Saadet Partili olmak

Bismillahirrahmanirrahim.

Âlemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Allah (c.c)›a hamd ederim. Salât ve selâm, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)’ya, âline ve sahabelerine olsun.

Erbakan Hocamız Saadet Partisi için şu tespitte bulunmuştur: “Saadet Partisi son imtihanı da kazananların partisidir. Şimdi aldanmayacağız, dünya menfaati diye aldatılamayacağız ki hedefe ulaşılsın, unutmayalım ki; Cenab-ı Allah nurunu tamamlayacaktır.” İmtihanı kazanmak ne ile olur. İmtihan edenin gösterdiği yolda yürümekle olur. Bizi imtihan eden Allah Teâlâ’dır. Çünkü Allah Teâlâ bize, diğer yaratılanlardan farklı olarak doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü/güzel ile çirkini, faydalı ile zararlıyı, adalet ile zulmü birbirinden ayırabilme meziyeti vermiştir. Allah Teâlâ, bu özellikler ile yarattığı insanı yeryüzünde halifesi kılmıştır. Bu insan, Allah Teâlâ tarafından kendisine teklif edilen emanetin; “din ve düzen” olarak İslam’ın sorumluluğunu yüklenmeyi kabul etmiştir. Bu sorumluluğun gereği olarak insan; 1. doğru ile yanlışı ayırdıktan sonra doğrunun hâkim olması, 2. iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırdıktan sonra iyinin ve güzelin hâkim olması, 3. faydalı ile zararlıyı ayırdıktan sonra faydalının hâkim olması, 4. adalet ile zulmü ayırdıktan sonra adaletin hâkim olması için canla başla çalışarak görevini yerine getirmiş olacaktır. Saadet Partili olmak öyle sıradan bir şey değildir. Saadet Partili olmak demek, dünya imtihanını kazanmak için malıyla canıyla hakkı üstün tutan “adil bir düzenin” kurulması için mücadele eden sadıklar ile aynı safta bulunmak demektir. Bunu, peşine takılan şuursuz çoğunlukların kibrine kapılıp “gazaba uğramış Siyonistlerin, sapıtmış haçlı topluluğu ABD ve AB’nin” faizci düzenini yürütmeyi meziyet sayanlar anlayamazlar. Saadet Partisi Milli Görüş hareketinin bir aksiyon kuruluşudur. Onu diğerlerinden ayıran en temel özellik, önde yürüyen bayrağının “önce ahlak ve maneviyat” olmasıdır. Maneviyat olmadan hiçbir şey olmaz. Bu özelliğinden dolayı Saadet Partisi materyalist değil, maneviyatçıdır. Nefse esir olmak yerine nefis terbiyesini esas alır, kaba kuvvet yerine hakkı üstün tutar. Parçalayan, ötekileştiren, çatıştıran değil, bütünleştiren, farklılıkları zenginliğe dönüştüren bir mananın temsilcisi olarak Saadet Partisi, her zaman zalimlerin karşısında, mazlumların yanında olmuştur. Saadet Partili olmak, sadece Türkiye’deki 79 milyon memleket evladının değil, bir buçuk milyar İslam âleminin ve yeryüzündeki 7 milyar insanın hepsinin saadet bulması için sorumluluk taşıdığımızın farkında olmaktır. Kazakistan’daki, Cezayir’deki insan da saadeti için Saadet Partisi’nin iktidara gelmesini beklediği gibi, Avrupa’daki, Amerika’daki insan da saadeti için Saadet Partisi’nin iktidara gelmesini bekliyor.

SAADET PARTİSİ

Saadet Partisi, bütün insanlığın saadet bulması için, 1. savaş değil, barış, 2. çatışma değil, diyalog, 3. çifte standart değil, adalet, 4. üstünlük değil, eşitlik, 5. sömürü değil, işbirliği, 6. baskı ve tahakküm değil, insan hakları hürriyet ve demokrasi istiyor. Bu prensipler ile kurulacak olan “yeni bir saadet dünyası” ile bütün insanlık saadet bulacaktır. 

Saadet Partisi iktidarının AK Parti ve diğer partilerin iktidarından bariz farkları vardır. Bu farklar; 1- Önce Ahlak ve Maneviyatın temel esas alınmış olması, 2- Milli Görüş zihniyetinin kimyasını teşkil eden kaba kuvveti değil, hakkı üstün tutmanın, nefse esaretin değil, nefis terbiyesinin esas almanın ve maneviyatçı olmanın esas alınmış olması, 3- Ekonomide adil düzenin esas alınmış olması, 4- Ekonomik kalkınmada “milli, güçlü, süratli, yaygın kalkınma”nın esas alınması, 5- Sağlık ve sosyal hizmetlerde milli ve manevi değerlere bağlılığın öğretilmesi, yaygınlaştırılması, barış, kardeşlik, eşitlik ve adaletin tesis edilmiş olması, kimsenin aç ve açık bırakılmaması, 6- Dış politikada doğru hak anlayışını temel alan D-8 çekirdekli yeni bir dünyanın kurulması, 7- Ecdadımızın tarihteki şerefli yerini almış, “Yeni Bir Saadet Dünyasının” kuruluşunu ve muhafazasını sağlayan “Yeniden Büyük Türkiye’nin” esas alınması hususlarıdır. Bu yedi fark sebebiyle Saadet Partisi ne zaman iktidar olmuşsa insanımız hep saadet bulmuştur. Bunun için Saadet Partili olmak çök önemli bir tercihtir. 

ERBAKAN HOCAMIZ

Bir konuşmasında Erbakan Hocamız: “İki zümre elindeki değerin kıymetini bilse ve bu zümreler bunu doğru bir şekilde kullansalar, işte o zaman insanlık bütün sıkıntılardan kurtulma imkânına kavuşurdu. 1. Eğer seçmenler sahip oldukları bir oyun kıymetini bilip bu oylarını Saadet Partisi için kullanmış olsalardı, 2. Teşkilat mensuplarımız da sahip oldukları görevin önemini bir kavramış olsalardı ve Adil Bir Düzen’in kurulması için yapmaları gereken cihadı hakkını vererek yapmış olsalardı, işte o zaman “Yaşanılabilir Bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Saadet Dünyası” kurulmuş olurdu” demiştir. Bu önemli bir tespittir. Ancak düşünen insanlar bu tespitin ne kadar kıymetli şeyler olduğunu anlayabilirler. Ve görürler ki, Saadet Partili olmaktan başka çare yoktur. Saadet Partisi Milli Görüş zihniyetini benimsediği için başarılı oluyor. AK Parti ve diğerleri ise zihniyetlerindeki sakatlık yüzünde başarısız oluyorlar. Mesele parti meselesi değil, zihniyet meselesidir. Faiz ile, kumar ile, haksız vergiler ile, materyalist eğitim ile, AB, ABD ve İsrail’in dostluğu ile ancak helak olmaya doğru yol alınır.

MİLLİ GÖRÜŞ ZİHNİYETİ

Milli Görüş yeni bir şey değildir. Milli Görüş Hz. Âdem (as)’la başlayıp günümüze kadar devam etmiş bir medeniyet mücadelesidir. Bu mücadele kıyamete kadar da devam edecektir.

Ülkemizde Milli Görüş’ü Saadet Partisi temsil etmektedir ve bayrağında bulunan beş yıldız ile de zihniyetinin temel esaslarını ortaya koymuştur.

1. Huzur-barış-güvenlik,

2. İnsan hak ve hürriyetleri,

3. Refah,

4. Adalet,

5. Onur-izzet ve şeref

esasları ile ancak insanlar saadet bulur. Bunları ancak Milli Görüş gerçekleştirebilir. Selam, hidayete tabi olanlara…

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar İsmail Hakkı Akkiraz - Mesaj Gönder


Anket

Milli Eğitim sistemini yeterli görüyor musunuz?


YÜKLENİYOR