* ALLAHIM, günlerin hayırlısı cumadır, cumamızı mübarek kıl, bereketlendir, bize dünyada ve ahirette iyilikler ver.

* Allahım biz Müslümanlara, Cuma ezanı okununca dükkânlarımızı, iş yerlerimizi, bürolarımızı kapatmayı ve Seni anmak, Sana ibadet etmek için camilere gitmeyi nasip eyle.

* Allahım, Sen bütün âlemlerin, bütün kâinatın, bütün mahlûkatın (yaratılmışların), bütün mevcudatın (varlıkların) İlahısın, Rabbisin, Halikısın, Razıkısın. Ben İlah, Rab, Halik, Razık olarak Senden razıyım.

* Allahım, ben Kitab ve düstur olarak Senin kadim Kelamın Kur’an-ı Kerimden razıyım.

* Allahım, ben din olarak Senin, “Allah katında (hak ve geçerli) din İslamdır” buyurduğun İslam dininden razıyım.

* Allahım, ben Nebi ve Resulullah olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemden razıyım. Onu çok severim, ona biat ve itaat ederim, onun yolundan ve Sünnetinden gitmeyi bana nasip et.

* Allahım ben nizam olarak İslam Şeriatından razıyım.

* Allahım ben Ümmet olarak, Muhammed Ümmetinden razıyım, onun bir mensubuyum.

* Allahım, bana iman ve İslam büyük nimetini nasip ettiğin için Sana şükr ederim.

* Allahım beni vasıflı iyi bir Müslüman kıl.

* Allahım, beni, sahih bir imandan sonra İslamın ikinci temel şartı olan beş vakit namazı dosdoğru kılanlardan eyle.

* Allahım namaz kılmayan kardeşlerime namazı nasip eyle.

* Allahım, İslam kadın ve kızlarını şeytanî sahte tesettürden koru; onlara Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun tesettür nasip eyle.

* Allahım bizleri emr-i maruf ve nehy-i münker yapanlardan eyle.

* Allahım, başta gıybet, yalan, iftira, fitne ve fesat çıkartıcı sözler olmak üzere beni dil afet ve belalarından koru.

* Allahım beni nefsanî ve şeytanî akıldan koru, akl-ı selim nasip et.

* Allahım bana şükrünü eda edebileceğim hayırlı rızıklar ve kazançlar ver.

* Allahım, küfre sürükleyecek, Cehennem ateşine düşürecek, azgınlığa sevk edecek zenginlikten ve refahtan Sana sığınırım. Beni koru.

* Allahım, çocuklarımızın iyi dindar samimî ihlaslı Müslümanlar ve hayırlı insanlar olmasını nasip eyle.

* Allahım, Sen israf edenlerin şeytanın kardeşleri olduğunu beyan buyuruyorsun. Beni her türlü israftan, gösterişten, lüksten, saçıp savurmaktan koru.

* Allahım, beni zekâtı Senin rızana uygun şekilde veren kullarından eyle. Beni zekât almaya hakkı olmayan uğruların şerlerinden koru.

* Allahım, beni, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek şekilde ihlasla sadaka verenlerden, hayır hasenat yapanlardan eyle.

* Allahım, beni bütün azgınlıklardan, büyük günahlardan koru.

* Allahım, beni, İslamı Senin rızana, Resulullahın Sünnetine uygun şekilde öğrenip hayata uygulayanlardan eyle.

* Allahım beni Fırka-ı Naciye dairesi içinde bulundur, onun dışına çıkmaktan koru.

* Allahım Sen Afüv ve Kerimsin, afvetmeyi seversin, beni annemi babamı bütün mü’minleriafvet, bağışla.

* Allahım Sen Settarü’l-uyubsun, bana Settarism-i şerifin ile muamele et.

* Allahım Sen Rahimsin, Rahmansın, Tevvabsın, Gafursun, Vehhabsın, Halîmsin. Bana yardım et.

* Allahım bana ve bütün mü’minlerehüsn-i hâtime (imanla ölmek) nasip et.

* Allahım depremlerden, yangınlardan, her türlü afetten, savaşlardan, nükleer biyolojik kimyasal silahlardan, hastalıklardan, terörden, zalimlerden, koru.

* Allahım, beni mü’minleri kardeş bilen, onları seven, onlara acıyan, onları destekleyen, onların acılarını ve sevinçlerini paylaşan bir Müslüman kıl.

* Allahım beni cemaat, tarikat, klik, sekt, grup holiganlıklarından, militanlıklarından, fanatizmlerinden koru.

* Allahım beni ehl-i dünya fasıkalimlerin, sahte şeyhlerin, din sömürücülerinin kötülüklerinden koru.

* Allahım, beni nefs-i emmaremin şerlerinden koru.

* Allahımâhir zaman savaşlarından Sana sığınıyorum.

* Deccal ve Kezzabların fitnelerinden Sana sığınıyorum.

* Allahım Hazret-i Mehdi zuhur ettiğinde beni onun yanında ve safında olanlardan, onu sevip destekleyenlerden eyle.

* Allahım benim hiçbir faziletim, liyakatim ve meziyetim yoktur. Fazlınla, Kereminle bana yardım et.

* Sen, rahmetinin gazabından çok olduğunu buyurdun; beni ve bütün mü’min kardeşlerimi rahmetinle gölgelendir.

* Allahım bize sıhhat, selamet, hidayet, afiyet nasip et.

* Allahım dertlerimize deva, hastalıklarımıza şifa, borçlarımıza eda nasip eyle.

* Allahım bizi ribadan koru.

* Allahım, idarecilerimize bütün hayırlı işlerinde başarılar ver, hayırlı olmayan işlerde başarı verme.

* Allahım, henüz iman etmemiş olan Ümmet-i dâvete iman nasip eyle.