Avrupa, Yahudileri neden sevmez?

Medeniyet Tarihi seminerlerinde Avrupa Medeniyetinin beslendiği dini, toplumsal ve ahlaki temelleri anlatmaya devam eden Prof. Teoman Duralı, Avrupa’da Germen hakimiyeti ile oluşan sınıfsal farklılıklar sonucu alt tabaka olarak görülen Yahudilerin nasıl bir saikle ekonomik ve politik olarak güç kazandıklarına dikkat çekti.

Nisan ayı programında Avrupa Medeniyeti’nin kökenlerinden söz etmeye devam eden Prof. Duralı, 14 Nisan’da gerçekleşen söyleşisinde Doğu Roma’daki sınıfları, Roma ile bugünkü Yunanlılar arasında bir bağ olup olmadığını anlattı. “Doğu Roma hiçbir zaman kendine Bizans dememiştir. Bu tarihçilerin sonradan verdiği bir addır. Doğu Roma kendisini hep Roma olarak adlandırmıştır ve oradan da Araplar Roma demişlerdir. Arapça’da o harfi olmadığından Rum diye söylenmiştir. Biz de bunu Arapça’dan aldık. Bizans’ta kullanılan Yunanca’ya yine Arapların etkisiyle Rumca demişiz. Ama nedense artık Rumca denilmiyor Yunanca deniliyor. Avrupa ise hiçbir zaman böyle bir ayırım yapmamıştır. Onlar hep Grek diye anarlar. Yunanlılar da kendilerini Helen olarak görürler.” diyen Prof. Duralı, ama bildiğimiz o büyük medeniyetin mimarları olan Yunanlıların bugün olmadığını, bugünün Yunanistan’ında apayrı bir kavim yaşadığını kaydetti. “Büyük Yunan medeniyetinin kurucuları Roma’nın istilası ile birlikte milattan önce birinci yüzyılda kayboluyorlar. Ortaçağ’ın başlarında 4. 5. yüzyıllarda artık Avrupa’da Germen hakimiyeti başlıyor. Halklar bu Germen beylerinin hakimiyeti altında yaşamaya başlıyorlar.” diyerek sözlerine devam eden Duralı, bu dönemde ortaya çıkan sınıfsal farklılıklara da dikkat çekti.

AVRUPA’DA SERMAYEYİ DOĞURAN KAST SİSTEMİ

Prof. Duralı, “Hıristiyanlığın çıkışından itibaren Avrupa’da iki ana zümre belirmiştir. Ruhban yani Tanrı’dan el almış olanlar, İsa’nın havarileri ve oradan neşet eden kardinaller, papazlar, psikoposlar. Bunlar dışında kalanlar rençberler, zanaatkarlar da laikustur. Laikus’un aslı Yunanca’da avam demektir. Latince’den evladı Fransızca’ya laik diye geçiyor o bize intikal etmiştir. Bunlar ruhban olmayanlardır. Beyler de Ruhban’ın ayrıcalığını taklit ediyorlar. Avam’a ‘biz sizden çok farklıyız kanımız mavi akar’ diyerek kendilerine üstünlük atfediyorlar. Ve bu mavi kanlılar ticaret gibi adi bir işle uğraşamazlar” sözleriyle Ortaçağ Avrupası’ndaki kast sistemini özetledi. Bu sistemi Yahudilerin zaman içinde nasıl lehlerine çevirdiklerini ise şöyle anlattı: “Beyin ticaret için görevlendirdiği Yahudi, o dönemde henüz para kullanılmadığından malları pazarda bir başka Yahudi ile takas eder, aldığı malı geri götürür bir kısmını da iç eder, biriktirir. O iç edilen mal sermayedir. Bu söylediğim ticari ilişkiye daha sonraları merkantilizm denilmiştir. Bu da kapitalizmin zeminini teşkil edecektir. Bu aşamada henüz mal malla takas edilmektedir. Bu çok önceden beri var olan bir gelenektir. Burada ortaya çıkan malı takas edenlerin bir kısmını bir kenara depo etmesidir. Burada biriken mallar onların servetini teşkil edecektir. Bu mala dayanarak daha sonra iktisatça güçlenecekler ve bu güçlenme siyasete dönüşecektir. Yahudi olmayanlar gün gelip de bu olayı keşfettiklerinde müthiş bir tepki fırtınası kopacaktır. Avrupa’daki tarihi Yahudi aleyhtarlığının iktisadi menşei budur.”

17 Nisan 2017 - Kültür-Sanat


Anket

Milli Eğitim sistemini yeterli görüyor musunuz?


YÜKLENİYOR