Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını bir kenara iterek Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden Trump’ın bu tavrı uluslararası anlaşma, kural tanımayan iki terör devleti ABD ile İsrail’in birlikte hareket etmesinin son örneğidir.

Geçmişte sıkça rastlanan bazı tipler vardı. Bunlar çirkeflikleri sebebiyle meydanı boş bulur, yerli yersiz etraflarındakilere meydan okur, edepsizlik yaparlardı. Bunlardan birisi zil zurna sarhoş girdiği kahvede, “Heyyyt. Var mı bana yan bakan?” diye basmış narayı. Orada oturanlardan birisi ayağa kalkarak, “Var lan. Ne olacak?” diye karşılık verince kabadayı geçinen edepsiz onun yanına giderek koluna girip, “Var mı ikimize yan bakan” diye pişkinliğin ve edepsizliğin bir örneğini sergilemiş. Bu olayın benzerine gençlik yıllarımda oturduğum mahallede birkaç kez ben de rast gelmiştim. Şimdi Trump’ın yaptığı açıklama ile bu olayın ne alakası var, diye bir soru kala gelebilir. İlgisi şu. Bazı tipler kendilerini yenilmez sanırlar. Ya kendilerinin güçlü olduğuna inanırlar ya da edepsizliklerinden usanan insanların sessizliğinden cesaret alarak terbiyesizlikte ve saygısızlıkta sınır tanımazlar. Çünkü insanlar edepsize ve çirkefe mecbur olmadıkça bulaşmak istemez, laf anlamaya laf anlatmanın faydası yoktur diye düşünler. Kısacası edepsizin seviyesine inmek istemezler. Bu serkeş tiplerde kendilerini bu tavırdan dolayı yenilmez sanırlar. Ama günün birinde birisi ortaya çıkar bu edepsize meydan okuduğunda bir anda korkusuz değil, korkağın biri olduğu ortaya çıkar. Bu bakımdan meydanın edepsizlere kalmaması için mazlumların birlikte olabilmesi, ortak hareket edebilmesi gerekiyor.

Edepsizler barışı katledip, barışı sağlamaktan söz edebilme cesaretini gösterebiliyorlarsa mazlumlarda söylediğinin yanlışlığını onlara gösterebilmelidir. Bunun yolu ise edepsizlerin edepsizliğinden yılıp geri çekilmek, yapılan tüm terbiyesizlikleri sineye çekmekten geçmiyor. Çünkü bu pasif tavır sadece edepsizleri cesaretlendiriyor, kendilerini dünyanın hâkimi gibi görmelerine zemin hazırlıyor.

Yıllardan beri ABD İslam dünyasını karıştırırken sesiz kalınmış olması Trump’ın böylesine saygısız bir tavır takınmasına zemin hazırlamıştır. Bu bakımdan edepsizlerin ve zalimlerin karşısında bir güç oluşturmak mümkün olduğunda, kabadayılıklarından, edepsizliklerinden eser kalmayacaktır. Çünkü edepsizler laftan alamaz. Onların anladığı dil güçtür. Güçlü olmayı haklı olmak olarak görenlerin yelkenlerinin suya inmesi güçle mümkündür. Bugüne kadar güçlerini hak sebebi kabul eden emperyalistler karşılarında güç görmedikleri için dünyayı çıkarlarına göre şekillendirmişler, şekillendirdikleri yapının sürüp gitmesi içinde bir takım planlar uygulamışlardır. Ne yazık ki, emperyalistler söz konusu planlarının uygulamasında İslam dünyasında bir takım maşalar bulmakta da güçlük çekmemişlerdir. Bu ise İslam dünyasının sürekli bir karmaşanın içine sürüklemelerini kolaylaştırmıştır. Eğer Trump bugün, “Kudüs İsrail’in başkentidir” diyebiliyorsa bundan İslam dünyasının özellikle de bölgemizin içinde bulunduğu karmaşadan cesaret almaktadır. Yani, önce bölgemizi karıştırmış, ardından da İsrail’in hedeflerine ulaşmasını sağlayacak adımları rahatlıkla atmışlardır. Diyebiliriz ki ABD ve İsrail bölgemizde hiçbir zaman barışın sağlanmasını istememişlerdir. Çünkü onlar kanla beslenmektedirler. Bu bakımdan bölgedeki karmaşa aynı zamanda onların işini kolaylaştırmıştır.

Ayrıca Haçlı-Siyonist ittifakının İslam düşmanlığı ortak noktasında buluştukları düşünüldüğünde gelişmeleri anlamak çok kolay olacaktır. Böyle olunca da kendilerini güçlü sananların karşısına güçle çıkmak, bunun yolu ise Haçlı-Siyonist ittifakının karşısına İslam Birliği’ni oluşturmak gerekiyor. Bu yapılamadığı sürece emperyalistlerin bağırıp çağırmadan anlamalarını beklemek yanlış olacaktır.