Reklamı Kapat

Vakıflar Genel Müdürlüğü 15 müfettiş yardımcısı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 5 ocak 2024.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre 10 müfettiş yardımcısı alınacağı duyuruldu. Son başvuru tarihi 5 Ocak 2024.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI YAPILACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ankara Merkez'de görevlendirilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi Genel İdari Hizmetler sınıfı 7. derece kadrolara atanmak üzere toplam 15 Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere 2 aşamalı yapılacaktır. Aşağıda belirtilen KPSS puan türünden başarı sırasına göre kontenjan sayısının 20 katına kadar aday (çağrılan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı dahil) yazılı sınava çağrılacaktır.

Ünvanı:

Teşkilatı:

Öğrenim Dalı:

Müfettiş Yardımcısı

Ankara Merkez

İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Politika ve Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansman.

Puan Türü: Kontenjan: Öğrenim Dalı: Puan Türü: Kontenjan: Başvuru Tarihleri Sınav Tarihi Sınav Yeri

KPSS P48

10

Mimarlık (3 kişi), İnşaat Mühendisliği (2 kişi)

KPSS P1

5

: 18.12.2023- 05.01.2024

: 03.03.2024

: Ankara 1. Sınav Hakkında Genel Bilgiler

1.1. Sınava Katılabilmek İçin;

1.1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan şartlara sahip olmak,

1.1.2. Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Politika ve Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak (Yukarıda belirtilen bölümlere eş değerliliği bulunup başvuru yapabilen adaylar ve yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Diğer Belgeleriniz" aşaması altında bulunan "Denklik Gösterir Belge" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),

1.1.3. 01.01.2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),

1.1.4. İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Politika ve Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümleri veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P48 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvurularda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 200 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 200. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

1.1.5. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olanlar için, ÖSYM tarafından 2022 ve 2023 yılında yapılan A grubu kadrolara atanacaklar için Kamu Personeli Seçme Sınavlarında KPSS P1 puan türünden 80 ve daha üzeri puan alan adaylar arasından yapılacak başvuruda en yüksek puan sıralamasına göre ilk 100 kişi içerisinde bulunmak (Puanı 100. aday ile eşit olan adaylar da sınava kabul edilecektir.)

1.1.6. Başvuru tarihi itibarıyla; son beş yıl içinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarının (YDS, e-YDS veya YÖKDİL) birisinden en az (D) seviyesinde başarılı olmak veya Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip olmak (Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri Dokümanında belirtilen belgelere sahip adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında "Yabancı Dil Sınavı Beyan Bilgileriniz" alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.),

1.1.7. Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapabilecek durumda olmak,

2. Sınav Konuları

2.1. Yazılı Sınav Konuları

2.1.1. İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Politika ve Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, Hukuk, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Yönetim Bilişim Sistemleri, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümleri Mezunları için;

2.1.1.1. Muhasebe: Genel Muhasebe, Envanter ve Bilanço, Bilanço Analizi ve Teknikleri

2.1.1.2. İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat, Güncel Ekonomik Sorunlar

2.1.1.3. Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi, Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları, Kamu Maliyesi

2.1.1.4. Hukuk: Anayasa Hukuku (Genel Esaslar), İdare Hukukunun Genel Esasları, Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme Hukuku, Şirketler Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku), İcra ve İflas Hukuku

2.1.1.5. Kompozisyon Sınavı: Vakıf Kavramı, Vakıf Kültürü, Vakıf Medeniyeti vb. konular hakkında.

2.1.1.6. Sınav Şekli: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

2.1.2. Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Mezunları için;

2.1.2.1. Mimarlar:

- Koruma Bilimine Giriş

- Restorasyon Teknikleri

- Tarihi Yapılara Müdahale Yöntemleri

- Restorasyon Kuramı

- Türk Devri Yapılarında Mimari Elemanlar

- Geleneksel Yapım Teknikleri ve Malzemeleri

- Tarihi Çevrede Değerlendirme

- Cumhuriyet Döneminde Türkiye Mimarlığı

2.1.2.2. İnşaat Mühendisleri;

- Yapı Elemanları

- Yapı Malzeme Bilgisi

- Mukavemet

- Statik

- Betonarme

- Çelik

- Geleneksel Yapı Sistemleri ve Öğeleri

- Yapı Hukuku

2.1.2.3. Kompozisyon Sınavı: Vakıf Kavramı, Vakıf Kültürü, Vakıf Medeniyeti vb. konular hakkında.

2.1.2.4. Sınav Şekli: Kompozisyon sınavı klasik, bilim sınavı test usulünde yapılacaktır.

2.2. Sözlü Sınav Konuları: Yazılı sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday (son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil) sözlü sınava çağrılır.

Sözlü sınav, yazılı sınav konularının yanı sıra, temsil ve ifade kabiliyeti, tavır ve davranışlar gibi kişisel nitelikleri yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

3. Diğer:

3.1. Sınav başvuru tarihi ve şekli: Başvurular dijital ortamda 18.12.2023 tarihinde başlayacak olup, 05.01.2024 tarihi saat 17.00'a kadar alınacaktır. Sınava katılmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Vakıflar Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3.2. Sınav Tarihi ve Yeri: Yazılı sınav 03.03.2024 tarihinde Ankara'da yapılacak olup, sınav yeri ve saati adayların sınav giriş belgelerinde belirtilecektir. Adayların sınav saatinden en az bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında geçerli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) olması gerekmektedir. Sözlü sınav Ankara'da yapılacak olup sözlü sınavın tarihi ve yeri, yazılı sınav sonucu ile birlikte Genel Müdürlüğümüz kurumsal internet sitesinden (www.vgm.gov.tr) ilan edilecektir. Adaylar sınav bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca sınav tarihinde değişiklik olması durumunda kurumsal internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

3.3. Değerlendirme yöntemi: Yazılı yarışma sınavında 100 tam puan üzerinden, grupların her birinden (Kompozisyon dahil) en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekir. (Mühendislik-Mimarlık alanından sınava girecek adaylardan kendi alanlarında ve Kompozisyonda en az 60 puan alınması ve not ortalamasının en az 65 olması gerekir.) Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için giriş sınavı komisyonu başkan ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 65 olması gerekir.

Giriş sınavı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak kadro sayısı kadar asıl aday sınavı kazanmış sayılır. Sınavı kazanan adayların isimleri, www.vgm.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır. Adaylar sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Ayrıca asil aday sayısı kadar yedek aday belirlenir.

Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak olup, bu duyurular tebligat yerine geçerli sayılacaktır. Adayların başarı puanlarının aynı olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

3.4. Giriş sınavını kazananlardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu şekilde idareyi yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

3.5. İletişim:

Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Cumhuriyet Mah. Bayındır 1 Sok. No: 3

Çankaya/Ankara - 06410

Tel: +90 312 430 14 78

[email protected]

20 Ara 2023 - 15:24 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.

01

Mili Selamet - fark ettiniz mi AKP tam seçim öncesi bütün bürokrasiye kendi kadrolarını doldurmaya başladı bu tam bir yasa dışılıktır seçim öncesi kadrolaşmak yasa dışılıktır Bunlar ne Kanunlara uyuyorlar ne de insanların emeğine saygılılar Liyakat yok sadece kendi yandaşları olsun yeter seçim gününe kadar en az birkaç milyon Kendi yandaşını kadrolara yerleştirecekler iş bilmez ortam bilmez ne kadar AKP'li Harami yiyici varsa liyaykatsız bdolduracaklar yazıklar olsun ey Erdoğan Allah senin gözünü doyursun 22 yıldır ülkeyi yedin bitirdin öbür dünyaya mı götüreceksin bu kadar parayı malı

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 21 Aralık 04:49

Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi