Şeytan işi pislik: İçki (alkol)

Şeytan işi pislik: İçki (alkol)

"Ey iman edenler,

içki, kumar, dikili taşlar ve fal okları

ancak şeytanın işlerinden olan pisliklerdir.

Öyleyse bun(lar) dan kaçının;

umulur ki kurtuluşa erersiniz."

(5 Maide 90)

Dün İblis, Hz. Âdemle eşini Cennetten çıkarabilmek için yasak ağaçla ilgili gerçeği onlara tersyüz ederek anlatmış ve yasaklananı meşru olarak göstermiştir. Bugün de, İblisin yolundan gidenler, haram olan, münker olan şeyleri, önlerine ya da arkalarına masum sıfatlar ekleyerek helal ve maruf olarak göstermeye çalışmaktadırlar.

Alkol içeren içeceklerin, ‘alkolsüz bira‘, ‘alkolsüz şarap‘ gibi nitelemelerle masum gösterilmek istenmesi, şeytanı bir düşüncenin ürünüdür. Bu konu, Yeşilay ve Sağlık ve Gıda Hareketi tarafından başlangıçtan beri hassasiyetle takip edilmekte ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadırlar. Yeşilay dergisinin Temmuz sayısında bu konu tekrar ele alınmıştır (1,2).

Burada, alkolsüz içecekler adı altında alkolün meşrulaştırılması, insanların alkole kademeli bir şekilde alıştırılması ve bu yolla yeni bir tüketim pazarı oluşturulması şeytanı planının, daha iyi anlaşılabilmesi için, alkolizm konusu öncelikle ele alındı. Daha sonraki bir yazılarda, alkolsüz bira ifsat hareketi üzerinde durulacaktır.

Alkollü içecekler

İnsanlık tarihi içerisinde, İblisin rehberliğinde seyahat yapanların, rahmanı değerlere karşı muhalefetlerinin bir ürünü de, alkoldür. Zaman içerisinde her şeye bir standart getirildiği gibi içkiye, alkollü içeceklere de bir standart getirilmiştir. Ancak bu standartlaştırmada, dini ölçülerle seküler- laik ölçüler birbirine uymamaktadır. Bundan dolayı da, bu ülke insanının kafası karışıktır.

Alkollü içecek ya da kısaca içki, etil alkol (etanol) içeren içeceklere denmektedir. Alkol yapımında, etil alkolden başka metil alkol (metanol) ve izopropil alkol de kullanılabilmektedir. Ancak bunlar, zehirli oldukları için alkollü içeceklerde kullanılmazlar. O nedenle, alkol deyince, kast edilen daha çok etil alkoldür (3-6).

Etil alkol, arpa ve üzüm gibi tahıl ve meyvelerin doğal yapısında bulunan şekerin mayalanması (fermantasyonu) neticesi elde edilir. Alkol oranı yüksek olan içkiler ise, alkol oranı düşük olan içkilerin damıtılması ile elde edilir. Damıtmada, alkol oranı düşük olan içkilerin kaynatılması sonucu ele edilen buhar, tekrar soğutularak sıvı hale getirilmektedir. Bu şekilde ele edilen sıvıda, etil alkol oranı daha yüksektir (5,6). İçkinin tamamı alkol değildir; içerisinde su, şekerli maddeler ve benzeri şeyler bulunur. İçkilerde vücuda asıl zararlı olan, sarhoşluk yapan madde etil alkol denilen kimyevî maddedir. Farklı alkollü içkilere ait alkol oranları, Tablo-1‘de görülmektedir.

Tablo-1 Çeşitli Alkollü İçkilerde Alkol Oranları

İçki Mayalanan Damıtılmış mıdır? Alkol Madde Yüzdesi (% )

Bira Çimlenmiş Arpa Hayır 4-7

Şarap Üzüm Suyu Hayır 15-20

Kanyak Üzüm Suyu Evet         40-50

Likörler Değişik Meyveler Evet 40-50

Rakı Üzüm, İncir Ezmesi          Evet 40-50

Cin Ardıç Otu Evet 40-50

Votka  Patates ve Diğer Evet 67

Membalar Viski           Çimlenmiş Hububat Evet 65-70

Alkol ve Gıdalar

Alkollü içkilerle ilgili düşülen yanlışlardan biri, gıda oldukları; bir diğeri de ilaç olarak kullanılabilecekleridir. Bu bakış açılarının tümü yanlış ve tehlikelidir(5). İçki sektörünün şeytanı propagandasından ibarettir. Tablo-2‘de, içkilerin verdikleri kaloriye karşılık gelen, eşdeğeri olan, diğer gıdalar gösterilmektedir.

Tablo-2: İçkinin Verdiği Kaloriye Eşdeğer Diğer  Gıdasal Ürünler

İçkinin İsmi Miktarı Verdiği Kalori       Tekâbül Eden Gıda Maddesi

Kanyak Bir Bardak 75 Bir bardak limonata

Şarap Bir Bardak 75 Bir adet haşlanmış yumurta

Rakı Bir Kadeh 75 Yedi adet kesme şeker

Şampanya Bir Kadeh 85 İki adet ceviz veya bir adet portakal

Bira Bir Bardak 92 Beş adet bisküvi veya bir adet armut

Kokteyl (Karışık) Bir Bardak 175 Bir bardak süt veya bir büyük porsiyon dondurma

Viski Bir Bardak 400 Altı dilim ekmek

Tablo-2‘den görülebileceği gibi alkollü içkiler, vücuda, belli bir miktarda kalori vermektedirler. Ancak bu, içkinin gıda olarak nitelendirmesi için yeterli değildir. Bir şeyin gıda olarak nitelenebilmesi için, belli şartlara haiz olması gerekmektedir(3,5):

1-Bir maddenin gıda özelliği taşıması için, vücudun gelişmesine, büyümesine ve tahrip olan/ölen hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunması gerekmektedir. Gıdalar, bünyedeki kan, sınır sistemi, kas sistemi, kemik sistemi ve beyin dahil bütün organların ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Alkol ise, vücudun veya hücrelerin tamirinde, büyümesinde, gelişmesinde hiçbir faydalı tesiri yoktur; bilakis zararı vardır.

2- Gıdalar, vücutta parçalanarak bünyeye enerji verirlerken; vücuda hiçbir zararları söz konusu değildir. Alkol ise, vücuda belli miktarda enerji verirken; aynı zamanda vücudu zehirlemekte ve zarar vermektedir. Vücuda alınan alkol miktarı arttıkça, zararı da o nispette artmaktadır.

3- Gıda maddeleri, hastalıklara karşı vücudu korumada yardımcı olur. Beyin ve sınır merkezlerini tahrip etmez, uyuşturmaz. Alkol ise, beyin ve sınır merkezlerini tahrip eder, uyuşturur. Kas kuvvetini azaltır, vücudun bağışıklık sistemini, direncini zayıflatır. Canlı dokuları öldürür.

4- Gıdalar canlı bünyesinde değişik şekillerde depolanıp ihtiyaç anında kullanılırken; alkol vücutta depolanmaz. İnsan beyni, alkolü insan için zararlı gördüğünden dolayı onu bir an evvel dışarı atmak için aşırı enerji harcar.

Alkol, Beyin, Kalp ve Karaciğer

Alkol, vücudun beyin, kalp, karaciğer gibi en hayati organlarını tahrip eder.

Her kadeh içki, beyinde yaklaşık 2000-3000 kadar sinir hücresinin ölümüne sebep olmaktadır. Dolayısıyla, içkiye devam edildiği takdirde, beyin hücrelerinde ki ölüm oranları her geçen gün artacaktır. Ölen beyin hücreleri, vücuttaki ilgili birimlerin çalışmasını olumsuz etkileyecektir. Delirium Tremens, genellikle alkoliklere özgü bir hastalıktır (4).

Alkolün karaciğer üzerindeki ilk etkisi, yağlanmadır. İçkiye devam edildiği taktirde, zamanla siroz gelişir ve şahsın ölümüne neden olabilir.

Alkolün etkilediği diğer bir organda kalptır. Alkoliklerde kalb normalin bir misli daha büyük olup(alkolik kadiyomiyopati) ölüme sebebiyet verebilir.

Zararı faydasından çok daha fazla olan alkolu alarak, kalori kazanma yerine; aynı kaloriyi, hiçbir yan etki oluşturmadan temiz gıdalardan almak mümkündür.  Alkolü gıda ya da ilaç olarak göstermek ve savunmak, şeytanı bir düşüncenin ürünüdür.

Alkolizm

Alkolizm, kişinin fiziki ve psikolojik sağlığına zarar verebilecek şekilde alkollü içkilere aşırı tutkunluğu, bağımlılığı olarak tanımlanabilir (4).

Alkolizm sorunu olan kişiye de, alkolik denmektedir. Alkolikler içkinin kendisine zararlı olduğunu bilerek içki içmekten kendini alamayan kişidir.

Alkolizm bir hastalık halidir(3,4). Genel olarak alkolizm hastalığı, bozuk aile düzeninin bir sonucudur.

Aile içerisinde yaşanan bunalımın alkol ile bastırılması isteği ile başlamaktadır (4). Bu şekilde başlayan hastalık, sonuçta, olumsuz bir geri besleme yaparak, hem bireyi hem de aile hayatını tahrip etmektedir.

Alkoliklerin Ortak Davranış Özellikleri

Fertler arasında farklılıklar görülmekle birlikte tüm alkoliklerde, bazı davranışların ortak olduğu gözlemlenmiştir (3,4):

"Gözle görünür bir samimiyet ve kaynaşmanın altında derin bir güvensizlik ve insanlardan uzak durma.

Can sıkkınlığı ve yalnızlık olarak ortaya çıkan depresyon hali.

İntihar fikrinin akla sık sık gelmesi.

Devamlı olarak istekte bulunma. Başkalarının onun istek ve ihtiyaçlarını karşılama mecburiyetinde olduğu inancına sahip olma.

Ailesine ve arzularını yerine getirmeyenlere karşı merhametsiz ve çoğunlukla saldırganlık gösterme."

Alkolizmin Belirtileri

Bireyden bireye farklılıklar göstermekle birlikte, bağımlılığın ön ve ileri belirtilerini tasnif etmek mümkündür (4).

Alkol Bağımlılığının Ön İşaretleri:

"Her gün aynı şekilde içilir. Sınır konur ama bu sınır aşılır. İçkinin içilmediği faaliyetler bırakılır.

İçkiden kaynaklanan sorunlar yaşanır ama bunlar fark edilmez ve/veya yapmasına izin verilir.

Aynı etkiyi yapması için daha fazla içkiye gereksinim duyulur."

Alkol Bağımlılığının İleri İşaretleri:

"Uyku sorunları yaşanır. Sabahları sinirli, hasta, terlemiş veya titreyerek uyanır. Uyandıktan sonra üç saat içerisinde içki içilir.

Kişiler içki içmeyi bıraktıktan saatler veya günler sonra sara nöbetleri yaşayabilir, bilinçlerini yitirebilir, bazen kollarda ve ayaklarda çekilme hissedebilir, nefes kesilebilir, kişi sayıklayabilir, nerede veya kiminle olduğunu bilmeyebilir."

Alkol ve Hastalıklar

Alkolün devamlı kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkan hastalıkları, aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür(3-6):

A- Sindirim Sistemi ile Alâkalı Bozukluklar:

Ağızda Kanser

Yemek Borusu İltihâbı (Osefajitis)

Yemek Borusu Kanseri (Osefajial Karsinom)

Müzmin Mide İltihabı (Kronik Gastrit), Ülser ve Bağırsaklarda İltihab

Hazımsızlık

Beslenme Bozukluğu (Malabsorbsiyon)

Pankreas İltihabı (Pankreatit)

Alkole Bağlı Sarılık (Alkolik Hepatit)

Karaciğerde Yağlanma ve Siroz (Sonradan Karaciğer Kanserine de Yol Açabilir)

B- Solunum Sistemi ile Alâkalı Bozukluklar

Ağız ve Yutak Kanseri (Orofaringeal Kanser)

Gırtlak Kanseri (Larinks Kanseri)

Müzmin Solunum Yolları ve Akciğer Hastalıkları

Akciğer Veremi

C- Dolaşım Sistemi ile Alâkalı Hastalıklar

Alkole Bağlı Kalb Kası Bozukluğu (Alkolik Kardiyomiyopati)

Alkole Bağlı Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)

Aritmiler (Kalb ve Nabzın Düzeninin Bozulması)

Beyin Damarlarındaki Kanamalara Bağlı Felçler (İnmeler)

Ani Ölümler

D- Ciltte Görülen Bozukluklar

Telanjiektazi

Rozase

Kutanöz Ülserler

Rinofima

E- Vitamin Eksiklikleri

Pellegra

Skörbüt

Beriberi

F- Metabolik Bozukluklar

Alkole Bağlı Kan Şekeri Düşüklüğü (Alkolik Hipoglisemi)

Alkole Bağlı Olarak Kanda Yağların Artması (Alkolik Hiperlipemi)

G- Alkole Bağlı Olarak Adalelerde Görülen Bozukluklar (Alkolik Miyopati)

H- Alkole Bağlı Kansızlık (Megaloblastik Anemi)

I- Nörolojik (Sinirlerle Alâkalı) ve Pisikiyatrik (Ruhî) Bozukluklar

Alkolik Polinevrit (Sinirlerin İltihâbı)

Adalelerde Kasılma Bozuklukları (Konvulziv disorder)

Alkolik Halüsinöz

Alkol Paranoryası (Kronik Ruh Bozukluğu)

Delirium Tremens

Vernike Hastalığı (Wernicke‘s Syndrome)

Korsakoff Psikozu (Korsakoff‘s Psychosis)

Görme Siniri Bozukluğu ve Çift Görme

Sara Nöbetlerinde Artma

Bunama ve Delilik

J- Alkollü İçkilerden İleri Gelen İmmün (Muafiyet: Bağışıklık) Sistemi ile Alâkalı Bozukluklar

K- Üreme Sistemleri ile alakalı bozukluklar

L- Görme Sistemi ile ilgili Bozukluklar

Gece Körlükleri

Konjoktiva Serozisi

Kornea Serozisi

Kornea Ülserasyonu Keratonmalazasi

Kornea Skarları ve Nedbeleri

Göz dibinde kseroftalmik değişmeleri

Alkolün Ölüme Neden Olduğu Hastalıklar

Doğrudan alkole atfedilebilen ölüm sebebi olan hastalıklar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir(5):

1- Alkolik Psikoz (Organik beyin hasarı olan akıl hastaları)

2- Alkol İptilâsı Sendromu (Alcohol dependence syndrome)

3- Alkolik Polinöropati (Muhtelif sinirleri saran hastalık)

4- Alkolik Kardiyomiyopati (Alkole bağlı kalb kası bozukluğu

5- Alkolik Gastrit (Alkole bağlı mide iltihabı)

6- Alkole Bağlı Karaciğer Yağlanması

7- Akut Alkolik Hepatit (Alkole bağlı had seyreden karaciğer iltihabı)

8- Alkole Bağlı Karaciğer Sirozu (Alkolik siroz)

9- Alkole Bağlı Karaciğer Tahribatı

10- Direkt Etil Alkol Zehirlenmesi (Kanda yüksek dozda etil alkol bulunmasından ileri gelir)

Dolaylı olarak alkole atfedilebilen ölüm sebebi olan hastalıklar, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir(5):

1- Akciğer Tüberkülozu (Verem)

2- Dudak, Ağız Boşluğu ve Yutak Kanseri

3- Yemek Borusu Kanserleri

4- Mide Kanseri

5- Karaciğer ve Karaciğer İçi Safra Yolları Kanserleri

6- Larinks (Gırtlak) Kanseri

7- Şekerli Diyabet (Şeker Hastalığı)

8- Yüksek Tansiyon (Essential hypertension)

9- Serebrovasküler (Beyin damarları ile alâkalı) hastalıklar

10- Zatürrie (Pnömoni) ve Grip

11- Yemek Borusu, Mide ve Duodenum(On iki parmak bağırsağı)Hastalıkları

12- Bilier Siroz (Safra yolu tıkanması ile meydana gelen siroz)

13- Akut (had) Pankreas Bezi İltihabı (Akut Pankreatit)

14- Kronik (müzmin) Pankreas Bezi İltihabı (Kronik Pankreatit)

Alkol ve Aile Hayatı

Aile hayatı üzerinde önemli etkiye sahip nedenlerden biri de, alkol kullanımıdır. Aile huzurunu, dayanışmasını bozması ve gelecek nesillerin psikolojilerini tahrip etmesi yanı sıra, önemli boşanma nedenlerinden de biridir. 2006 yılı TUİK verilerine göre ülkemizdeki boşanmaların, ,2‘si içki ve kumar nedeniyledir. 2010 yılı SEKAM‘ın Türkiye‘deki aile yapısı araştırması verilerine göre bu oran ,3‘dir. 4 yıl içerisinde, alkol ve kumarın boşanma üzerinde ki etkisi, % 5,1 şeklinde artmıştır. Bu, çok tehlikeli bir gelişmedir.

Sonuç: "Milletin bağrına Alkol dayamış hançerini, Yok mudur kurtaracak bahtı kara maderini?"

Alkol sektörünün, kutsal tanımaması, kapitalizmin doğasındandır. Bundan dolayı, tüketimi körüklemek için her şeyi yapması normaldir.

Normal olmayan, devletin kendi vatandaşını, korumamasıdır. Normal olmayan, başta hükümet olmak üzere parlamentonun görevini ifa etmemesidir. Normal olmayan, sigarayı yasaklayan siyası iradenin, alkol konusunda bir irade ortaya koyamamasıdır/koymamasıdır.

Normal olmayan, cemaatlerin ve STK‘ların görmemesi, duymaması ve konuşmamasıdır. Bu, alkolizmden daha tehlikeli bir durumdur.

Kaynaklar

1-Balcı, M., Yeşilay Bülteni, İstanbul S: 10, Temmuz 2012

2-Özer, K., Yeşilay Bülteni, İstanbul S: 20-23, Temmuz 2012

3-Vikipedi, Özgür Ansiklopedi

4-Varol, M., Alkol Raporu, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul, 2011.

5-Özyazıcı, A.,  Alkollü İçkiler Sigara Ve Diğerleri, Diyanet Yayınları,

6-Bira ve Alkolizm Raporu. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, İstanbul, 1983.

24 Ağu 2012 - 01:10 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Milli Gazete Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Milli Gazete hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Milli Gazete editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Milli Gazete değil haberi geçen ajanstır.Şehir Markaları

Siz de şehir markaları arasındaki yerinizi mutlaka alın...

+90 (212) 697 10 00
Reklam bilgi


Anket Asgari ücret 2022 ne kadar olmalı?