HZ. Peygamberin Eğitim Metodu

Medine’ de İslam yayılmaya başlıyor. Toplum vahyin ışığında yeniden inşa edilirken, Resulullah talim terbiye ve eğitim öğretim alanları oluşturuyor ve sahabesi ile birlikte eğitim çalışmalarına hız veriyor. Medine’de birçok sahabenin ilim talim ettiği Suffa eğitim alanında önemli bir yere sahiptir. Suffa Mescid- i Nebevi’nin kuzey duvarında, üstü hurma dallarıyla örtülü mütevazı bir ilim meclisidir. Buraya Arabistan Yarımadası’nın dört bir yanından gelen sahabeler, eğitim alıyor ve öğrendiklerini Resulullahın rehberliğinde yaşamlarına taşıyorlar.

Suffa her yaştan, her seviyeden, her coğrafyadan ve kültürden insana hitabet eğitiminden, tıp eğitimine, askerlik eğitiminden, temizlik eğitimine kadar her türlü donanım kazandırmakta ve pratik hayata akışını da sağlamada çok önemli bir görev ifa ediyordu. Farklı şehirlerden gelen insanlar burada kardeşlik ekseninde bir araya geliyorlar sadece bilgi değil bilinç noktasında da kendilerini yetiştiriyorlardı. Burada ilim tahsil eden ya da ilim öğreten sahabe, yaşadıkları yoksulluğa ve mahrumiyete aldırmadan ilim hikmet, ahlak ve fazilet iyilik ve erdem dersleri veriyor, çeşitli ülkelere dağılıp İslam’ın tebliğini yapacak neferler yetiştiriyorlardı. Allah’ın rahmet ve bereketi ile bu mecliste yetişen âlimler sayesinde ilim ve medeniyetten mahrum olan bir toplum kısa sürede aydın, paylaşımcı, fedakâr, merhamet toplumuna dönüştü. İslam’ın temel ilkelerini öğrenmek için uzak beldelerden gelen talebeler burada kaldılar ve burada talim terbiye öğrendiler ve seviyelerini yükselterek memleketlerine döndüler. Uzak ülkelerden gelen yoksul talebeler odun keserek, su taşıyarak kendi hayatlarını burada idame ediyor ve yoksulluğun ve yoksunluğun ilim öğrenmeye engel olmadığını bütün dünyaya gösteriyorlardı. Suffa Mektebi’nde kadınlara özel bir ders alanı da bulunuyordu ve burada Resullullah onlara özel dersler tertip ediyordu. Günümüzde çağdaş normlara göre düzenlenmiş ezberci ve insanı tek boyutuyla ele alan eğitim sisteminin çocuklara ahlaki değerler noktasında verebilecek bir şeyinin olmadığı tartışılırken, asırlar önce Resulullah eğitimin nasıl olması gerektiğini Suffa örneği ile bizlere göstermiştir. Resulullah eğitimde ahlaki değerleri öncelemiş ve edinilen bilginin bilince ve hayata geçirilmesi noktasında bütün insanlığa örnek olmuştur.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Fatma Tuncer - Mesaj Gönder


Anket

Milli Eğitim sistemini yeterli görüyor musunuz?


YÜKLENİYOR