Ümmetin En Şereflileri

* ÜMMETİN en şereflileri kimlerdir:

Cevap: Kur’anı bilen, yap dediklerini yapan, yapma dediklerinden uzak duran, ondaki ilahî öğütlere kulak verip tutan, kıssalarından ibret alan âbid, muhlis, firasetli, sâdık, sâlih kimsedir.

* Ümmetin şerefsizleri kimlerdir:

Cevap: Din sömürüsü yapan, mukaddesatı kendi şahsî menfaat, prestij, nüfuzlarına alet eden, Müslümanları aldatan, halkı soyan, hizmetleri mıncıklayan münafık ve mürai kimselerdir.

* En büyük islamî hizmetler hangileridir:

Sırf Allah rızası için usulüne uygun şekilde ihlasla yapılan İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat hizmetleridir.

* İnsanın en büyük düşmanı kimdir:

Kendi nefs-i emaresidir.

* İslamın ve Ümmetin önündeki en büyük engel hangisidir:

Cahil, bedevî, dini imanı para ve menfaat olan, holiganlık yapan kötü Müslümanlardır.

* İslam dünyası nasıl kurtulur:

İmana, İslama, Kur’ana, Sünnete, Ümmete rızaenlillah, muhlisenlillah hizmet edecek; vasıflı, alim, arif, sadık, kamil, güçlü, üstün Müslümanlar yetiştirerek kurtulur.

* Bu konuda bir isim, bir örnek verebilir misiniz:

* Büyük mücahid Şeyh/İmam Şâmil hazretlerini zikr edebilirim. O icazetli Şeriat alimiydi, birkaç icazeti ve hilafeti olan bir tarikat şeyhiydi, aynı zamanda Kafkasyadamü’minlerin emiriydi. Üç boyutu, üç kanadı olan kamil bir Müslümandı.

* Namazı yitiren ve şehvetlerine uyan Müslüman bir toplum iflah olur, necat bulur mu:

Cevap: İflah olmaz, necat bulmaz. Namazsız kurtuluş olmaz.

* Siyonistlerin, emperyalistlerin, global kapitalistlerin, sömürgecilerin, İslam düşmanlarının direktifleri doğrultusunda; içi boşaltılmış, Şeriatsız ve fıkıhsız, light ve ılımlı bir İslam üretmek ve türetmek isteyenler kimlerdir:

* Onlar haindir, münafıktır, küfre düşmelerinden korkulur.

* Mehdi çıkacak mıdır:

Fırka-i Nâciye olan Ehl-i Sünnet ve Cemaat, âhir zamanda Efendimizin soyundan bir Mehdi çıkacağı konusunda ittifak etmiştir, bu konuda icma bulunmaktadır. Mehdiyi inkar edenler bid’atçidir, dalalettedir. 

* İslam dünyasında gerçekten “Darülislam” olan bir ülke var mıdır:

Benim bildiğim, Endonezyanın “AcehDarülislam” ismini taşıyan özerk bölgesi vardır.

* En vicdansız Müslümanlar hangileridir:

Haleb faciasına, Arakan Müslümanlarının kıyımına, İslam dünyasındaki çok ağlanacak hallere ağlamayan, üzülmeyen katı kalpli, taş yürekli Müslümanlardır.

* Beklenen, ayak sesleri duyulan büyük İstanbul ve Marmara depremi konusunda ne diyorsun:

İdare edenlerin ve idare edilenlerin bu konudaki gafleti bendenizi dehşete düşürüyor.

* Osmanlıca öğrenmeyen, öğrenemeyen, öğrenmemekte direnip inat eden liseli ve üniversiteli Müslüman bir genç için ne dersin:

Yazıklar olsun ona derim.

* Bir Müslüman o partiyi destekleyebilir mi:

Cevap: O parti vaktiyle İslama ve Müslüman çoğunluğa savaş açmış, İslam medreselerini, tasavvuf tekkelerini kapatmış, okullardan din derslerini kaldırmış, Ezan-ı Muhammedi'yi yasaklamış, Ayasofya'yı ibadete kapatmış, tarihî İslam kabristanlarını düzlemiş, on bine yakın cami mescid tekke medrese taş mektep ve diğer vakıf binasını harap türap etmiş, nice ulemayı ve sülehayı idam etmiş, din hürriyetini ve evrensel insan haklarını ayaklar altına almış ve daha yazmakla tükenmez zulümler etmiştir. Hiçbir Müslüman onu destekleyemez.

* Asr-ı Saadette fıkıh mezhebi yoktu, binaenaleyh mezhebbid’attir diyenlere ne dersin:

Böyle diyenler zeka ve kültür özürlüdür. Asr-ı Saadette kitap halinde tek bir Mushaf da yoktu. O da mı bid’attir…

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mehmed Şevket Eygi - Mesaj Gönder


Anket

Milli Eğitim sistemini yeterli görüyor musunuz?


YÜKLENİYOR