Reklamı Kapat

Terör örgütü ele başlarını ihbar edene 10 milyon TL ödül imkanı

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle daha önce en fazla 4 milyon TL'ye kadar olan terör örgütü eylemleri ve teröristlerin ihbarında ödül tutarının üst sınırı 10 milyon TL'ye çıkarıldı

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, terör suçlarının ortaya çıkarılması, delillerin ortaya çıkarılmasına veya suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olacak ihbarcılara verilecek ödül miktarının üst sınırı 10 milyon TL'ye çıkarıldı. Önceki yönetmelikte suçlunun terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile üst sınır olan 200 bin TL'nin 20 katına kadar artırılabiliyordu. Fakat yeni yönetmelikte bu rakam 200 bin TL'nin 50 katına kadar çıkarıldı. Böylece büyük terör eylemlerini veya terör eylemini gerçekleştiren terör örgütü mensuplarını ihbar edenlere eskiden en fazla 4 milyon TL olarak verilebilecek ödül miktarı yeni yönetmeliğe göre 10 milyon TL'ye kadar yükselebilecek. Elbette rakamın bu seviyeye çıkabilmesi ancak Ödül Komisyonu'nun önerisi ve İçişleri Bakanı'nın onayı ile olabilecek.

YURT DIŞINDAKİ TERÖRİSTLERİN İHBARINA DA ÖDÜL VERİLECEK

Ayrıca yeni yönetmelikte, eskisinden farklı olarak yurt dışındaki suçluların ihbarı da ödül kapsamına alındı. Fakat yurt dışından yapılan ihbarların ödüle konu olabilmesi için teröristin yakalanmasına/ele geçirilmesine esas bilginin ihbarcı tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına iletilmiş olması ve failin bu bilgiye istinaden yakalandığı/ele geçirildiği ülkeden Türkiye'ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranacak.

Peki ihbarcıya para ödülü verilebilmesi için hangi şartlar gerekiyor?

Suçun, 3713 sayılı Kanun (yani Terörle Mücadele Kanunu) kapsamında bulunması, verilen bilginin, suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olacak niteliği haiz olması, ödüllendirilecek kişinin; suçun işlenişine iştirak etmemiş olması, güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucuları hariç kolluk, askeri personel veya terörle mücadele ile görevli kamu personeli ya da istihbarat amaçlı süreli veya süresiz bilgisinden istifade edilen kişilerden olmaması, yardımcı olan tarafından verilen bilgilerin, bir önceki cümlede belirtilen kişiler tarafından daha önceden elde edilmemiş olması gerekiyor.

Tanıklık sıfatı ile verilen bilgilere istinaden bu Yönetmelik hükümleri kapsamında ödüllendirme yapılamıyor. Ödüllendirme için, bilgi verdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde yardımcı olanın kendisinin ya da kanuni temsilcisinin yazılı olarak ilgili kolluk biriminden talepte bulunması gerekiyor. Öngörülen sürede yapılmayan ödül talepleri işleme alınmıyor. Ödüllendirilecek kişinin Türk vatandaşı olması şartı ise aranmıyor.

ÖDÜL MİKTARI NASIL BELİRLENİYOR

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 19'uncu maddesi kapsamında verilebilecek ödüllerin azami miktarları, sağlanacak bilgi, aydınlatılacak suç veya aranan fail dikkate alınarak Ödül Komisyonunca belirleniyor ve ilan ediliyor.

Ödül Komisyonu tarafından belirlenen her bir ödül miktarı 200 bin Türk Lirasını geçemiyor. Ancak, suç failinin terör örgütünde üst düzey yönetici olması veya ortaya çıkarılan suçun toplumda oluşturduğu infial ve etki de dikkate alınarak verilecek ödülün miktarı, Ödül Komisyonunun önerisi ve İçişleri Bakanının onayı ile 50 katına kadar artırılabiliyor.

Bu parasal sınır, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298'inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanıyor ve bu hesaplamada bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmıyor.

Verilecek kesin ödül miktarına; verilen bilginin suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine etkisi, suç failinin terör örgütündeki hiyerarşik ve yönetsel konumu, suçun işlenmesinin önlenmesi ile ortaya çıkacak kamu yararı, engellenen terör eyleminin meydana getirebileceği muhtemel sonuçların ağırlığı, ele geçirilen silah, mühimmat ya da patlayıcı maddenin miktarı ve tesir gücü, ele geçirilen delillerin terör örgütünün deşifre edilmesine veya suçların ortaya çıkarılmasına katkısı dikkate alınarak Ödül Komisyonu'nca karar veriliyor.

Bir kişi, bu Yönetmelik kapsamında birden fazla suçun aydınlanmasına veya birden fazla failin yakalanmasına yardımcı olursa, ödül miktarı aydınlatılmasına yardımcı olduğu her suç ve fail için ayrı ayrı belirlenebiliyor.

Yönetmeliğe göre, verilebilecek azami ödül miktarının Ödül Komisyonunca ilan edilmiş olması halinde ilan edilen ödül miktarının üst sınırından fazla ödül verilemez. Bununla birlikte, 3713 sayılı Kanun kapsamındaki suç ve faillerinin ilan edilmemiş olması, bu suçların ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine ya da suç faillerinin yakalanabilmesine yardımcı olanlara ödül verilemeyeceği şeklinde yorumlanamaz. Bu durumda yardımcı olanlara bu maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen esaslar çerçevesinde verilecek ödül miktarı Ödül Komisyonu tarafından belirlenir.

Ödül vaadiyle aranan terör suçlularına ilişkin bilgiler ve fotoğrafları ile aydınlatılacak suça ilişkin gerekli görülen bilgiler ve yardımcı olanlara verilebilecek azami ödül miktarları her türlü iletişim aracı ve internet/dijital ortamda yayımlanabilir. İlanların yayımlanması ve yayımdan kaldırılmasına yönelik işlemler Ödül Komisyonunca belirlenen usulle yerine getirilir.

Ödül vaadiyle aranan terör suçluları, terör örgütündeki hiyerarşik konumları ve/veya yaptıkları eylemin sonuçlarının ağırlığına göre Ödül Komisyonunca gruplandırılarak ve her bir grupta yer alanlara verilebilecek azami ödül miktarı belirtilmek suretiyle ilan edilebilir.

Ödeme şekli Ödül Komisyonu kararında gösterilir

Ödülün yardımcı olanın kendisine verilmesi esastır. Ancak, yardımcı olanın talebi halinde varsa kanuni temsilcisine ya da vekiline ödenebilir.

Ödül Komisyonu, emniyet işlerinden sorumlu İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısının başkanlığında; Emniyet Genel Müdürlüğünden belirlenecek üç üye, Jandarma Genel Komutanlığından belirlenecek üç üye ve Sahil Güvenlik Komutanlığından bir üye olmak üzere toplam sekiz üyeden oluşur. Ödül Komisyonu, İçişleri Bakanının onayıyla teşekkül eder. Üyelerin belirlenmesinde üst düzey yönetici olması ile terörle mücadele birimlerinde görev alması hususları göz önünde bulundurulur.
Ödül Komisyonu, başkanın belirleyeceği gün ve yerde üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır ve alınan kararlar İçişleri Bakanının onayı ile yürürlüğe girer. Onaylanan kararlar veya belirlenen ödül miktarlarına ilişkin dosyalar tekrar Ödül Komisyonu tarafından gündeme alınmaz.

Ödül Komisyonunda alınacak kararlarda oyların eşitliği halinde Komisyon Başkanının oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Ödül Komisyonu; ödüle ilişkin talepleri, ilgili kolluk birimi tarafından hazırlanan dosya üzerinden inceler; ödül verilip verilmeyeceğine ve verilecek ise ödülün miktarına ilişkin karar verir.

Ödül Komisyonunun sekretarya görevi merkezde Emniyet Genel Müdürlüğü, taşrada il emniyet müdürlükleri tarafından yerine getirilir.

Ödüllendirmeye ilişkin giderler İçişleri Bakanlığının bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Hak sahibine yapılacak ödemeler Ödül Komisyonu kararında belirtilen valilikler tarafından gerçekleştirilir.
3713 sayılı Kanunun 14'üncü maddesi hükmü saklı kalmak üzere, ödül verilen kişilerin kimlikleri hiçbir şekilde açıklanamaz.
Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması ve buna ilişkin iş ve işlemler ile bunların denetimleri vesilesiyle edinilen bilgiler gizlidir. Bu gizliliğe riayet etmeyenler hakkında genel hükümlere göre işlem tesis edilir.

Suç failinin yurt dışında yakalanması

Aranan suç failinin yurt dışında yakalanması/ele geçirilmesi halinde ödüllendirme işlemlerinin başlatılabilmesi için, yakalanmaya/ele geçirilmeye esas bilginin yardımcı olan tarafından Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamlarına iletilmiş olması ve failin bu bilgiye istinaden yakalandığı/ele geçirildiği ülkeden Türkiye'ye teslimi ya da geri gönderilmesi şartı aranır.

05 Kasım 2019 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket EYT konusunda ne düşünüyorsunuz?