Anne blokları

Anne kavramı bütün kültürlerde saygın bir noktada değerlendirilmiştir. Anne toplumun baş aktörü ve en etkin ferdidir. Ancak günümüzde sosyo - kültürel bir değer olan annelik, doğal seyrinden uzaklaştırılarak tüketim ağına çekilmeye çalışılıyor. Popüler kültürün bir parçası olarak ortaya çıkan anne blokları sanal alemde ortaya çıkan, bilgi alış verişi niteliğinde görünse de aslında tüketim furyasının bir parçası olmaktan öteye gidemiyor.

Popüler kültürün anne kavramı üzerinde oluşturduğu formülasyonlardan biri olarak ortaya çıkan anne blogları, annelerin bilgi alış verişine katkı sağlamasına sağlıyor fakat arka planda onların duygu ve birikimlerini tüketim kültürünün malzemesi haline getiriyor. Burada annelerin zaafları dikkate alınarak gerekli olabilecek ürünlerin tanıtımı yapılıyor. Bu durum annelerin kendi aralarında kurdukları iletişimin içtenliğini ortadan kaldırıyor.

Blogger anneler daha iyi anne olduklarını gösterebilmek için deneyimlerini paylaşıyor ve buradan bir doyum elde etmeye çalışıyorlar. Fakat bu durum annelerin bilgi alış verişinin de ötesinde rekabete dönüşebiliyor. Popüler kültür geleneksel olanı kendi karakterine uygun şekilde formüle ederek hedefine ulaşmaya çalışıyor. Eskinin alternatifini oluşturma çabası güdüyor. Anneler ise kendilerini gösterebilmek ve daha iyi anne olduklarını ispat edebilmek için adeta yarışıyorlar.

Günümüzde çok katmanlı bir değer olan annelik kavramı, üzerinde her kesimin yorum yapabildiği bir mesele haline gelmiştir. Bu durum annenin fıtri olarak taşıdığı değerleri gölgede bırakmıştır. Oysa annenin potansiyel olarak sahip olduğu değerler, onun çocuğunu anlaması ve hayata hazırlaması için kafidir. Anneliği fıtri olarak yaşayan ebeveynlerimiz bilgi ve deneyimlerini çocuklarına aktararak onlara yön göstermişlerdir. Eğitici ve öğretici bir konumda olan annelik, kültürel öğelerin aktarımında önemli bir etken olmuştur.

Günümüzde popüler kültür hayatın her safhasına etkin olarak varlığını hissettirmeye çalışıyor. Bu kültüre entegre olan blogger anneler ise birbirlerine seslerini duyurma imkânı buluyorlar. Fakat başta da dediğim gibi bu durum zamanla çatışmaya, rekabete ve kibre dönüşüyor. Dijital ortamda bebek günlüğü tutan blogger anneler bilgi alış verişiyle birbirlerine katkı sağlasalar da, diğer yandan küresel pazarın bir parçası haline geliyorlar. Bu durum hem anneler arası iletişimi hem de annenin bebeği ile kuracağı bağı etkiliyor. Doğal seyrinden uzaklaşan ilişkiler suni bir zemine taşınıyor.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Fatma Tuncer - Mesaj Gönder


Anket Milli Eğitim sistemini yeterli görüyor musunuz?

YÜKLENİYOR