Osmanlıca Heybe Dergisi

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi HEYBE isimli Osmanlıca bir dergi yayınlamış. Dergiyi görmedim ama yayınlandığına çok sevindim. Okul müdürünü, öğretmenlerini, idarecilerini, öğrencilerini bu hayırlı kültür hizmetinden dolayı tebrik ediyorum.

Millî kültüre aşırı şekilde karşı olan bazı egemen azınlık mensupları, bir lisenin böyle bir dergi yayınlamasına karşı çıkabilirler ama bunda zerre kadar zarar, kötülük, sakınca yoktur. Bu coğrafyada Türkçe bin yıldan fazla Kur’an alfabesi ile yazılıp okunmuştur. Arşivlerimizdeki belgeler Osmanlıcadır. 1928’e kadar edebiyatımız bu yazıyla kayda geçirilmiştir. Bunu öğrenmenin niçin sakıncası olsun?

İleride ülkemizde, evrensel insan haklarına, millî kimlik ve kültüre bağlı bir sistem kurulduğu zaman, Osmanlıca üzerindeki zâlimâne, mânasız, sağduyuya aykırı ve zararlı ideolojik yasaklar kalkacak, millî yazımız tamamen serbest bırakılacaktır.

Latin yazısı kültürümüzde, eğitimimizde bir ârızadır ve büyük bir kopukluğa ve yabancılaşmaya sebep olmuştur.

Japonya kendi zor yazısıyla nasıl ilerledi ise, Türkiye de Osmanlıca yazı ile ilerleyebilir ve Ortadoğu’nun Japonya’sı olabilirdi.

Kur’an yazısı bizim millî yazımız değildir diyenlere, millî olmayan asıl Latin yazısı cevabını veririz. Arap yazısı bin yıldan fazla kullanıldığı için bizim millî yazımız olmuştur.

Ütopyacı milliyetçiler Latin yazısı savunuculuğunu bıraksınlar, Göktürk Orkun veya Uygur yazısını istesinler.

Dönme gençlerine karışmam ama bütün Müslüman gençler Osmanlıcayı mükemmel şekilde yazıp okuyabilmelidir.

Osmanlıca bilmek ilimdir, Osmanlıcaya karşı olmak ve öğrenmemek cehalettir.

Kolay gibi görünen latin alfabesi, Türkiye’de zeka durgunluğuna ve tembelliğine, akıl tutulmasına sebep olmuştur. Osmanlıca zekayı geliştirir, akla kıvraklık verir. 

Hiçbir liseli ve üniversiteli Müslüman gencin, Osmanlıcayı öğrenmemek hakkı ve tercihi olamaz. Mutlaka öğrenmeli ve cahillerden üstün olmalıdır. 

Osmanlıca öğrenen herkese, OSMANLICA isimli son derece lüzumlu ve faydalı dergiye abone olmasını, onu alıp okumasını tavsiye ediyorum. (İnternetten ulaşabilirsiniz)

Değerli edip ve mütefekkir İsmet Özel beyin başında bulunduğu İstiklal Marşı sitesinin yayınladığı hicrî islamî takvimi de almanızı, duvara asmanızı ve her gün dikkatle okuyup Osmanlıcanızı ilerletmenizi de tavsiye ederim.

Bütün islamî cemaatler, tarikatlar, dernekler, vakıflar, kuruluşlar; himaye ettikleri, yetiştirdikleri, sahip çıktıkları gençlere mutlaka Osmanlıca öğretmelidir. Bu hususta hiçbir ihmal ve gevşeklik hoş görülemez.

(HEYBE dergisine: Derginiz İstanbul’da satılıyorsa, lütf edip adres bildirirseniz aldırıp okurum.)

Osmanlıca öğrenen gençler, icazetli bir hattattan rik’a dersleri alarak inci gibi güzel yazı yazabilmelidir.

Lakin harfleri konusunda da, kaligrafi (güzel yazı) dersleri almalı ve bu yazıyı Batılılardan daha güzel yazmalıyız.

Mehdi hazretlerinin zuhurundan sonra Türkiye İslam yazısına dönecektir. 

Kur’an İslam yazısının Latin yazısından daha üstün, daha hayırlı, kültür bakımından daha bereketli, daha feyizli, Türkçeye daha uygun, zekayı geliştirir olduğu hususunda en ufak bir şüphe yoktur.

Kazan Türkologlardan Alimcan şeref bey, HARFLERİMİZİN MÜDAFAASI başlıklı ilmî raporuyla, Kur’an yazısının Türkçeye daha uygun olduğunu ilmen ispat etmiştir. (Aslı Rusça olan bu Rapor Türkçeye çevrilmiş, 1926’da Osmanlıca; daha sonra Bedir Yayınevi tarafından Osmanlıca metniyle birlikte Latin harfleriyle neşr edilmiştir.)

Bazılarının inanmakta, kabul etmekte zorluk çekecekleri bir hususu da müjdelemek istiyorum. Âhir zamanda İsa aleyhisselam nüzul ettikten, Melhame-i Kübra savaşları yapıldıktan, dünyada büyük değişimler ve inkılaplar olduktan sonra Hıristiyanlar hidayete erecek, Avrupa Ümmet-i icabet dairesi içine girecek ve Batı lisanları da Latin yazısıyla birlikte Kur’an yazısıyla da yazılıp okunacaktır. 

Çağımızın lingua franca’sı olan İngilizce de mi?.. Evet… Zaten bugünkü Latin yazısı İngilizceye hiç uygun değildir. Kauçuk yazarlar lastik okurlar… Arap yazısı bu lisana daha uygundur. İngilizce Latin yazısıyla da yazılacak, Arap yazısıyla da…

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mehmed Şevket Eygi - Mesaj Gönder


Anket Milli Eğitim sistemini yeterli görüyor musunuz?

YÜKLENİYOR