Mine Alpay Gün Mezar-ı Şerifli İdrisi görse idin Diyojen...
F.yılmaz Altınöz HİCRET 1435 YIL SONRA
Burak Kıllıoğlu Türkiye 'asaba'sı
Mehmet Talü Habeşistana Hicret
Doğan Bekin Suriye Ve Irakta Vietnamizasyon Yöntemleri
Şakir Tarım Hicret ve Davetçi Müslümanlar
Fatma Toksoy Mukaddes Ev Kudüs 4 Kubbetüs-Sahre De Kiliseye Çevrilmiş
Cafer Keklikçi İnternet Tower
Kemal Belgin Sinyorun katliamı!
Zeki Ceyhan Arada kaynadı gitti!

Gazete Abonelik Temsilcilikler Arşiv Anasayfam Yap
Karakter Boyutu
Zalimler için yaşasın cehennem
Zalimler için yaşasın cehennem
13 Eylül 2008 Cumartesi 04:15
Zalimler için yaşasın cehennem

Âl-i İmran Suresi'nin 151. ayeti ile Nisa Suresi'nin 168 ve 169. ayetlerinde zalimlerin yeri şöyle izah ediliyor. "Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmalarından ötürü, inkar edenlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür!"

SELAMİ ÇALIŞKAN

Zalim: Zulmeden, bir kimsenin hakkını zorla elinden alan, haksızlık yapan, merhametsiz ve gaddar kimsedir. Halk arasında zalime zalım da denir. Peygamber Efendimiz zulümle ilgili bir Hadis-i Şeriflerinde "Zulmetmekten korunun. Zira zulüm kıyamet gününde sahibini kuşatan karanlıklardır" buyuruyor.

31 Mart olayının ardından mürteci suçlamasıyla yargılanan Bediüzzaman Said Nursi, davadan beraat edince devamlı aynı şeyi söylüyordu: "Zalimler için yaşasın Cehennem!" Cenab-ı Allah Bakara Suresi'nin 114. ayetinde zalimleri,  "Allah'ın mescitlerinde O'nun isminin anılmasını yasak eden ve oraların yıkılmasına çalışan kimseden daha zalim kim vardır?" diye tarif ettikten sonra onların dünyada ve ahirette düşecekleri durumu şöyle izah ediyor: "Dünyada rezillik onlaradır, ahirette büyük azab da onlaradır."

Allah zalimleri sever mi?

İsmi Adil olan Allah, zalimleri elbette sevmez. Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti kerimede bunu açıklayan Cenab-ı Allah mesela l-i İmran Suresi'nin 57. ayetinde Allahü teala zalimleri sevmediğini şöyle ifade ediyor": "İnanıp yararlı iş işleyenlerin ecirleri ise tastamam verilecektir. Allah zalimleri sevmez. " Aynı Sure'nin 86. ayetinde ise Cenab-ı Allah, zalimleri doğru yola ulaştırmayacağını bildiriyor.

Zalimlerin gideceği yer

l-i İmran Suresi'nin 151. ayeti ile Nisa Suresi'nin 168 ve 169. ayetlerinde zalimlerin yeri şöyle izah ediliyor. "Hakkında hiçbir delil indirmediği şeyi Allah'a ortak koşmalarından ötürü, inkar edenlerin kalbine korku salacağız. Onların varacağı yer cehennemdir. Zalimlerin durağı ne kötüdür!"

Maide Suresi 45.  ayetinde ise Cenab-ı Allah zalimleri "Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler" olarak tarif ederken, Enam Suresi'nin  21. ayetinde de Zalimleri "Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlar" olduğunu bildiriyor.

Zalimi zalimle terbiye

Cenab-ı Allah, Enam Suresi'nin 129. ayetinde ise "Zalimlerin bir kısmını, bir kısmına musallat ettiğini" yani zalimi zalimle terbiye ettiğini bildiriyor. A'raf Suresi'nin 44 ve 45. ayetinde "Cennetlikler ile cehennemlikler" arasındaki mülakatı şöyle naklediyor: "Cennetlikler cehennemliklere: "Biz Rabbimizin bize vadettiğini gerçek bulduk, Rabbinizin size de vadettiğini gerçek buldunuz mu?" diye seslenirler, "Evet" derler. Aralarında bir münadi, "Allah'ın laneti Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir" diye seslenir."

Eskişehir Seri İlanları Sitesi www.eskisehirilan.tk