Kafkasya’nın Müslüman halkı Çerkeslere yönelik sistematik baskılarını artıran Rusya’da yeni bir Çerkes soykırımı yapılması gerektiği dahi gündeme geldi. Üst düzey siyasetçi ve yöneticiler Çerkeslere yönelik ağır hakaretlerde bulunarak, soykırım çağrısı yaptı. Çerkes Enformasyon Ofisi Sözcüsü Kuban Kural, Millî Gazete muhabiri Furkan Erten’in sorularını yanıtlayarak geçmişten günümüze Çerkeslerin durumunu anlattı.

Çarlık Rusya’sı tarafından 156 yıl önce soykırıma uğratılan Çerkesler, bugünlerde yeni bir baskı süreciyle karşı karşıya... Rusya’da üst düzey siyasetçi ve yöneticiler yeni bir Çerkes soykırımının gerektiği üzerine tartışmalar çıkardı. Tartışmaların göbeğindeki isimlerden Rusya internet şirketi Yandex’in tasarımcısı AntemyLebedev, Çerkeslere yönelik nefret açıklamalarının ardından “Vatan Liyakat Nişanı” alarak ödüllendirildi. Kafkasya ve Rusya’da yaşanan bu gelişmeleri Çerkes Enformasyon Ofisi Sözcüsü Kuban Kural ile konuştuk.

“SÜRGÜNLER VE SİNDİRME POLİTİKALARI HEP DEVAM ETTİ”

Dünya halkları arasında çok çileli bir ömrü olan Çerkesler geçmişte neler yaşadı?

Çerkesler, 1864 Çerkes soykırımı öncesinde ağırlıklı olarak Batı ve Orta Kafkasya’da yaşayan bir halk. 1864 yılı öncesinde yıllarca direndikleri Rusya Çarlığı’nın işgalci güçlerine yeniliyorlar ve dönemin Osmanlı topraklarına sürgün ediliyorlar. Yani bugün etrafınızda gördüğünüz ve en büyük diaspora grubunu oluşturan Türkiye Çerkesleri, 1864 yılı ile sembolleşen bir soykırımın ardından bu topraklara sürgün edilmiş olanların torunları. Çerkesler, özellikle Çerkes diasporasının politize olmasıyla 1864 yılını ve 21 Mayıs’ı Çerkes soykırımının sembol tarihi olarak kabul etmeye başladılar. Bu konuda çeşitli etkinlikler yapıyor, Rusya’yı protesto ediyorlar. Rusya’da (Çarlık-Sovyetler-Rusya) rejimler değişse de Rusya devletinin Kafkasya’ya ve Kafkasyalılara bakış açısında bir değişiklik olmadı. Baskılar, sürgünler ve sindirme politikaları hep devam etti.

“AKTİVİSTLER BASKI ALTINA ALINIYOR”

Çerkeslerin bugün yaşadığı ne gibi sorunlar var?

Çerkes kimliği ve kültürüyle ilgili çalışmalar yapan çeşitli aktivistler, düzmece hukuki süreçlerle baskı altına alınıyor, sivil toplumun sesi tamamen kısılmaya çalışıyor. Ayrıca son dönemde Rusya’da gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle zaten iyice azaltılan Çerkesçe eğitim büyük ölçüde seçmeli hale getiriliyor. Bu sorun sadece Çerkesler için değil, diğer Kafkasyalı halklarla birlikte Rus etniğinden olmayan tüm halklar için ciddi bir sorun olarak duruyor. Aynı anayasa değişikliği ile Rus etniği kurucu halk olarak kabul edilirken Çerkesler gibi diğer etnik unsurlar anayasal olarak ikinci sınıf vatandaş olarak kodlanıyor.

“PUTİNİZM: EMPERYAL MİLLİYETÇİLİK”

Son dönemde “Putinizm” diye bir kavram ortaya çıktı. Putinizm nedir? Rusya Devlet Başkanı Putin’in politikaları ne şekilde ilerliyor?

Rusya’yı takip eden siyasi analistlerin kullandığı bir kavram Putinizm. Özetle, Putin ve eski KGB (bugünkü adıyla FSB) kadroları aracılığıyla inşa edilen Rus milliyetçiliğine dayalı otoriter rejime verilen isim Putinizm. Bu kavramsallaştırmanın ekonomik, sosyal ve politik yanları olduğu gibi temel motivasyonunu; emperyal bir milliyetçilikten aldığını söylemek mümkün. Putin, iktidara geldiğinden beri ülkeyi Rus milliyetçiliğine hatta dönem dönem ırkçılığına dayalı bir üniter devlet haline getiriyor. Çok etnikli bir bölge olan Kafkasya ve Kafkasyalı halklar da bu konudan en çok zarar gören toplumlar.

KATLİAMCI ASKERLERİN ANITLARI ÇERKES TOPRAKLARINDA SERGİLENİYOR

Rusya’nın işgali altındaki Kafkasya’da soykırımı geçmişi hatırlatan anıtlar var. Bu anıtlar için neler söylersiniz?

Kafkasya’da büyük katliamlar gerçekleştirmiş, Yermolov ve General Zass gibi kişilerin anıtları bulunuyor. Özellikle tarihi olarak Çerkesya diye anılan ve bugün büyük çoğunluğu diasporada yaşayan Çerkeslerin anayurtları olan Batı Kafkasya’da yoğunlaşan bu anıtlar, yerel halkta ciddi bir rahatsızlığa sebep olurken kolonyal hatıraları canlı tuttuğu içinde Rusya açısından milliyetçi bir perspektif sunuyor. Son dönemde gerçekleştirilen anayasa değişikliğinin ardından Çerkesler için sembol şehirlerden birisinde bir anıt daha dikilmek istendi ancak Çerkeslerin tepkilerini dikkate alan yerel idare dikilen anıtı kaldırdı. Bunun üzerine Çerkesler ve tarihi Çerkes topraklarındaki anıtlar üzerinden Rusya medyasında ciddi açıklamalar yapıldı.

“SOYKIRIM ÇAĞRISI YAPANLAR DEVLET TARAFINDAN YÖNLENDİRİLİYOR”

Yandex’in tasarımcısı Lebedev de o günlerde Çerkeslere ağır hakaretlerde bulunmuştu. Tam olarak ne yaşandı?

Rusya devlet şirketleri Gazprom, Rumsfelt’in yöneticileri, çeşitli siyasetçilerin son dönemde kaldırılan anıt üzerinden Çerkeslere ağır hakaretler içeren açıklamalar yaptı. Rusya internet şirketi Yandex’in tasarımcısı Antemy Lebedev’in Çerkeslere yönelik ağır hakaretler ve yeni soykırım imalarının bulunduğu açıklamalarda bulundu. Hemen ardından Lebedev’e Rusya’da üst düzey nişanlardan olan “Vatan Liyakat Nişanı” verilmesi bu kişilerin korunup kollanmalarının yanında devlet tarafından belli bir program dâhilinde yönlendirildiklerini de gösteriyor.