Reklamı Kapat

Ramazan ibadet ayıdır eğlence ayı değildir

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz’la Ramazan’ı konuştuk.

Haber albümü için resme tıklayın

NEDİM ODABAŞ

Hocam, rahmet, bereket ve gufran ayı Ramazan’ı biz mü’minler olarak nasıl idrak edelim?

 Bismillahirrahmanirrahim… Hiç şüphesiz insan hayatı biteviye devam etmiyor. İnişler var, çıkışlar var… Bu bizim fiziki maddi hayatımızda da böyle, kalbi ve manevi hayatımızda da böyle. Çünkü insan makine değil veya başka veya sürekli aynı şeyleri yapabilen bir robot da değil. Hal böyle  oyunca insan hayatındaki bu iniş ve çıkışları nazara alan yüce Rabbimiz, bizim tabiri caizse, esas fabrika ayarlarından koptuğumuz dönemlerde, bizi yeniden regüle etmek, yeniden toparlamak üzere, başta Ramazan olmak üzere, özel iklimler, zaman dilimleri, hatta özel mekanlar lutfetmiş. Bizim  o zamanlarda,  o mekanlarda, bizi daha yüksek seviyede muhasebe, moral ile toparl anmamızı murat etmiştir. Bize böyle bir ayı Ramazan ayını ihsan etmiştir. Malumunuz Ramazan ayı, şehrülmü’minindir.

ZİHNİ VE FİZİKİ OLARAK ARINMA İKLİMİ

Kur’anla buluşan,  o atmosferde, bizim hem zihni, hem kalbi olarak iç dünyamızı, hem de dış dünyamızı kuşatan, fiziki şartlarla bizi maneviyata doğru yönlendiren bir zaman dilimidir. Ramazan’ın gelmesiyle birlikte orucun farz kılınması, ondan önce bir Ramazan’a hazırlık safhasının yaşanması önemlidir diye düşünüyorum.  Çünkü insan makine değil, düğmeyi açıyorsunuz ısınıyor. Bir şeye başlaması da, devam ettirmesi de, ısınması da bir hazırlık sürecine bağlı. İnsanoğlu, zihni ve kalbi olarak ısınarak o işten sonuç alabiliyor. Sporda da bile böyle. Ramazan’da bize üç aylarla birlikte bize duyurularak, biz Ramazan’a hazırlanmış oluyoruz. Ramazan da bir hazırlıktır. O da Kadir Gecesine hazırlıktır. Kadir Gecesi bu işin zirve yaptığı yerdir. Ordan da bir yavaş şekilde yeniden yavaş bir şekilde normal zeminimize inmiş oluyoruz. Sosyalleşiyoruz. Bayrama’a kavuşuyoruz.

Ramazan Kur’an ayı hocam… Ramazan’da Kur’anla ilişkimizi nasıl tanzim etmeliyiz?

 Çok güzel söylediniz.Ramazan’ın faziletine sebep olan iki önemli olay var. Bunlardan birisi, Kur’an-ı Kerim’de ifade edildiği gibi, Ramazan’ ın Kur’an ayı olmasıdır. Ramazan’da ilk defa Hira’nurMağerasında “İkrabismiRabbikelleziHalak” sedalarıyla Efendimizin kalbine ve zihnine indirilmeye başlanmış. Bu süreç Peygamberimziin nübüvvetinin tamamlanmasına kadar devam etmiş. Her inan ayet, Medine döneminde Peygamberimize mukabele edilmiştir Cibril’i emin tarafından. İkincisi Ramazan oruç ayıdır. Rabbimiz bize ayeti kerimeyle  orucun bize farz kılındığını emretmektedir. Dolayısıyla Ramazan ayında  oruçta problem yok, tan yeri ağarmasından, imsak vaktinden iftar vaktine kadar herkesin yaptığın bir ibadet. Ama Kur’anla ilişkimizi bizim Kur’an-ı okumaya, anlamaya, onun feyz ve bereketinden, Ramazan’ın feyziyle birlikte daha çok istifade etmeye çalışmaktır. Eğer Kur’an okumayı biliyorsak, bir Kur’an hatmi gerçekleştirmek. Efendimizin sünnetidir bu. Buna imkanımız yoksa, bir camide okunan mukabeleye katılmak, Televizyondan dinleyerek… Kur’anla ülfetimizi artırmlıyız. Tabi Kur’an lafzına bakılması da bir ibadettir, okunması da  dinlenmesi de bir ibadettir. Ama asıl amaç Kur’an-ı  Kerim’i yaşamaktır. Kur’an-ı Kerim’i anlayıp yaşamaktır. Onun için Ramazan’da Kur’an-ı Kerim’in emirlerine daha sıkı sıkıya sarılmak, tutup bırakmamaya çalışmak, onun bizim hayat kitabımız olduğunu bizi diriltmek üzere olduğunu, dipdiri olduğunu peydah etmek çalışmaya çalışmak en önemli görevimizdir.

KADİR GECESİ ADI SARAHATLE ANILAN BİR GECEDİR

Hocam Kadir Gecesinden bahsettiniz. Ramazan’ın son on gününde aramamız gereken Kadir Gecesini nasıl ihya etmeliyiz peki?

Kadir Gecesi, adına özel bir sure indirilmiş mübarek  bir gece. Adı sarahatle anlatılan gecelerden birisidir. Kadir Gecesi, Peygamber Efendimizin (sav) tavsiyelerine göre, Ramazan’da o nun son o n gününde ve tekli gecelerde, daha  çok 27’nci gecesinde aranmalıdır. Kadir Gecesinde, müjdeler var. Allah (c.c.) Kadir Gecesi’ni çok yüksek müjdelerle takdim ediyor bize. Ne diyor?  “Biz Onu (Kur’an’ı n) Kadir Gecesinde indirdik” “Sana Kadir Gecesinin kadrini bildiren kimdir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır” Bin ay normal  olarak 84 yıl ediyor. Ortalama bir insan ömrü. Eğer  hassas bir kalple, duyarlı bir kalple on ikiden vurabilirse insan, demek ki, bir yıl boyunca yapacakları dualara, ilticalara, ibadetlere denk bir iltica sunuyor insana.  “O gecede  meleklersağnak, sağnak inerler, Cibril- Emin iner… Her birine bir gövev verilir. O gece tan yeri ağarıncaya kadar, selamdır, mutluluktur, esenliktir”. O gece Allah’ın rahmetiyle sağnaksağnak yıkandığı, meleklerin pozitif enerjisiyle yüksek seviyede bir mutluluk halinin yaygınlaştığı, Rulul Emin Cibril Emin’in de ruhlara açıklık, kalplere berraklık ihsan için vesile olduğu bir gecedir.  Kaıdir Gecesi’nde bu dinginlik daha fazla. Onun için Kadir Gecesi’ni Allah’la bağlılığımızı, nedametle, hem insani ilişkilerimizi, akrabaütaallükatımızla, eşimizle, çocuğumuzla ilgili, hem de dünyaya fazlam ı meyletmişiz, bozulan fabrika ayarlarımız var mı, yok mu? bunların hepsinin tezekkür edildiği, tefekkür edildiği bir  ortama doğru, hazırlanmak Kadir Gecesi’nde  yapmak en önemli görevimizdir diye  düşünüyorum.

Hocam, Ramazan ayı gelince bazı kurum ve kuruluşların Ramazan ayını bir eğlence ayı gibi kutladıklarına da şahit oluyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

Ramazan ibadet yoğun bir iklimdir. Aslolan ibadetlere yoğunlaşmaktır. Allah’ın Müslümanlara emrettiği ibadetlerin daha çok yapıldığı,.hatta  o iklime mahsus olduğu bir zaman dilimi söz konusudur. Mesela, namaz, bizim Hanefi Mezhebine göre beş vakit namaz 40 rekattır. Biz Ramazan’da buna 20 daha ilave ediyoruz. Yüzde 50 zam yapıyoruz. Biz Ramazan’ı oruçla birlikte daha ihsan kıvamında yapıyoruz. Sonra zekatı, Müslümanlar –illa Ramazan’da verilecek diye bir kural yok ama-Ramazan’da veriyorlar. Peygamber Efendimizin de son derece cömert bir insan olmasına rağmen, Ramazan iklimi geldiğince yağmur yüklü bulutlar gibi cömert olduğunu ifade ediyor siyer kitapları. Dolayısıyla Müslümanlar da Peygamberlerine uyarak sadakalarını ve zekatlarını bu mevsimde veriyorlar. Farz olan zekat bu mevsimde veriliyor. Bir de Ramazan’da fıtır sadakası var. Allah (c.c.) bize Sağlık verdi, sıhhat verdi,  oruç tuttum, hamdolsun Rabbime diyerek bir şükrane olmak üzere, bir günlük iftar bedeli vermiş oluyoruz. Takdim etmiş oluyoruz, imkanıolmayaın insanlara. Sonra Kur’an-ı Kerim bu mevsimde okunuyor. Oruç, namaz, zekat, kelime-i tevhid, en çok bu mevsimde yapılmas ı gerekiyor. Geriye kalıyor. Bir Hac. Haccın dışındaki en kıymetli umre de Ramazan ayındadır. Dolayısıyla Allah’ın bizi mesul tutuğu ibadetlerin en yoğun şekilde yapıldığı ay Ramazan’dır. Dolayısıyla Ramazan bir arınma mevsimidir. Temizlenme mevsimidir.

Hocam, İslam dünyasının hali ortada. Bu Ramazan ayında İslam dünyasının birliği ve dirliği adına neler söylersiniz?

 İslam dünyası imamesi kopmuş bir tesbih gibi dağıldı 1918 yılından sonra. Osmanlı coğrafyasından 30 küsur devlet çıktı. Bunların her birisi kendi başlarına ülkeler. Maalesef, geri kalmışlık, cahillik, İslamı tam olarak bilememiş olmak. Küresel emperyalistlerin  devreye girmesiyle bir savrulmuşluk yaşadık. Ama elhamdülillah, İslam dünyasında belli alanlarda güzel gelişmeler de oluyor.  Türkiye, hem ekonomik açıdan, hem manevi bakımdan  iniş  çıkışlar olmasıyla birlikte toparlanma sürecine girdi.

İSLAM DÜNYASININ İKİ SORUNU VAR: FAKİRLİK VE CAHİLLİK

Geldiğimiz süreçte, İslam dünyasında Türkiye ile alakalı İslam dünyasında bir beklenti oluşmaya başladı. Zaten vardı, ama 1918’den sonra bir ümitsizliğe kapılmıştı insanlar. Fakat 80-90-2000’lerden sonra Türkiye’nin bu çıkışı,   böyle bir liderlik beklentisi  oluşmaya başladı. Bizim ferdi olarak yapmamız gereken şeyler var. Şu anda İslam coğrafyasının iki temel sorunu var. Bir fukaralık, iki cahillik. Benim temennim ve duam şudur: Allah’ın bu ümmetin insanlarına önce zihni bir dinginlik. Bir istikamet. Ene ‘Ben’ demekten kurtulmak lazım.  Şimdi bizim dinimiz, birliği ve beraberliği emreden bir din olduğu için,  okuduğumuz Fatiha’da münferit namaz kılsak bile biz “İyyakena’budu ve iyyakenesteın” diyoruz. “Ancak sana kulluk ederiz” Tek kılıyorum… Ama yine de ederiz diyoruz. İslam dünyasının hepsini kastediyoruz. Cemaatiz, cemiyetiz, ülkeyiz, milletiz,  biriz kastediyoruz.  Bu birlik şuurunun yüreklerimize sinmesi, kardeşlerimizle daha kaynaşmaya müsait hale gelmek önemlidir. Peygamber Efendimiz’ino  merhamet tavrı, Ashab-ı Kiramın vahşetten kurtulup medeniyette yükselen, medeniyet  tavrı bugün bizim en çok kaybettiğimiz tavırlardan birisidir.

01 Haziran 2018 - Ramazan


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket Özel araçlarda sigara yasağı uygulamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?