlarda önleyici danışmanlığın verdiği avantajdan yararlanarak bu uyuşmazlığın da giderilmesi gerekebilir.

Bu durumlarda hukuki danışmanlık veren avukat veya hukuk bürosu gerekli tüm işlemleri yapar ve şirketin bu uyuşmazlıktan en az zararla kurtulmasını sağlar.

Bilgilendirme Çalışmaları Çalışanların Şirketi Zarara Uğratmasını Önler

Şirketlerin uzman hukuk bürolarıyla çalışmaları halinde elde edecekleri faydalardan birisi de eğitimdir. Eğitim her ne kadar basit görünse de çalışanlarınızın bilmeyerek yapacağı çeşitli işlemler şirketin zarara uğramasına neden olabilir. 

Örneğin, şirket çalışanlarından birinin hazırlayacağı reklam haksız rekabet hükümleriyle karşılaşıp, farklı şirketlere tazminat ödeme yükümlülüğü doğurabilir.

Şirketin uğrayacağı zararların yerine getirilmesi ne kadar mümkün görünse de, bu sürecin hiç yaşanmaması tercih edilecektir. Bu nedenle çalışanlarınızın, özellikle hukuki konularda bilgilendirilmesi hayati önem taşıyabilir. 

Şirketlere Avukat Tutma Zorunluluğu Getiriliyor

Biz ne kadar şirketler için avukat tutmanın gerekli olduğunu söylesekte, kanunların şirketlere avukat tutma şartı getirme eğilimi bulunmakta. Örneğin 250 bin tl ve daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketlerde ve belirli nitelikleri olan kooperatiflerde avukat bulundurma zorunluluğu getirilmiştir. Bu tarz zorunlulukların sebebi, şirket avukatlarının şirket nezdinde ve ekonomideki yeridir.  

Önemle belirtmeliyiz ki, şu an anonim şirketlerde ve kooperatiflerde olan zorunluluk, ilerleyen zamanlarda diğer şirketler içinde getirilebilir. 

Hukuki Danışmanlık Sayesinde Şirket İşlemleri Usulüne Uygun Yapılır

2012 yılında çıkarılan yeni Türk Ticaret Kanunu, ticari şirketleri çok geniş bir şekilde düzenlemiştir. Şirketlerin kuruluşundan tasfiyesine kadar geçen her süreci ve her işlemi detaylarıyla birlikte düzenleme altına almıştır. 500 Maddelik şirketler hukuku kitabı (bölümü) pek çok kanundan daha uzun ve daha detaylıdır. 

Bu hükümlerin yanında, çıkarılan çeşitli yönetmeliklerle ve tebliğlerle şirketlerin tabi olduğu düzenlemeler yenilenmektedir. Ayrıca her geçen gün şirketler hukuku alanında yeni bir Yargıtay kararı yayınlanmaktadır. Dolayısıyla bu hızlı ilerleyen hukuk mekanizmasını, önceden konulmuş kurallarla birleştirecek hukuki bir donanım gerekmektedir. Şirket avukatları, bu donanıma sahip olup, mevzuatı sürekli takip edecektir. Neticede, yapılacak her türlü değişikliğin avukatlar aracılığıyla uygulanması daha kolay olacaktır. 

Bu kadar detayın içerisinde, şirket içerisinde yapılacak herhangi bir işlemin bile usulüne uygun olması gerekir. Örneğin limited şirket genel kurulunda karar alabilmek için toplantı ve karar yeter sayıları öngörülmüştür. Bu sayıların altında kalan oya sahip kararlar yok hükmünde olacak ve işlerin aksamasına neden olacaktır. Dolayısıyla şirket işlemlerinin önceden kanuna uygun bir şekilde yapılması gerekir. Aksi halde, şirket işleyişi yavaşlayacak, hızlı ilerleyen ticaret hızına yetişmek zor olacaktır. Neticede şirketin bekleyen karı elde etmesi mümkün olmayacaktır. 

Bazı hallerde ise şirketlerle yapılan işlemler ceza hukuku açısından suç oluşturabilir. Örneğin şirkete borçlanma yasağı hükmüyle anonim şirket yöneticilerinin belirli bir süre şirketten para çekmesi yasaklanmıştır. Zira anonim şirket, sermaye şirketidir ve şirketin borçlarından ortakların sorumlu olması söz konusu değildir. Dolayısıyla sermaye şirketinin arkasına sığınılarak dolandırıcılık işlerinin yapılması, haksız kazanç elde edilmesi mümkündür. 

Bu yasağın anlam ifade edebilmesi için çeşitli cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Uygulanacak yaptırımlar, savcılık tarafından yürütülür ve özgürlüğü bağlayıcı cezalarla birlikte para cezası almanıza sebep olabilir. İstemeyerek bu durumlarla karşı karşıya kalmamak için avukat tarafından işlemlerin denetlenmesi gerekebilir. 

Sonuç

Görüldüğü üzere, hukuki danışmanlık şirketlere hem hukuki, hem teknik hem de ticari olarak çeşitli fayda sağlayabilirler. Şirket avukatını, diğer avukatlardan ayıran en önemli özellik ise vekaletini üstlendiği şirketi benimseyip, adeta şirketin bağımsız bir çalışanı haline gelmesidir. Avukatın şirketi benimsemesi basit gibi görünse de, şirkete çok fazla katkı sağlayacaktır. 

Yazımızda hukuk danışmanının şirket yararına yapabileceği bu görevlerin bazılarından bahsettik. Ancak bunlar avukatların şirkete sağladığı katkılardan birkaç tanesidir. Dolayısıyla sınırlandırmak mümkün değildir. Şirketle birlikte çalışmayan avukatlar ise mecburen olay bazlı hareket edeceğinden, şirketin bütününe yönelik fayda sağlayamaz, yalnızca o uyuşmazlığa yönelik fayda sağlayabilirler. Bu da daima şirketin uzun soluklu faydasına neden olacak değildir. 

Yazımızda avukatlar için genel ifadelerde bulunmuş olsakta, daima bunların istisnası bulunacaktır. Her avukattan veya her ofisten benzer faydaları beklemek doğru değildir. Örneğin, iş hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosuna, şirketler hukuku konusunda yetki vermek, bir şirket hukuku avukatından beklenen yararı sağlamayacaktır. Bu nedenle hukuk bürosu seçiminde çok yönlü araştırmalar yapmak yerinde olacaktır. Avukat seçimine dikkat çeken yaygın ironiyi sizlerle paylaşmak, durumun önemini anlatmamıza yardımcı olacaktır: ‘avukat seçmek için bile bağımsız danışmanlık hizmeti verilmelidir.’

Advertorial


26 Eki 2020 - 12:48 - Ekonomi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?