Reklamı Kapat

Kuşatılan Osmanlı

Kuşatılan Osmanlı

SEYAHAT İsm-i Hüda hürmetine

Utanç duvarları, devlet sınırı gibi

Kudüs şehrinin Yarusalem adıyla ve  peygamberlerin babası, Allah‘ın dostu Halil İbrahim‘le tarih sahnesine çıkışını hatırlıyoruz.

M.Ö. 1700. Eski adı Reha olan bugünkü Şanlıurfa‘nın ortasında yakılan ateşe atılırken  "... Ya nar, kunu berden ve selamen ale İbrahim!" ilahi emirle kurtulan İbrahim, kendisine inanan haniflerle birlikte geniş Kenan ilini ve bugünkü Suriye düzlüklerini aşarak Kudüs‘e geliyor. Bu şehrin o zamanki adı Urusalem‘dir. Ur, şehir demek, Salem de şehrin kralının adı. Urusalem, yani Salem‘in şehri. Urusalem‘in zamanla fonetiği değişmiş, Yarusalem olmuş.

Hz. İbrahim‘den yaklaşık bin yıl sonra Süleyman Peygamberin yaptırdığı kutsal ev, diğer tabirle Beytulmakdis‘in değişen fonetiğiyle şehre KUDÜS denmeye başlanmış.

Temel kitabımızda İsra ve Mirac mucizesinin yaşandığı ve anlatıldığı, Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs‘e defalarca gidip gelmek nasib oldu.

Kudüs‘ü bugün tarih koridoruna girerek çevresiyle birlikte tanımak zorundayız. İster Ölüdeniz "Bahri meyyit", isterse hava yoluyla gidelim, sınırda büyük sıkıntıları göze alarak yola çıkmalıyız.

Telaviv- Ben Gurion havaalanına iniyor ve formları doldurmaya başlıyoruz. Uzayan kuyruklarda uzun süre bekliyoruz. Saatlerce beklemekten yorulup sızlananlara görevli cevap veriyor: "Biz harp halindeyiz, güvenliğimiz için araştırma ve sorgulamamız daha uzun sürebilir..." diyor.

Kontrol sırasında pasaportumuza komşu ülkelerde İsrail karşıtı problemi önlemek için İsrail giriş damgasının vurulmamasını talep ediyoruz. Ricamız kabul görüyor.

Yeni Yahudi yerleşim merkezleriyle yayılarak büyüyen Telaviv çarşısına giriyoruz. Bölgede yeni göçlerle birbuçuk milyon nufusa ulaşan Telaviv, aynı zamanda Ortadoğu‘nun terörist devleti İsrail‘in başkenti.

Eski ve orijinal adı Yafa olan şehrin liman iskelesi Osmanlı eseri... Yafa portakalı bu limandan kalkan gemilerle İstanbul pazarlarına gelirdi.

Görkemli Gümrük Konağı, Karakol binaları, Abdulhamid‘in eseri Saat kulesi, hala zincirle asılı bakır tasıyla suları içilen Mehmet Paşa Çeşmesi, çifte şerefeleriyle bizi hüzünle seyreden Hasan Bey Camii‘ni ziyaret ediyoruz. Uzaktan Ceylan İnşaat‘ın çalışan vinçleri takılıyor gözümüze. Çoğu Telaviv‘de olan toplam otuz bin Türk işçisi çalışıyor buralarda. Bu yıl çok azı Yahudi kökenli olan bir milyon Rus göçmeni gelmiş.

Kudüs, Akdeniz sahiline sadece kırk kilometre. Ve Kudüs denizden 800 m. yükseklikte.

Kudüs de İstanbul gibi, Zeytin Dağı‘yla birlikte yedi tepe üzerine kurulu. Derin vadiler, yüksek ve yeşil tepelerle kuşatılmış. Ancak yeni yerleşim alanları eski Kudüs‘ü dörde katlamış. Göçmenler için hazırlanan işgal projesine göre yeni yerleşim alanları yüksek utanç duvarları, devlet sınırı gibi direkler ve dikenli tellerle çevrili.

İlk defa başlayan 1948 savaşında ve BM kararıyla Kudüs ikiye bölündü. Şerif Hüseyin‘in oğlu Ürdün kralı Abdullah, Kudüs çarşısında vuruldu. Bu tarihte Doğu Kudüs‘ten itibaren bütün Batı Şeria da Ürdün‘e ait idi. 48 savaşından 67 savaşına kadar, Doğu Kudüs‘te bulunan bir numaralı yol Müslümanlarla Yahudileri birbirinden ayırıyordu. 1967 savaşı ile Ürdün nehrinin doğusuna kadar Doğu Kudüs ve bütün Batı Şeria Yahudilerin eline geçti. Bu savaş bir danışıklı döğüştü. Ürdün subayları sivil direniş halindeki mücahitlere "Siz Ürdün nehrinin doğusuna çekilin, zayiat vermeyin. Biz askerler zaferi kazanalım sonra geri dönersiniz...!" dediler. Kralların ihaneti sahnelendi.

Sanal bir savaş ve arkasından "Ne yapalım, Amerika İsrail‘e yardım ediyor, biz savaşı kaybettik.!" dediler. Şimdi başkent Amman‘ın etrafında ondört adet Filistinlilere ait göçmen kampı var. 67 sanal savaşıyla ABD, AB, BM ve komşu Arap ülkelerinin siyonizme satılan hain yöneticileri eliyle siyasal ve askeri konjonktür değişti. İsrail askerleri Doğu Kudüs‘ten Ölü Deniz‘e doğru tek mermi sıkmadan ve Müslümanların kutsal değerlerine söverek indiler. Ürdün Nehri üzerindeki Kral Hüseyin köprüsü üzerinde karşılıklı sınır karakolları kuruldu.

İsrail‘in istediği BARIŞ SÜRECİ başlatıldı. Zamana bırakılan problem daima İsrail‘in yararınaydı. Bu barış süreci içinde İsrail "Kudüs bizimdir, kıyamete kadar da bizim başkentimiz olarak kalacaktır !" dediler.

Birleşmiş Milletler İsrail‘i 148. defa KINADI( ! ).  Türkiye Cumhuriyeti büyükelçisini Telaviv‘den çekti. Bu jestler ülkelerdeki iç dinamikler için birer hava alma operasyonuydu. Bu yıl otuz beş gün süren ve İsrail‘in mağlubiyetiyle sonlanan savaş hariç  48, 56, 67, 82, ve 74 savaşları İsrail‘e tarih yazdıran birer danışıklı dövüştür.

Zeytin Dağı‘nda yoğun Müslüman nüfus yaşar

Bu tepe Hıristiyanlar için de çok önemlidir. Avrupalı turistlere gezdirilir. Bir bahçe avlusunda Hz. İsa‘nın göğe yükseldiği mekan. Musalla taşına benzeyen bir mermer. Ziyaretçileri uzun kuyruk olur, hürmetle bakar, dua eder ve İncil okurlar. Bizans kralı Konstantin ve annesi Helena Hıristiyan olunca burayı imar etmişler.

Müslüman mezarlığı üzerinde Beyaz Ruslar‘a ait bir Kule dikili. "Hayır oradan değil buradan göğe yükseldi, yine buradan yeryüzüne inecek..." Aşağıda Hz. İsa‘nın son üç gün yaşadığı yerler. Tahrif edilmiş Tevrat‘a göre "Günah affedilmez!" Hz. İsa efendimize göre ise "Allah en ağır günahları affedecek kadar büyüktür."

Ceviz Vadisi‘nde Gözyaşı Kilisesi

Hz. İsa‘nın son gecesini geçirdiği  Getsamana Bahçesi. Bahçede iki bin yaşında zeytin ağaçları. Turist rehberleri burayı ballandırarak anlatırlar. Meryem Ana Mezarı, Hz. Zekeriya makamı. Getsamana zeytinliğinin altında Hıristiyan Mezarlığı.

Hz. Davud‘un komutan oğlu Avşalom‘un İbret kulesi. Napolyon‘un nişangahı, piramitten yontulmuş iri yumruk heykeli...

Koca Mescid-i Aksa bir sütunlar ormanı

Meşhur Cehennem Vadisi. Tabanda Hıristiyan, yamaçlarda Yahudi mezarlığı.

"Bütün Milletler Kilisesi" Meryem ananın resim ve ikonalarıyla dolu.

Hz. İsa burada ihanete uğramış.

Rahmet ve Tövbe kapıları...

Habeş Misyonu.

Kıyamet Kilisesi.

Via Dolore- Hüzün yolu. Hıristiyanların dört duraklı Hac rotası.

Lazarus: Uzeyr‘in makamı.

Seksen yıl öncesine kadar Cuma namazı kılınan pazar yerindeki namazgah alanında şimdi Hıristiyanlar Ayin-i ruhani yapıyorlar.

Gayrimüslimlerin ziyaretgahları bundan ibaret.

Müslümanlar Mimar Sinan‘ın eseri olan Şam kapısından çıkıp Ehlibeytten Selman-ı Farisi‘ye fatiha ikram ediyorlar. Sonra Salihat-ı nisvandan Rabiatul Adeviyye. Şimdi Alman Hastanesi olarak hizmet veren Osmanlı Kışlası‘nın önünden geçiyoruz. ABD Büyükelçiliği karşısında Memluk Mezarlığı.

Güneyde Kudüs surlarının dibinde 72 sahabe mezarı...

Ortadoğu barışının mimarı Selahaddin Eyyubi‘nin 1187‘de Haçlılardan kurtardığı Kudüs şehrine girdiği yer, Aslanlı kapı.

Halife Hz. Ömer‘in Kudüs‘e atadığı ilk vali İbade bin Samid.

Selahaddin‘in arkadaşı ve danışmanı Şeddad.

Her Cuma namazından sonra bizim de katıldığımız, Mescid-i Aksa‘nın avlusunda yapılan marşlı-müzikli sloganlı, izinsiz mitinge İsrail başlangıçta müdahale etmiyor. Hatta devlet televizyonlarında yayınlanıyor. Sokakta eyleme dönüşmeyen muhalefete karışmıyor. Ancak istediği zaman da sivillerin yaşadığı evleri iş yerlerini bombalayıp katliam yapıyor.

1964 anlaşmasıyla Mescid-i Aksa‘nın tüm hükümranlık hakları Ürdün‘e verilmiş. Fakat Mescidi Aksa‘nın Yahudiler tarafından altının oyulması, tarihi mimberinin yakılması, İçerde mücahitlerin vurulması olaylarında Ürdün‘den çıt çıkmıyor. Keza yıllardır sahipsiz Gazze‘de insan safarisi yapılıyor. Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan ve Suriye‘den çıt çıkmıyor. Filistin halkı kendilerini satan komşu devlet başkanlarına "Arap Yahudileri" , Arafat‘a da " Yahudilerin Valisi" diyor ve nefret ediyorlar.

Sultan Abdulhamid Han

Filistin halkının gönlünde yaşayan ideal devlet adamı Sultan Abdulhamid Han‘dır. O, iç ve dış zorlamalara rağmen Filistin‘i Siyonistlere vermemiş ve işgal amaçlı Yahudi göçlerine engel olmuştur. Mescidi Aksa içindeki Şazeli tekkesinde takip ettiğimiz zikirden sonra, bize itibar ediyor ve "Abdulhamid Han da Şazeli idi." diyor, onu içtenlikle takdir ediyor ve seviyorlar. Biz de onunla iftihar ettiğimizi ve daima onu hayırla yad ettiğimizi anlatıyoruz. Faslılarla birlikte ruhu şerifine fatihalar gönderiyoruz.

1997 yılında bir cuma namazından sonra intifadaya-milli ayaklanmaya karşı misilleme olarak İsrail askerleri Mescidi Aksa‘nın içine girip misilleme yapmışlar. Bu mescit baskınından geriye kalan göz yaşartıcı kapsül ve gerçek mermiler bir camekanda sergileniyor. Üzerine asılı listede cami baskınında şehit olan Müslüman direnişçilerin resimleri yer alıyor.

Koca Mescidi Aksa bir sütunlar ormanı. Mihrabın sağında, demir profilden uyduruk bir mimber göze çarpıyor. Meğer Avustralya göçmeni bir Yahudi dönmesi Evangelist, gezmek için girdiği camide bu şahaseri yakmış, yakalamış ve sorgulamışlar.

"... Allah‘ı kıyamete zorlamak lazım. Allah‘ın vaadi hızlansın diye yaktım. Harp çıksın memleket karışsın diye yaktım.." Yangın içerde sıvaları söküp koparınca haçlıların örtüp kapattığı Emevi dönem sanatına ait kufi yazılar meydana çıkmış.

Bu mimber Nurettin Mahmut Zengi döneminde yani daha Kudüs kurtarılmadan yirmi yıl önce Halepli bir sanatkar tarafından yapılmış. Üçbin parça abanoz tahtasıyla çivisiz olarak yapılmış. İki adet mimberde biri Kudüs, diğeri de El Halil Camii için. Bunların ikisini de getirip yerleştirmek Ortadoğu barışının mimarı Selahaddin Eyyubi‘ye nasib olmuş.

Doğu Kudüs‘teki Müslümanlar ve Batı Kudüs‘te yaşayan dindar Yahudiler belediye hizmetleri alır ama devlete vergi ödemezler.

Bir Müslüman gencin kolunun asker tarafından taşla kırılışını ve - televizyon ekranlarına yansıdığı gibi- babasına sığınan çocuk Muhammed Cemal Dura‘nın vuruluşunu canlı yayında acı ve ıztırapla seyretmiştik. Ancak İsrail Başbakanı İsak Rabin‘i kürsüde konuşurken vurup öldüren de bir Yahudi idi. Filistin‘e getirilen göçmenler heterojen. Hayata farklı zaviyelerden bakıyorlar.

Polonya göçmeni Hasidiler ile Musevilerin Naturei Karta mezhep mensupları İsrail‘i devlet olarak kabul etmez ve hürriyetleri için direnen Filistinli Müslümanlara para, gıda ve sağlık yardımı yaparlar. Yani gördüğümüz gibi Yahudinin de iyisi var, kötüsü var...

Dindar Yahudiler günde üç vakit namaz kılar. Yahudilerin namazında yalnız kıyam vardır. Haham da İbranice hakim demektir.

Filistin‘de dindar Yahudiler Siyonizme karşıdır. Hangi ülkeden Filistin‘e göçerse göçsün Yahudiler bir doğu toplumudur.

05 Ara 2006 - 08:39 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket Covid-19 aşısı bulunursa yaptırır mısınız?