Reklamı Kapat

İKEV Mütevelli Heyeti hedefi büyüttü

İKEV Mütevelli Heyeti Üsküdar Külliyesinde yaptığı toplantıda 12 yıllık faaliyetlerini, başarılarını, ihtiyaçlarını ve hedeflerini müzakere etti.

Haber albümü için resme tıklayın

İKEV Mütevelli Heyeti Üsküdar Külliyesinde yaptığı toplantıda 12 yıllık faaliyetlerini, başarılarını, ihtiyaçlarını ve hedeflerini müzakere etti. Yüze yakın mütevelli heyetinin katıldığı toplantıda sunulan faaliyet raporları göz doldurdu ve daha fazlasının yapılması için teklifler değerlendirildi. Toplantıda hizmetlere katkıda bulunan üyelere de teşekkür hatırası olarak ayetler yazılı hat tablolar hediye edildi.

12 yıldır başarı ile çalışmalarını yürüten İlim, Kültür ve Eğitim Vakfı (İKEV) yönetimi her yıl yaptığı mütevelli heyeti toplantısını bu yıl Üsküdar Külliyesinde gerçekleştirdi. Üsküdar’da bulunan İlahiyat Öğrenci Yurdu, Kütüphane, Cami ve Araştırma Merkezinden oluşan külliyede yapılan toplantıya ilgi büyüktü.

Toplantı, Kuran-ı Kerim güzel okuma dünya birincisi, İSİLAM Öğrencisi Hafız Ebubekir Kaçan’ın Kuran okuması ile başlatıldı. Toplantıda İKEV Başkanı Dr. Abdullah Sevim, İKEV Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayat yaptıkları konuşmalarda bugüne kadar yapılan çalışmalardan, hizmetlerden ve desteklerden dolayı mütevelli heyeti üyelerine teşekkür ederek vakıf ve yurt yöneticilerini de tebrik ettiler.

İDEAL GENÇLER YETİŞTİRMEYE DEVAM

Başkan Abdullah Sevim konuşmasının başında Filistin’de yaşanan katliamı hatırlatarak “Biz burada emniyet içerisinde toplantımızı yaparken Gazze’de kardeşlerimizin başına bombalar yağıyor, bunlardan ders alacağız, üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz; insanlık ve İslam tarihini dünüyle, bugünüyle değerlendireceğiz” diyerek sorumlulukları hatırlattı.

İKEV’i Erbakan Hocamız üniversite açılması amacı ile yıllar önce kurdurmuştur diyen Abdullah Sevim, biz de on iki yıl önce devraldığımız yönetimle Nedim Urhan Hocamızın riyasetinde güzel hizmetler yaptık ifadelerini kullandı. Hizmetlerimize ve ideal gençler yetiştirmeye devam edeceğiz diyen Sevim destek veren mütevelli heyeti üyelerine, bağışçılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Başkan yardımcısı Yılmaz Bayat da yaptığı konuşmada 12 yıldır çalıştıklarını belirterek mütevelli heyeti üyelerinden desteklerinin devam ettirmelerini istedi. Üsküdar yurdunun ücretsiz öğrenci barındırdığını ve çok güzel insanlar yetiştirdiklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

FAALİYETLER  ANLATILDI

Toplantıda yönetim kurulu üyesi Hasan Öz 12 yıllık faaliyetlerini ve yurtların genel hizmetlerini görsel olarak aktardığı sunumda bir bir anlattı. Öz yaptığı sunumda dört adet yurt binasının vakfa kazandırıldığını, başarı ile barınma ve eğitim destek hizmetlerinden dolayı yüzlerce öğrencinin topluma değerli birer fert olarak kazandırıldığını, halka açık faaliyetlerle de topluma kültürel hizmetler ve hayır hizmetleri verildiğini dokümanlarla ortaya koydu.

Yapılan yatırım ve hizmetlerin yanında tasarlanan yeni projeleri de anlatan Hasan Öz, imkân buldukça var olan arazilerinin üzerlerine hizmet binalarını inşa edeceklerini ifade etti. Yurtlarda barınan ve özel ilgilerle eğitimlerine destek verilen öğrencilerin hem okullarında, hem ailelerinde hem de toplumda fark edildiğini, değer verildiğini, saygı duyulduğunu ve hayırlı işlerde istifade edildiğini müşahede ettiklerini, bu gelişmelerden dolayı tüm hizmet verenlerin büyük mutluluk yaşadıklarını anlattı.

İKEV ÜSKÜDAR KÜLLİYESİ

Üsküdar Külliyesi Genel Koordinatörü Dr. Hidayet Ayan ise Üsküdar Yurdunda verilen hizmetleri, başarıları, hedefleri anlatarak destek verenlere teşekkür etti. Hidayet Ayan zor şartlarda başlangıç yaptıklarını ve sonunda hedeflenen hizmetlerin çoğunu başardıklarını, mevcut haliyle İKEV ÜSKÜDAR KÜLLİYESİ’NİN göz kamaştıran bir hizmet merkezi haline gelmesini aşama aşama örnekleri ile anlattı.

Üsküdar yurdunda yetişen öğrencilerin İlahiyat Fakültelerinde en başarılı öğrenciler olduğunu, yüksek lisans, doktora ve öğretim üyelikleri açısından yüzde yüze yakın hedeflere ulaşıldığını, yurt içi ve yurt dışı sınavlarda da çok üstün başarılar sağlandığını anlatan Hidayet Ayan mutluluklarını dile getirdi.

Akademik eğitim desteği yanında kültürel ve sosyal eğitimlerle de bilgili, şuurlu, faydalı ve değerli fertler olarak yetişen gençlerin ortaya koyduğu performansın onur verici olduğunu da ifade Dr. Hidayet Ayan bunun tüm yorgunlukları ortadan kaldırdığını belirtti.

Dr. Hidayet Ayan İSİLAM’da eğitim sürecini, başarıları ve hedefleri de açıklarken şu bilgileri verdi:

İSİLAM’DA EĞİTİM

“Eğitim süresi hazırlık sınıfıyla beraber 5 yıldır. Hazırlık sınıfında modern ve klasik Arapça eğitimleri bir kısmı Arap olan uzman hocalarımız tarafından verilmektedir. 1, 2 ve 3. sınıflarda temel İslam bilimleri (hadis-tefsir-kelam-fıkıh) ağırlıklı bir eğitim tamamı Arapça olan eserler üzerinden verilmektedir. 4. sınıfta ise talebeler akademiye hazırlanmakta ve bu bağlamda YDS-YÖKDİL ve ALES sınavlarına yönelik dersler almaktadırlar. Talebelerimiz üniversite değişim programları çerçevesinde dil eğitimi için Arap ülkelerine gönderilmektedir.”

YÜZDE YÜZE VARAN BAŞARILAR

“Başarılarımız ise şöyle olmuştur: YDS-YÖKDİL gibi dil sınavlarında %100 başarı, fakülte içi yurtdışı dil eğitimi sınavlarında %80 başarı, yüksek lisans-doktora giriş sınavlarında %100 başarı ve birincilikler, İsam AYP (araştırma görevlisi yetiştirme programı) sınavlarında birincilikler. Ayrıca akademik kadrolara giriş sınavında %90 başarı, Diyanet ve MEB sınavlarında  %100 başarı elde edilmiştir.

Mezunlarımıza gelince, 2010-2022 yılları arasında 75 öğrencimiz 5 yıllık eğitimlerini tamamlayarak İsilam’dan mezun olmuştur.

Hemen hemen tüm talebelerimiz yüksek lisans sınavını kazanmış olup kimisi ders dönemi kimisi ise tez döneminde bulunmaktadır. Hâlihazırda 20 talebemiz doktora çalışması yapmaktadır. 2 talebemiz lisans eğitimi sonrası mübaşereten DİB Din İşleri Yüksek Kurulu uzman yardımcısı olarak göreve başlamıştır. 24 öğrencimiz MEB’ da öğretmen olarak görev yapmaktadır. “

İsilam, 12 yıllık hizmet süresinde lisans eğitim sistemini oturtmuştur diyen AYAN, hâlihazırda 55 lisans ve 10 yüksek lisans talebesi kurumda ders almakta olduğunu, İsilam’ın, bundan sonraki süreçte İslamî ilimler eğitimini daha temelde yani İmam Hatip Lisesi seviyesinde başlatmayı amaçladıklarını belirtti ve lisansüstü eğitimlerine de başlandığını ifade etti.

30 BİN ESER ARAŞTIRMACILARIN İSTİFADESİNE SUNULACAK

Hidayet Ayan mütevelli heyeti üyelerine hedeflerini de şu şekilde açıkladı: “İsilam kütüphanesi en yakın zamanda hizmete açılacak ve buradaki yaklaşık 30 bin eser araştırmacıların istifadesine sunulacak, İsilam, araştırmacı istihdam eden bir merkez olacak.

İsilam, sosyal bilimler ve fen bilimleri alanlarına da yönelecek ve interdisipliner çalışmalar ortaya koyacak. İsilam, lisansüstü çalışmalara ağırlık verecek ve yakın zamanda muhtelif alanlarda yayınlar ortaya koyacaktır. Bir ilmî dergi kurulacak ve yetiştirdiği akademisyenleri çevrede tutarak bir ilmî muhit oluşturacaktır. Ağırlıklı olarak akademik eserlerin yayınlandığı bir yayınevi kurmak da hedeflerimizin arasındadır. İsilam, hâlihazırda din âlimlerinden ve ilahiyat hocalarından oluşan ilmî istişare heyetini de sosyal bilimler ve fennî ilimlerden kadrolarla genişletecektir. İslam ülkeleri ilim adamlarıyla irtibat kurarak ümmetin birliğine hizmet edecek uluslararası programlar da icra edecektir.”

GÖKDEMİR: BU ÇABAYA DESTEK VERİLMESİ GEREKİR

İSİLAM’da eğitim veren üniversite hocaları da birer konuşma yaparak mütevelli heyetinin önemli konularda dikkatlerini çekmeye çalıştı. İSİLAM İlmi İstişare Heyeti Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gökdemir, ilim için öğrencinin hevesi, hocanın nefesi, babanın kesesi gerekir diye bir söz vardır ifadelerini kullanırken "Selçuklu Veziri Nizâmülmülk Nizamiye Medreselerini Ehli Sünneti ayakta tutmak için kurmuştur, bizim çabamız da budur" dedi. Gökdemir bu çabaya ilahiyat kurumlarından sapık insanların çıkmaması için destek verilmesini istedi.

İsilam İlmi İstişare Heyeti Üyesi Doç. Dr. İshak Kızılarslan ise etkili olan konuşmasında heyete şunları söyledi:

“Muhafazakâr ismi verilen ve erozyona uğrayan bir toplumuz. Üzerimize oyun oynayanlar büyük planlar hazırlamıştır. İleride Müslüman’ım diyen Hıristiyanlar oluşturacaklardır. Binlerce ev kiliseleri açtılar ülkemizde. Adam adama markaj ile çalışıyorlar ve karakterleri bozuyorlar. Bizler rahat olmamalıyız, Endülüs’te Müslüman kalmadı, Türkiye’nin de garantisi yok. Gevşek davranırsak akıbetimiz aynı olur. Burada yapılan hizmet bu açıdan tahmin edilemeyecek kadar büyüktür.”                                                                              

Diğer eğitimciler ve öğrenciler de birer konuşma yaparak İSİLAM’da yapılan eğitim destek çalışmalarından örnekler verdiler ve memnuniyetlerini belirterek heyete teşekkür ettiler.

Toplantının son bölümünde müzakereler yapıldı, teklifler yapıldı ve destek sözleri verildi. En son Mütevelli Heyeti üyeleri Hüseyin Yücedal, Zafer Özcivan ve Caner Özcivan’a katkılarından dolayı ayetler yazılı özel çerçeveli hat levhalar hediye edildi.

Başkan Dr. Abdullah Sevim’in değerlendirme ve kapanış konuşması, yapılan dua ve iyi dileklerle toplantı sona erdi.

# İKEV

31 Eki 2023 - 12:48 - Aile & Yaşam


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi