Ne Harika Bir Aksırış!..

Hava cereyanında kalmış olan Hazret bir ara şiddetle aksırır. Bütün yağcılar, yalakalar koro halinde ânında “Ne güzel aksırdınız, bundan harika bir aksırma olamaz efendimiz” derler.

***

Yağcıların temel prensibi: Ne utanmaz köpekleriz, kimi görsek etekleriz.

***

Laikler, Kemalistler iktidarda iken yakasına M. Kemal rozeti asar; İslamcılar iktidara geçince herkesin göreceği yerde abdest alır, namaz kılar.

***

Kemalistler zamanında Ayasofya diye bağırmaktan sesi kısılır; İslamcılar iktidara gelince Ayasofya’yı telaffuz etmez olur.

***

Hz. Ömer devlet işini görürken devletin mumunu yakar, kendi işini görürken kendi kandilini yakardı edebiyatı yapar; sonra özel işlerde kullanılmaması gereken resmî otoyu şahsî işleri için babasının malı gibi tepe tepe kullanır.

***

Vicdanlı Müslüman geçinir, bayat ekmekleri vicdansızca çöpe atar.

***

Ben her şeyi bilirim, benim bilmediğim yoktur edalarıyla cahilliğini sergiler.

***

Ondaki siyaset holiganlığı, futbol holiganlarınkinden üç yüz altmış kat fazladır.

***

Onlar arivisttir. 

***

Müslüman geçinir, karısı gökkuşağı gibi rengârenktir.

***

Lüks eviyle, lüks yazlığıyla, lüks otomobiliyle, lüks mobilyalarıyla, lüks giysileriyle, lüks telefonuyla, lüks lokantalarda tıkınmakla, lüks konaklamalarla övünecek, caka satacak kadar düşük ve bayağı bir beyinsizdir.

***

O görmemiş bir türedidir.

***

Peygamber der, onun Sünnetine uymaz.

***

Kendine göre vatanseverdir. Vatanını, bir mandıra sahibinin mandırasını, ineklerini sevdiği gibi sever.

***

Millî kültür havariliğine soyunur, en büyük klasik edibimiz ve şairimiz Fuzulî divanını okuyup anlayamaz.

***

Kemik beklerken kuyruğu metronom gibi bir sağa bir sola hareket eder. Tik tak tik tak…

***

Birkaç sene önce uzun bir yolculuk yapıp huzuruna gittiği, önünde bel büküp hürmetle elini öptüğü zatı bugün yerin dibine batırır.

***

Giden ağam, gelen paşam…

***

Müslüman geçinir, zinanın suç olmasına ve cezalandırılmasına karşıdır.

***

Gırtlağına kadar ribaya batmıştır.

***

Onun gözünde paranın iyisi kötüsü, helali haramı yoktur, para paradır.

***

Ehliyetsiz oğluna, bin türlü torpil ve alavere dalavere ile yağlı bir iş temin eder. Kendi yer, oğlu yer.

***

Bir oturuşta yedi mideyle yer yer yer. Sonra geviş getirir.

***

Günde beş kez melekler yoklama yapar, o cemaat içinde görülmez.

***

Sahte kerametleri ve faziletleri hep kendinden menkuldür.

***

Arada bir (dostlar alışverişte görsünler), adam başına 19 bin 500 dolarlık lüks ve ihtişamlı turistik umre yapar, bunu her vasıta ile duyurur.

***

Müslümanları ayırır, ötekileştirir, bizden olanlar, bizden olmayanlar.

***

Resulullah (Salat ve selam olsun ona) “Meddahların suratlarına toprak saçınız” buyurmuşlardır.

***

Yağcı ve yalaka sıfırdan başlamış, çok zengin olmuştur, sonunda yine sıfırlanıp bitecektir.

***

İslam’ın temel prensiplerinden biri: Bütün övgüler Allah’a mahsustur.

***

Resulullah Âdem Oğullarının efendisi idi ama bununla fahr etmez, övünmezdi.

# DİĞER MAKALELERİ

Yazar Mehmed Şevket Eygi - Mesaj Gönder


Anket

Milli Eğitim sistemini yeterli görüyor musunuz?


YÜKLENİYOR