Muhterem Müslümanlar!

Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Peygamberimiz 23 yıl boyunca sürdürdüğü Peygamberliğinin 14 yılı boyunca Mescidi-i Aksaya dönerek namazlarını kılmıştır. Hz. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ancak 9 yıl Kâbe’ye yönelerek namazlarını eda etmiştir. İlk kıblemizin işgali ümmet için bir utançtır.

Muhterem Müslümanlar!

Torunlarımız tarih kitaplarımızı okuduklarında dünyada bir zamanlar 30 milyon Yahudi ve 2 milyar Müslümanın 2 milyon Yahudi’nin kontrolü altında olduğunu öğrendiklerinde şaşkına döneceklerini ve bizden utanacaklarını bilmemiz gerekir.

Muhterem Müslümanlar!

Bir dine mensup 40 yaşın altındaki Müslümanların ibadethaneye girmelerine mâni olmalarına kim mâni olabilir? İsrail bunu uyguluyor. Bunu uygulayan ilk ve tek devlettir.

İsrail bir terör devletidir. Kudüs işgali İslam’a karşı bir Haçlı-Siyonist işgalidir.

Osmanlı bölgeden uzaklaştırılırken, İngilizler Kudüs’e girerken Haçlı savaşlarının sona erdiğini ilan etmişti. 48 yıllık İslam dünyasının başını dik tutması mümkün değildir.

Kudüs halkı maalesef işgale karşı direniş noktasında yalnız kalmıştır.

Muhterem Müslümanlar!

Kudüs Yahudilerin değil. Hz. Âdem’den bu yana Müslümanların Peygamberden gelen mirasıdır.

Mekke’nin fethi günü Rasulullahın emriyle Kabe de ezan okuyan Hz. Bilal Peygamberimizin vefatıyla Kudüs’te ezan okumuştur.

Kudüs İslam’ın şiarıdır.

Müslümanların ilk kıblesi harem mescitleridir. Mescidi-i Aksa ve çevresi yüce Allah’ın mübarek kıldığı mekânlar ve diyarlardır.

Filistin işgalinin işlenen katliam ve hak ihlallerini temel sebebi Siyonizm’dir.

Muhterem Müslümanlar!

Dünya ayakta. İnsanlar Amerika’nın insanlığa ihanetine başkaldırıyor!

Biz de başkaldırıyoruz!