İhracat artışına bağlı kümes açığı oluştu

Sektöre yabancı yatırımcı ilgisinde artış gözlendiğini aktaran Abalıoğlu, şöyle konuştu: “2017’nin 5 ayında ihracatta geçen...

DİĞER FOTOĞRAFLAR

Sektöre yabancı yatırımcı ilgisinde artış gözlendiğini aktaran Abalıoğlu, şöyle konuştu: “2017’nin 5 ayında ihracatta geçen yıl kaybettiğimiz pazarları geri kazandığımızı görüyoruz. Hızlı bir ivmelenme var. İç piyasada da yüzde 4-5 büyüme söz konusu. Özellikle Irak, BAE, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan’a yapılan ihracatta artış oldu. Büyüyen bu hacme bağlı olarak ciddi kümes açığı oluştu. İzmit, Adapazarı, Bolu bölgesinde AB destekleriyle yeni kümes yatırımları yapılsa da en önemli üretim bölgelerinden olan İzmir ve Manisa’da benzer gelişme yaşanamadı. Bu bölgedeki entegre tesislerin fason üreticilere ihtiyacı var. Yatırımcıları bu alana davet ediyoruz.”

Kümes yatırımına tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yanı sıra son dönemde farklı iş kollarından girişimcilerin de ilgi gösterdiğini dile getiren Abalıoğlu, gelişen teknolojiyle artık piliç yetiştirmenin daha kolay olduğunu, yatırımların 6-7 yılda kendisini amorti etmesinin de tercihte etkili olduğunu kaydetti.

SektöreyabancıyatırımcıilgisindeartışgözlendiğiniaktaranAbalıoğluşöylekonuştu:“2017’nin5ayındaihracattageçen...

18 Haziran 2017 - Ekonomi


Anket

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Coca-Cola fabrikası açmasını nasıl karşılıyorsunuz?


YÜKLENİYOR