Fatih Belediyesi Karışık (Kağıt – Karton, Plastik, Naylon, Cam ve Metal) Ambalaj Atıklarının Satışı İşi İlanı

FATİH BELEDİYESİ KARIŞIK ( KAĞIT – KARTON, PLASTİK, NAYLON, METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İLANI Madde 1. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 288...

FATİH BELEDİYESİ KARIŞIK ( KAĞIT – KARTON, PLASTİK, NAYLON, METAL) AMBALAJ ATIKLARININ SATIŞI İŞİ İLANI

Madde 1. Aşağıda nitelikleri belirtilen iş 2886 sayılı yasanın 45. maddesi gereğince ve ilgili şartname uyarınca 12 ay (366 Gün) süre ile birim fiyat 0,95 TL/Kg’dan az olmamak üzere 1.500.000 kg ambalaj atığı için 1.425.000,00 TL (Bir Milyon Dört Yüz Yirmi Beş Bin Türk Lirası) den ihale yoluyla satışı yapılacaktır.
Madde 2. Satışı Yapılacak İşin Nitelikler
İşin AdıFatih Belediyesi Karışık ( Kağıt – Karton, Plastik, Naylon, Metal) Ambalaj Atıklarının Satışı İşi
İlçeFatih
KapsamıFatih Belediyesi İlçe Sınırları
NiteliğiAmbalaj Atıklarının Değerlendirilmesi
Miktar1.500.000 kg
İhale Süresi01.01.2024- 31.12.2024 (12 Ay - 366 Gün)
Muhammen Bedel Tespit Komisyonu Onay Tarih/No
26.10.2023 tarih ve E-19535659-755.02.03-649 sayılı onay belgesi
Muhammen Bedeli1.425.000,00 TL
İhale Başlangıç FiyatıKilogram Bedeli 0,95 TL/Kg , 1.500.0000 kg , 1.425.000,00 TL
Geçici Teminat Miktarı %342.750,00TL
İhale UsulüAçık Teklif Usulü
İhale İlan ŞekliBasın Yayın Kurumunca Tespit Olunacak Günlük Gazete
İhale Tarih ve Saati27/12/2023 – 10:00
İhale İlan Adedi2 defa
Şartname ve ekleriİhale Şartnamesi ve Sözleşme Tasarısı
Şartname Bedeli500,00 TL
İlgili Mevzuat ve TebliğlerAmbalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği, Atık Toplayıcıları Genelgesi.
İhale komisyonunun Toplantı yeri ve İhalenin yapılacağı yer adresiAkşemsettin Mah. Adnan Menderes Vatan Bulvarı No:54 Fatih/İST


Madde 3. İlgili iş Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası Hükümleri 45.madde çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
Madde 4. İhale Komisyonu gerekçesinin belirtmek şartı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
Madde 5. İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 gün içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline imzası alınmak sureti ile bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesinin takip eden 7.gün kararın alıcıya veya vekiline tebliğ tarihi sayılır. Onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren toplanan atıklar, birim fiyat üzerinden hesaplanarak, tespit edilen bedel, toplandığı ayı takip eden ayın en geç 10 iş günü sonrasına kadar, yüklenici tarafından Fatih Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ödenecektir. Yüklenici oluşacak zararlardan dolayı, Belediyeden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 
Madde 6. İhaleye sunulan işin özellikleri Madde 2’de belirtilmiştir. Yüklenici işin özelliklerini önceden bilmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.
Madde 7. İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

  1. Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtarlıktan onaylı ikametgâh belgesi,
  2. En son tescile ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış gerçek/tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,
  3. İsteklinin gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri, nüfus cüzdanı fotokopisi ve en son tescile ait Ticari Sicil Gazetesi,
  4. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları teşvik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  5. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1), (2), (3)’ deki esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
  6. Muhammen bedelin % 3’ü oranındaki geçici teminatın ödendiğine dair makbuzun aslı,
  7. Temsil durumunda noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi/sirküleri.
  8. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Ambalaj atıkları toplama ve ayırma konusunda alınmış Çevre İzin ve Lisans Belgesi,
  9. Fatih Belediyesine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, Vergi Dairesine borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgelerin aslı,
  10. İstekli tarafından “okudum, anladım” şeklinde imzalanan İhale dokümanı ve ihale dokümanının satın alındığına ilişkin makbuzun aslı, belgelerinin ibrazı zorunludur.

Madde 8. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılana kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı belirtilen süreçte yatırmak şarttır.
Madde 9. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanunun 83, 84 ve 85. Maddeleri ve diğer kanundaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar, ihaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler ihale üzerlerine kalsa bile ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.
Madde 10. İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce istenilen belgeler ile birlikte, İşletme Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye giriş belgesi almak zorundadır. İhale giriş belgesi aldıktan sonra aynı gün %3 geçici teminatı yatırmak üzere Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadır. Teminatını yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. Teminatını yatıranlar ise ihale komisyonunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklar.
Madde 11. İhale üstünde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde ihale iptal olur ve geçici teminatı bütçeye irat kaydedilir.
Madde 12. 2886 sayılı Devlet Kanunu çerçevesinde ve şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
Madde 13. Teminat yatırıp ihaleye katılmayanların teminatları gelir kaydedileceği, teminatlarını yatırıp ihaleye katılanların ve üzerinde ihale kalmayanların teminatları ise kendilerine iade olunacaktır.
Madde 14. Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacağı veya muhammen bedelin altındaki teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde 15. Satış bedeli ihale süresince her ay peşin olarak tahsis edilecektir.
Madde 16. Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi aranır.
Madde 17. İsteklilerden posta yoluyla yapılan müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler olduğu takdirde kabul edilemez.

İLAN OLUNUR.
 

#ilangovtr

Basın No ILN01939425

29 Kas 2023 - 00:03 - Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi