İstanbul'un yeni İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz oldu

İstanbulun yeni İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz oldu
Eklenme Tarihi: 12.01.2017 12:51

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İstanbul İl Müftüsü olarak görevlendirildi.

eposta yazdır zoom+ zoom-
Resmi Gazete'de yayımlanan söz konusu görevlendirme, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 38. maddesi ile 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanun'un 2. maddesi gereğince yapıldı.
 

HASAN KAMİL YILMAZ KİMDİR?

 
1952 İzmit/Karaabdülbaki doğumlu. 1963’te Akmeşe Bölge İlkokulu’nu, 1970’te Adapazarı İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl İzmit Sarımeşe Köyünde üç ay süreyle imam-hatiplik yaptı. 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun oldu. 1974-77 yılları arasında Bakırköy Şenlikköy Ortaokulunda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Gaziosmanpaşa İmam Hatip Lisesi’nde meslek dersleri öğretmenliği ve müdür yardımcılığı yaptı. Kasım 1976’da açılan asistanlık imtihanını kazandı ve 01 Şubat 1977’de İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Tasavvuf ve Tarihi asistanı olarak göreve başladı. Vatani görevini Mart-Temmuz 1981’de Burdur’da kısa dönem olarak tamamladı. Mayıs 1983’te Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Doktor” unvanını kazandı. Aynı yıl M.Ü.İlahiyat Fakültesinde “Yardımcı Doçent” oldu.
 
1986-1987 yılları arasında bir yıl süreyle sahasında araştırmalar yapmak ve incelemelerde bulunmak üzere Mısır’a gitti. 1989’da “Doçent”, 1996’da “Profesör” oldu.
 
Neşredilmiş yirmiyi aşkın eseri, muhtelif dergilerde yayınlanmış makaleleri, ansiklopedi maddeleri, ulusal ve uluslar arası düzeyde çeşitli bilimsel toplantılarda sunulmuş pek çok tebliğleri bulunmaktadır.
 
Eserlerinden ve makalelerinden bir kısmı İngilizce, Rusça, İtalyanca, Macarca ve Arnavutça’ya tercüme edilmiş, Kazak ve Azeri dillerine uyarlanmıştır.
 
30 Aralık 2010 tarihinde yaklaşık 34 yıl görev yaptığı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeliğinden T.C. Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atandı. Halen bu görevi sürdürmektedir.
 
Evli ve beş çocuk babasıdır.
 
ESERLERİ
 
A. Telifler
 
1. Azîz Mahmûd Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikatı
 
2. Tasavvufî Hadis Şerhleri
 
3. Peygamberimiz ve Günlük Hayatı
 
4. Nefs Terbiyesinde Açlık ve Az Yemek
 
5. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar
 
6. Gönül Erleri 1-2
 
7. Altın Silsile
 
8. Tasavvuf Meseleleri
 
9. Rûhânî Hayat
 
10. Tasavvufî Bakış
 
11. Gönül Penceresinden
 
12. Dinle Neyden – Mesnevî Sohbetleri
 
13. Çağları Aşan Mevlânâ Çağrısı
 
14. Marifetullah
 
15. 300 Soruda Tasavvufi Hayat
 
B. Tercümeler
 
16. Delilleriyle Marifet Yolu/Ahmed er-Rifâî’den
 
17. İlim, Amel, Seyr u Sülûk/Aziz Mahmud Hüdâyî’den
 
18. Tasavvufun Esasları Avârif Tercümesi (İrfan Gündüz ile birlikte)/Sühreverdî’den
 
19. İslâm Tasavvufu el-Luma’ Tercümesi/Serrâc’dan
 
20. Rûhu’l-beyân/Bursevî’den I. c
 
21. Kırk Hadis Şerhi Metin ve Tercüme/Konevî’den
 
C. Neşir/Edisyon
 
22. İman Hakikatleri Etrafında Suallere Cevaplar/İsmail Fennî Ertuğrul
 
23. Mektûbât/M. Esad Erbîlî (İrfan Gündüz ile birlikte)
 
24. Rûhu’l-beyân/Bursevî’den I-XIII. cildler
 
25. Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu I-II, İstanbul 2005